ATLAS SALTA N PLUS

0
1574

ATLAS SALTA N PLUS

ATLAS SALTA N PLUSATLAS SALTA N PLUS elewacyjna farba silikonowa, najwyższej jakości produkt klasy PREMIUM na bazie żywicy silikonowej, siloksanów, reaktywnych hydrofobizatorów siloksanowych i naturalnych substancji hydrofobizujących, dyspersji polimerowej, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących. Można malowań wszelkiego elewacje budynków wszelkiego rodzaju: mieszkalne (jedno- i wielorodzinne), użyteczności publicznej, gospodarcze, przemysłowe. Może być stosowana jako powłoka dekoracyjna i ochronna, również na powierzchnie narażone na duże obciążenia termiczne i użytkowe. Umożliwia malowanie tynków cienkowarstwowych mineralnych po 5 dniach od ich wykonania.

Najważniejsze cechy ATLAS SALTA N PLUS

 • wyjątkowa zdolność samooczyszczenia elewacji
 • niezwykle niska nasiąkliwość
 • wieloletnia trwałość i ochrona fasady
 • kryje mikropęknięcia i rysy skurczowe

Właściwości ATLAS SALTA N PLUS

Farba ATLAS SALTA N PLUS to najwyższej jakości produkt klasy PREMIUM na bazie żywicy silikonowej, siloksanów, reaktywnych hydrofobizatorów siloksanowych i naturalnych substancji hydrofobizujących, dyspersji polimerowej, pigmentów organicznych i nieorganicznych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizujących.

 • Bardzo wysoka zdolność samoczyszczenia – dzięki zawartości żywicy silikonowej oraz hydrofobizatorów siloksanowych, malowana powierzchnia nie posiada właściwości elektrostatycznych, a tym samym utrudnia przyleganie cząstek kurzu, pyłu, popiołów, pyłków roślin i zarodników grzybów oraz oczyszcza się wraz ze spływającymi po fasadzie opadami atmosferycznymi.
 • Niezwykle niska nasiąkliwość – wysoka zawartość spoiw polimerowych i hydrofobizatorów zapewnia najwyższy stopień ochrony przed spływającą wodą i wilgocią – powłoka charakteryzuje się „efektem perlenia”.
 • Bardzo wysoka odporność na działanie promieni UV – zapewnia doskonały i trwały efekt.
 • Posiada wysoką paroprzepuszczalność – zapewnia swobodny transport pary wodnej i dyfuzję wilgoci przez podłoże, na którym farba została zastosowana.
 • Doskonała rozlewność – kombinacja zagęstników nadaje farbie doskonałe właściwości robocze oraz zdolność pełnego wypełniania przestrzeni międzyziarnowych nawet tynków o grubej strukturze (już przy pierwszym malowaniu).
 • Wyjątkowo wysoka elastyczność – farba nie łuszczy się i nie pęka, pracuje wraz z podłożem i kompensuje naprężenia termiczne elewacji.
 • Wczesna odporność na deszcz – optymalnie zaprojektowany czas wiązania ATLAS SALTY N PLUS zapewnia jej całkowitą odporność na deszcz już od 2 godzin po wyschnięciu (w zależności od warunków).
 • Zastosowane substancje hydrofobizujące powodują, że powłoka farby staje się całkowicie niezwilżalna, przez co nie przebarwia się pod wpływem deszczu.
 • Kryje mikropęknięcia – zastosowanie drobnocząsteczkowych wypełniaczy oraz elastycznych spoiw tworzy powłokę zdolną mostkować rysy podłoża o wymiarach do 500 µm.
 • Dostępna w 400 kolorach – zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH; możliwość zamówienia kolorów indywidualnych wg wzorca.
 • Wysoka siła krycia i trwałość kolorów – dzięki zastosowanym pigmentom organicznym i nieorganicznym (w tym wysokiej zawartości bieli tytanowej) o długotrwałej odporności na działanie promieni UV, zapewnia doskonały i trwały efekt.
 • Chroniona systemem BIO OCHRONA – dzięki wysokiemu stopieniu hydrofobizacji, oraz wysokiej zawartości biocydów kapsułkowanych tworzy aktywną barierę ochronną, a tym samym niesprzyjające warunki dla rozwoju alg i porostów, zapewniając wieloletnią estetykę malowanych powierzchni.
 • Można ją aplikować na świeże tynki mineralne już po 5 dniach od ich nałożenia.

Dane techniczne ATLAS SALTA N PLUS

Gęstość 1,44 g/cm³ Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia) od +5 °C do +30 °C
Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 3 h
Czas schnięcia (temperatura 20°C, wilgotność 50%) maksymalnie 2 h
Wczesna odporność na deszcz minimum po 2 h od wyschnięcia
(w zależności od warunków)
Połysk G3 – mat
Grubość powłoki 100 < E3 < 200 µm
Wielkość ziarna S1 – drobne < 100
µm Współczynnik przenikania pary wodnej średni
15 < V2< 150 g/m2d Przepuszczalność wody mała W3< 0,1 [kg/
m2h0,5] Równoważny opór dyfuzyjny Sd < 0,15 m
Siła krycia klasa 1 / wydajność 8 m²
pH 8
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1
Odporność na szorowanie (wg PN 81913) min. 10000 cykli Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 300
Przepuszczalność ditlenku węgla C C1 Pokrywanie rys A A3

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować.

Przygotowanie farby ATLAS SALTA N PLUS

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji, w przypadku niebarwionej bazy farby należy uprzednio usunąć przekładkę foliową.

Rozcieńczanie farby ATLAS SALTA N PLUS

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+30 °C). Do rozcieńczania należy używać wody w ilości max. 5 % (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe można dodać maksymalnie 0,5 litra wody. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy za-chować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Zużycie

Zużycie zależy m.in. od chłonności podłoża i faktury malowanej powierzchni, dlatego zalecane jest określenie dokładnego zużycia na podstawie próby. Orientacyjne normy zużycia przy jednokrotnym malowaniu wypraw tynkarskich podane są w tabeli.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane farbą silikonową po jej wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka
uszkodzenia podłoża.

Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Aby uniknąć różnic w odcieniach należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnię-ciem farby.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych przez uprawnioną firmę. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C, Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj