ATLAS CERMIT PS

0
1407

ATLAS CERMIT PS

ATLAS CERMIT PSATLAS CERMIT PS tworzy dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji i ścian wewnętrznych. Zalecany jest na elewacje budynków, dla których powinna być zachowana wysoka paroprzepuszczalność. Służy do wykonywania powierzchni imitujących fakturę piaskowca. Tworzy trwałe i dekoracyjne wykończenie powierzchni elewacji. Może być wykonywany na całej powierzchni elewacji lub jej fragmentach.
ATLAS CERMIT PS jest przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków:
• w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS) oraz wełny mineralnej,
• na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).

Najważniejsze cechy

  • drobnoziarnisty
  • paroprzepuszczalny
  • odporny na mikropęknięcia

Właściwości

ATLAS CERMIT PS to mieszanka spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizatora.
Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien.
Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez dodatek redy-spergowalnych polimerów, mikrowłokien oraz specjalnych dodatków i mody-fikatorów:
– uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy, odporność na oddziaływanie czyn-ników atmosferycznych i promieniowania UV
– podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów,
– zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.
Dodatkowe polepszenie parametrów wytrzymałościowych tynku w trakcie jego użytkowania – uzyskiwane jest dzięki pozytywnemu wpływowi naturalnego procesu karbonatyzacji tynków mineralnych, który powoduje:
– zmniejszenie nasiąkliwości,
– utwardzenie struktury,
– zwiększenie odporności na agresję chemiczną.
MYKO BARIERA – hydrofobizacja, alkaliczność oraz zawartość substancji za-pobiegających rozwojowi korozji biologicznej, stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach elewacji.
Wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne na etapie wytwarzania ATLAS CERMIT PS, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju jest po-twierdzona Deklaracją Środowiskową III typu.

Dane techniczne

Proporcje mieszanki woda / sucha zaprawa 5,0 ÷ 5,5 l / 25 kg Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i
otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas dojrzewania ok. 10 minut
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 50, ATLAS ZW 330, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą pod-łoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho (w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa). Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut
i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia konsystencji.
W przypadku użycia agregatu tynkarskiego, mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia urządzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawić tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniała uzyskanie prawidłowej faktury tynku.

Nakładanie masy i fakturowanie

Masę można nakładać na podłoże ręcznie lub maszynowo. Wykonanie ręczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Wraz z nanoszeniem masy i zgarnianiem jej nadmiaru należy za pomocą gładkiej pacy powierzchnię tynku równomiernie wygładzać, uzyskując żądaną fakturę. Tynk nie wymaga dodatkowego zacierania. Nakładanie maszynowe prowadzić należy za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich. Masę nałożoną maszynowo można zagładzić (jak przy nakładaniu ręcznym) lub pozostawić bez zagładzania – uzyskuje się w ten sposób fakturę drobnego „baranka”.

Prace wykończeniowe

Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikatową ATLAS SALTA S lub farbami silikonowymi ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (SALTA S) lub 5 dni (SALTA i SALTA N).

Zużycie

Średnio zużywa się: ok. 2,0÷2,5 kg tynku na 1 m2. Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

Opakowania

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (na-ciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia wygładzonej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj