TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS

0
1124

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLASTYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS jest rekomendowany do ręcznego lub maszynowego tynkowania betonu komórkowego wewnątrz budynków. Idealnie sprawdza się do tynkowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, jak również w kuchniach i łazienkach. Tworzy tynk kat III – może być stosowany jako tynk tradycyjny dwuwarstwowy.

Najważniejsze cechy TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

 • tynk lekki – zawiera perlit
 • gładki – wielkość ziarna do 0,5 mm
 • wysoka wydajność – od 14 kg/m2/cm
 • do tynkowania ręcznego lub maszynowego

Główne właściwości  TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

 • tynk lekki – zawiera perlit
 • wysoka wydajność
 • gładki – wielkość ziarna do 0,5 mm
 • lekka obróbka

Główne parametry TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

 • grubość warstwy: 5 – 30 mm
 • zużycie: od 14 kg/m2/cm
 • podwyższona izolacyjność cieplna 0,80 W/mK

Dane techniczne TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyższej jakości spoiwa cementowego, wapna, wypełniaczy kwarcowych, perlitu oraz dodatków uszlachetniających.

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,5 kg/dm³
Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,25 kg/dm³
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka obrzutka 7,8÷9,0 l/30 kg narzut 6,0÷7,8 l/30 kg
Wydajność 1000 kg tynku = ok. 900 l zaprawy
Max. średnica kruszywa 0,5 mm
Min./max. grubość tynku 5 mm/30 mm
Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C
Czas gotowości do pracy ok. 2 godzin

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek środków antyadhezyjnych i farb. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, zaś elementy luźne lub osypliwe usunąć szczotką stalową. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych przed tynkowaniem należy wzmocnić pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narożniki oraz krawędzie przy otworach okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-GRUNT. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże można zmoczyć czystą wodą, następną czynnością jest wykonanie wstępnej obrzutki.

Narzucanie tynku TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

Tynk nakłada się za pomocą agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych mieszanek. Zaprawę narzuca się na ściany za pomocą pistoletu natryskowego poziomymi pasami zachodzącymi na siebie w kierunku z góry na dół. Dyszę pistoletu należy prowadzić równomiernie, zachowując stałą odległość od tynkowanej powierzchni. W przypadku nakładania ręcznego tynk narzucać kielnią

Wyrównywanie tynku TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

Narzuconą zaprawę wyrównać przy użyciu łaty „H” i pozostawić do wstępnego związania. Świeży tynk można wyrównywać długą łatą, aż do uzyskania równej powierzchni.

Zacieranie tynku TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie, tak aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje się z reguły po nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa.
Prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z technologią robót tynkarskich, stosując narzędzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny ceramiczne, nie należy go w ogóle zacierać lub zatrzeć na ostro. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa, należy go zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

Malowanie

Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS SALTA, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL-NOVA i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od za-kończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikato-wą ATLAS ARKOL S lub farbami silikonowymi ATLAS FASTEL-NOVA lub ATLAS SALTA można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (ATLAS ARKOL S) lub 5 dni (ATLAS FASTEL-NOVA i ATLAS SALTA).

Zużycie TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS 

Średnio zużywa się 14 kg na 1 m² powierzchni, przy grubości warstwy 10 mm. Z 1 tony suchej mieszanki otrzymujemy 800 litrów zaprawy.

Ważne informacje dodatkowe

Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania masy prowadzi do obniżenia parametrów wytrzymałościowych tynku.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Preparat drażniący – zawiera cement. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać – pył – preparat może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%.

Opakowania

Worki papierowe: 30 kg
Paleta: 1080 kg w workach 30 kg

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!