ATLAS LIGORETARD SC-020

0
1129

ATLAS LIGORETARD SC-020

ATLAS LIGORETARD SC-020ATLAS LIGORETARD SC-020 domieszka opóźniająca wiązanie cementu. Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej, opóźnia początek wiązania, zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych, podnosi wytrzymałość końcową betonu oraz nie powoduje napowietrzenia mieszanki betonowej.

Najważniejsze cechy

 • opóźnia wiązanie cementu
 • pozwala na transport mieszanki >120 minut w okresie letnim
 • zmniejsza szybkość wydzielania ciepła hydratacji

Zastosowanie

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu transportowanego na duże odległości

Opis

Domieszka opóźniająca wiązanie cementu przeznaczona do produkcji:

 • betonu monolitycznego np. fundamentów
 • betonu o wydłużonym czasie wiązania np. przy betonowaniu ciągłym
 • betonu towarowego o znacznie wydłużonej urabialności
 • betonu towarowego w warunkach letnich
 • betonu transportowanego na duże odległości

Właściwości

 • Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej
 • Opóźnia początek wiązania
 • Zmniejsza szybkość wydzielania się ciepła hydratacji cementu co zmniejsza ryzyko powstawania rys termicznych
 • Podnosi wytrzymałość końcową betonu
 • Nie powoduje napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Może być stosowana z domieszkami upłynniającymi ATLAS DURUFLOW, FORTIS oraz uplastyczniającymi ATLAS PRIMO
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,1 – 2,0% masy cementu
Dozowanie domieszki zależy od oczekiwanego czasu opoźnienia, ktore musi zostać ustalone na podstawie prób.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1050 kg

Dane techniczne

Baza Wodny roztwór sacharozy Postać Różowa ciecz
Gęstość 1,06 – 1,10 g/cm3
Wartość pH 6,0 – 8,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS LIGORETARD SC-020 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj