ATLAS ANGUCEL ES-200

0
1068

ATLAS ANGUCEL ES-200

ATLAS ANGUCEL ES-200ATLAS ANGUCEL ES-200 domieszka uszczelniająca do betonu towarowego oraz wibroprasowanego, zmniejszająca podciąganie kapilarne oraz redukująca ryzyko wystąpienia wykwitów.

Najważniejsze cechy ATLAS ANGUCEL ES-200

 • skutecznie i trwale hydrofobizuje beton i zaprawę
 • zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych
 • zwiększa odporność betonu na działanie środków odladzających
 • pozwala na uzyskanie tzw. „efektu kropli”

Zastosowanie ATLAS ANGUCEL ES-200

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu wibroprasowanego

Opis

Domieszka uszczelniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o ograniczonym podciąganiu kapilarnym oraz nasiąkliwości
 • betonu wibroprasowanego o wymaganej niskiej nasiąkliwości oraz ograniczonym podciąganiu kapilarnym np. kostka brukowa, płyty, krawężniki – domieszka może być dozowana do warstwy konstrukcyjnej oraz fakturowej
 • betonów barwionych ze zredukowanym ryzykiem powstawania wykwitów wapiennych

Właściwości ATLAS ANGUCEL ES-200

 • Skutecznie hydrofobizuje ściany kapilar zapobiegając podciąganiu kapilarnemu oraz wymywaniu rozpuszczalnych soli co skutkuje zmniejszonym ryzykiem wystąpienia wykwitów wapiennych
 • Trwale hydrofobizuje i zabezpiecza przed wpływem warunków atmosferycznych dzięki reakcji chemicznej między matrycą cementową z substancjami aktywnymi domieszki
 • Dzięki redukcji wykwitów wpływa pozytywnie na wybarwienie wyrobów kolorowych
 • Pozwala na uzyskanie „efektu kropli” na powierzchni hydrofobizowanych materiałów
 • Zwiększa odporność betonu na działanie środków odladzających oraz cykliczne zamrażanie/rozmrażanie
 • Zmniejsza ryzyko porastania materiałów budowlanych przez algi, mchy
 • Zmniejsza nasiąkliwość betonu
 • Dla betonu narażonego na działanie wody pod ciśnieniem zaleca się stosowanie dodatkowo domieszek upłynniających w celu obniżenia współczynnika wodno-cementowego np. z rodziny DURUFLOW

Dozowanie

Zalecane 0,2 – 1,5% masy cementu
Optymalne w betonie towarowym: 0,8 – 1,2% masy cementu
Optymalne w wyrobach wibroprasowanych elementach dwuwarstwowych:
Warstwa fakturowa:
0,5 – 1,0% masy cementu
Warstwa konstrukcyjna:
– bez udziału domieszek uplastyczniających: 0,4 – 0,8% masy cementu
– przy udziale domieszek uplastyczniających: 0,25 – 0,5% masy cementu

Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Dane techniczne ATLAS ANGUCEL ES-200

Baza emulsja wodna silanów/siloksanów Postać Biała ciecz
Gęstość 0,98 – 1,02 g/cm3
Wartość pH 6,0 – 8,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieusz-kodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składo-waniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS ANGUCeL eS-200 należy dodawać jako ostatni składnik mieszanki betonowej. Wcześniejsze dozowanie domieszki może wpłynąć na zmniejszenie stopnia hydrofobizacji betonu. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj