ATLAS FORTIS NS-130

0
1041

ATLAS FORTIS NS-130

ATLAS FORTIS NS-130ATLAS FORTIS NS-130 domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego. Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu. Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa.

Najważniejsze cechy

 • przeznaczona do produkcji betonu towarowego i prefabrykowanego
 • nie napowietrza mieszanki betonowej
 • poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie ATLAS FORTIS NS-130

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu architektonicznego

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji
 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5)
 • betonu towarowego o klasach wytrzymałości ≥ C16/20
 • betonu towarowego zawierających dodatki typu II np. popiół lotny, mikrokrzemionka
 • betonu drogowego
 • betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności w połączeniu z domieszkami uplastyczniającymi serii ATLAS PRIMO LM i ATLAS PRIMO LG
 • betonu w warunkach obniżonych temperatur
 • elementów prefabrykowanych
 • betonu architektonicznego

Właściwości ATLAS FORTIS NS-130

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu
Optymalne: 0,8 – 1,0 % masy cementu<
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Dane techniczne ATLAS FORTIS NS-130

Baza Wodny roztwór naftalenów
Postać Brązowa ciecz
Gęstość 1,12 – 1,18 g/cm3
Wartość pH 6,7 – 8,7

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS NS-130 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.

Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj