ATLAS FORTIS PL-420

0
1141

ATLAS FORTIS PL-420

ATLAS FORTIS PL-420ATLAS FORTIS PL-420 domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu towarowego o wydłużonej urabialności.

Najważniejsze cechy

 • upłynnia mieszankę betonową również w okresie wysokich temperatur
 • zapewnia urabialność mieszanki do 120 minut
 • podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie ATLAS FORTIS PL-420

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych
 • Produkcja betonu architektonicznego
 • Produkcja betonu mostowego

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości
 • betonu towarowego o klasach konsystencji półciekłej (S4) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20
 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
 • betonu towarowego w okresie podwyższonych temperatur powietrza
 • betonu monolitycznego w połączeniu z domieszkami opóźniającymi ATLAS LIGORETARD
 • betonu architektonicznego
 • betonu mostowego

Właściwości ATLAS FORTIS PL-420

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Nie zawiera środków opóźniających wiązanie
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny, co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane 0,2 – 2,0% masy cementu
Optymalne w betonie towarowym: 0,7 – 0,8% masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1050 kg

Dane techniczne ATLAS FORTIS PL-420

Baza Wodny roztwór modyfikowanych eterów polikarboksylowych z lignosulfonianem
Postać Ciemnobrązowa ciecz
Gęstość 1,05 – 1,09 g/cm3
Wartość pH 4,0 – 6,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS PL-420 należy dodawać łącznie z wodą zarobową. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj