ATLAS FORTIS MN-131

0
1335

ATLAS FORTIS MN-131

ATLAS FORTIS MN-131ATLAS FORTIS MN-131 domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu o podwyższonej wytrzymałości wczesnej.

Najważniejsze cechy

 • do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • do produkcji betonu towarowego w okresie niskich temperatur
 • poprawia estetykę betonów architektonicznych
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie ATLAS FORTIS MN-131

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu architektonicznego
 • Produkcja wyrobów prefabrykowanych

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu towarowego o normalnym czasie utrzymania konsystencji
 • betonu towarowego o klasach konsystencji plastycznej (S3) do ciekłej (S5) i klasach wytrzymałości ≥ C16/20
 • betonu architektonicznego
 • betonu mostowego
 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości
 • betonu towarowego w warunkach obniżonych temperatur otoczenia
 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

Właściwości ATLAS FORTIS MN-131

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Nie powoduje wzrostu napowietrzenia mieszanki betonowej
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 2,0 % masy cementu
Optymalne: 1,0 – 1,5 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Dane techniczne ATLAS FORTIS MN-131

Baza Wodny roztwór naftalenów, melaminy
Postać Brązowa ciecz
Gęstość 1,14 – 1,20 g/cm3
Wartość pH 8,0 – 10,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS FORTIS MN-131 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj