ATLAS DURUFLOW PE-131

0
986

ATLAS DURUFLOW PE-131

ATLAS DURUFLOW PE-131ATLAS DURUFLOW PE-131 domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca do produkcji betonu prefabrykowanego.  Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego.

Najważniejsze cechy

 • pozwala na produkcję betonu SCC i BWW
 • przeznaczona do produkcji wyrobów prefabrykowanych
 • znacząco poprawia wytrzymałość wczesną i końcową betonu

Zastosowanie ATLAS DURUFLOW PE-131

 • Produkcja betonu towarowego
 • Produkcja betonu prefabrykowanego
 • Produkcja elementów małej architektury

Opis

Domieszka znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca przeznaczona do produkcji:

 • betonu samozagęszczalnego (SCC) oraz betonu wysokowartościowego (BWW)
 • betonu o wymaganym niskim współczynniku wodno-cementowym oraz wysokiej ciekłości
 • betonu prefabrykowanego o wymaganym szybkim wczesnym przyroście wytrzymałości
 • elementów małej architektury ogrodowej oraz elementów odlewanych

Właściwości ATLAS DURUFLOW PE-131

 • Skutecznie upłynnia mieszankę betonową przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego
 • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu
 • Ułatwia zwilżenie ziaren cementu oraz dodatków mineralnych takich jak np. popiół lotny co poprawia stopień hydratacji spoiwa
 • Poprawia estetykę betonu
 • Ułatwia produkcję betonu o wysokiej wodoszczelności oraz mrozoodporności
 • Obniża nasiąkliwość betonu
 • Ułatwia pompowanie, rozprowadzanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
 • Umożliwia optymalizację kosztów betonowania (krótszy czas zabudowania, mniejsze zużycie maszyn)
 • Może być dozowana łącznie z domieszką stabilizującą ATLAS DURUFLOW VM-500 w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia „bleedingu”
 • Nie powoduje korozji zbrojenia

Dozowanie

Zalecane: 0,2 – 1,5 % masy cementu
Optymalne: 0,7 – 0,8 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania 

Beczka 210 kg, 230 kg
Kontener IBC 1050 kg

Dane techniczne ATLAS DURUFLOW PE-131

Baza Wodny roztwór modyfikowanycheterów polikarboksylowych
Postać Jasnożółta ciecz
Gęstość 1,05 – 1,09 g/cm3
Wartość pH 5,0 – 7,0

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem.
Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS DURUFLOW PE-131 należy dodawać łącznie z wodą zarobową.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po zaformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!