ATLAS CERMIT WN

0
1198

ATLAS CERMIT WN

ATLAS CERMIT WNATLAS CERMIT WN tynk mineralny imitujący naturalną fakturę drewna. Jest przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących i nowo realizowanych:
• w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS) i wełny mineralnej (MW),
• na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).
Tynk przeznaczony jest do wykonywania powierzchni imitującej fakturę drewna, która jest odciskana w tynku za pomocą formy silikonowej – tworzy trwałe i dekoracyjne wykończenie powierzchni elewacji. Może być nakładany na całej powierzchni elewacji lub jej fragmentach.

ATLAS CERMIT WN najważniejsze cechy

  • doskonale imituje naturalną fakturę drewna
  • trwały i odporny na mikropęknięcia
  • odporny na porażenie biologiczne
  • wysoce paroprzepuszczalny

ATLAS CERMIT WN właściwości

ATLAS CERMIT WN to mieszanka białego cementu i wapna, wyselekcjonowanych kruszyw dolomitowych i mączek kwarcowych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizatora.
Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu w postaci mikrowłókien.
Wysoka wytrzymałość i trwałość – dzięki zastosowaniu spolimeryzowanej zaprawy cementowo-wapiennej opartej na białym cemencie oraz hydrofobizatorów zapewniających wysoką szczelność strukturalną wyprawy. Postępujący w czasie proces karbonatyzacji tynku mineralnego powoduje dalsze zmniejszenie nasiąkliwości, utwardzenie struktury i zwiększenie odporności na agresję chemiczną środowiska.
MYKO BARIERA – wysoka alkaliczność wyprawy tynkarskiej i hydrofobizacja stanowią naturalną ochronę przed rozwojem grzybów rozkładu pleśniowego oraz alg – szczególnie dotyczy to obiektów usytuowanych w pobliżu skupisk zieleni i zbiorników wodnych, w miejscach zacienionych w centrach miast gdzie występuje duża koncentracja zanieczyszczeń.
Nie przyciąga kurzu, brudu i pyłków unoszących się w powietrzu.
Możliwość nakładania maszynowego za pomocą rekomendowanych agregatów tynkarskich.

Dane techniczne

Dyfuzja w zależności od grubości warstwy powietrza 0,14 m < Sd < 1,4 m
Przepuszczalność pary wodnej – kategoria V2 – średnia (z bejcą)
Przepuszczalność wody ≤1ml/cm2 po 48 h (po wymaganych cyklach sezonowania)
pH 12
Proporcje mieszania: woda / sucha zaprawa 0,21 ÷ 0,24 l / 1 kg 5,25 ÷ 6,0 l / 25 kg
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia) od +5 °C do +30 °C
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,0 godziny
Czas dojrzewania ok. 10 minut
Malowanie bejcą 3 dni

Wymagania techniczne

ATLAS CERMIT WN objęty jest Aprobatami ITB jako składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami:

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawę wyrównującą ATLAS ZW 330 lub ATLAS ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń (przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT),
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby rozkładu pleśniowego, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowując tynk do nakładania ręcznego, materiał z worka należy wsypać do wiadra i wstępnie przemieszać na sucho. Następnie mieszankę przesypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej, homogenicznej masy. Rozrobioną masę należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,0 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu ujednorodnienia konsystencji, unikając dodawania wody.

Nakładanie masy i fakturowanie

Tynk należy nanieść na powierzchnię równomiernie na grubość ok. 4 mm za pomocą gładkiej pacy. W celu ujednolicenia grubości warstwy wyprawy, należy ją ponowne „przeczesać” pacą o zębach 10 mm, prowadzoną pod kątem i ponownie wygładzić. Następnie należy poczekać aż masa wstępnie stężeje i lekko przeschnie powierzchniowo. W zależności od warunków atmosferycznych może to trwać około 20 – 60 min. Czas ten trzeba ściśle kontrolować. Na tak przygotowanej powierzchni należy odcisnąć fakturę drewna przy pomocy formy silikonowej. Formę przed użyciem należy dokładnie posmarować ŚRODKIEM ANTYADHEZYJNYM ATLAS. Wszelkie pozostałości tynku w zagłębieniach formy należy na bieżąco usuwać przed ponownym użyciem. Masa po 24 h jest twarda, po 3 dniach może być pokrywana impregnatem barwiącym ATLAS BEJCA (dotyczy warunków wiązania: T= +20°C, wilgotność powietrza 50%).

Zużycie

Średnio zużywa się: ok. 2,5-3,0 kg tynku na 1 m2. Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

Opakowania ATLAS CERMIT WN

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Każdorazowo po zakończeniu prac, należy bardzo dokładnie umyć formę silikonową z pozostałości środka antyadhezyjnego. Do mycia formy zaleca się używać wody z dodatkiem detergentu. Brak dokładnego umycia formy może skutkować trwałą deformacją formy oraz trudnościami w uzyskaniu prawidłowej faktury.
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia wygładzonej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj