ATLAS BEJCA

0
1688

ATLAS BEJCA

ATLAS BEJCAATLAS BEJCA przeznaczona jest do wykonywania cienkiej, kolorowej powłoki ochronnej na tynkach ozdobnych ATLAS CERMIT WN, imitujących fakturę naturalnego drewna. Produkt jest elementem systemów ociepleń ATLAS ETICS i ATLAS ROKER. Może być stosowany również na podłożach betonowych, wszelkiego typu tynkach mineralnych (gładkich, fakturowanych, itp.), tynkach i szpachlówkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, itp. Specjalnie selekcjonowane pigmenty półtransparentne o wysokiej odporności na UV, uzupełnione niewielkimi dodatkami pigmentów nieorganicznych, zapewniają stabilność kolorów przez lata.

Najważniejsze cechy ATLAS BEJCA 

  • dostępna w 10 kolorach naturalnego drewna
  • trwały i naturalny wygląd drewna
  • wyjątkowa elastyczność
  • wysoka odporność na zabrudzenia

Właściwości ATLAS BEJCA 

ATLAS BEJCA produkowana jest na bazie mieszaniny dyspersji polimerów niskocząsteczkowych oraz żywic silikonowych.Elastyczność powłoki oraz wysoka odporność na warunki atmosferyczne – zapewniona dzięki dużej zawartości dyspersji polimerowych.
Silna hydrofobowość, wysoka odporność na zabrudzenia – dodatek specjalnych żywic silikonowych pozwala na znaczną redukcję nasiąkliwości powłoki oraz redukuje przywieranie kurzu i zabrudzeń, zwłaszcza w zagłębieniach tynku.
Trwałe i stabilne kolory – specjalnie selekcjonowane pigmenty półtransparentne o wysokiej odporności na UV, uzupełnione niewielkimi dodatkami pigmentów nieorganicznych, zapewniają stabilność kolorów przez lata
Dostępna w 10 kolorach naturalnego drewna – kolorystyka projektowana zgodnie z preferencjami użytkowników z różnych krajów europejskich.
ATLAS BEJCA produkowana jest na bazie mieszaniny dyspersji polimerów nisko-cząsteczkowych oraz żywic silikonowych.

Przeznaczenie ATLAS BEJCA 

Wykonywanie cienkiej, kolorowej powłoki ochronnej na tynkach ozdobnych ATLAS CERMIT WN, imitujących fakturę naturalnego drewna – produkt jest elementem systemów ociepleń ATLAS ETICS i ATLAS ROKER; może być stosowany również na podłożach betonowych, wszelkiego typu tynkach mineralnych (gładkich, fakturowanych, itp.), tynkach i szpachlówkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, itp.

Dane techniczne ATLAS BEJCA 

Gęstość 1,02 kg/dm3
Temperatura stosowania(podłoża i otoczenia) wilgotność względna powietrza od +5 °C do +30 °C < 80%
Czas schnięcia ok. 30 minut
Wodochłonność po 24 h ≤ 200 g/m2 po 24 h z tynkiem mineralnym ATLAS CERMIT WN Wczesna odporność na deszcz po ok. 24 h
Odporność powłoki na szorowanie powyżej 5000 posuwów zgodnie z PN-C/81913
Opór dyfuzyjny względny ≤ 1,0 m

Przygotowanie bejcy

Bejca jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. W razie konieczności czynność powtórzyć w trakcie nakładania powłoki.

Nanoszenie bejcy

Impregnat może być nanoszony w jednej lub dwóch warstwach. Do aplikacji należy stosować wyłącznie czyste narzędzia i pojemniki. ATLAS BEJCA powinna być nanoszona na podłoże przy użyciu pędzla, wałka, gąbki. Tworzenie powłoki z bejcy na tynku ATLAS CERMIT WN powinno następować wzdłuż odciśniętych słojów „deski”. W przypadku stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę okienną i drzwiową. Impregnat należy nanosić na podłoże jednolitą, cienka warstwą, uniemożliwiając powsta-wanie zacieków i niedomalowań. Wszelkie zagłębienia wynikające z rysunku drewna muszą być dokładnie zabezpieczone powłoką. Niedopuszczalne jest pozostawianie miejsc niedomalowanych.
Czas wysychania powłoki, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 30 minut do 2 godzin w zależności od temperatury powietrza i podłoża oraz wilgotności. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C, czas wiązania tynku może być wydłużony.

Zużycie

Wydajność z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu wynosi 4-5 m². Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

Opakowania

Wiadro 4 l.

Ważne informacje dodatkowe

Każdorazowo po zakończeniu prac, należy bardzo dokładnie umyć formę silikonową z pozostałości środka antyadhezyjnego. Do mycia formy zaleca się używać wody z dodatkiem detergentu. Brak dokładnego umycia formy może skutkować trwałą deformacją formy oraz trudnościami w uzyskaniu prawidłowej faktury.

Nie stosować na silnie nasłonecznionych fragmentach elewacji. Malowane powierzchnie powinny być chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem przed i ok. 24 h po aplikacji. Na rusztowaniach należy stosować siatki ochronne. Do czasu całkowitego wyschnięcia impregnatu barwiona powierzchnia powinna być chroniona przed kurzem i deszczem.
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać powłokę o tej samej dacie produkcji.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Ciemne, intensywne kolory wyprawy tynkarskiej (HBW < 20) rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji z uwagi na podwyższona absorpcję promieniowania słonecznego.

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach narażonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe zmiany. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj