ATLAS DEKO M

0
2100

ATLAS DEKO M 

ATLAS DEKO MATLAS DEKO M to dekoracyjny tynk mozaikowy dający dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, mieszkań, klatek schodowych, poczekalni, holów, przedpokojów, elewacji, cokołów, ogrodzeń itp. ATLAS DEKO M to mieszanka wodnych dyspersji akrylowych oraz hydrofobizatorów siloksanowych, wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i barwionych oraz dodatków modyfikujących.

Najważniejsze cechy  ATLAS DEKO M

 • odporny na zabrudzenia
 • odporny na zmywanie i ścieranie
 • odporny na uszkodzenia
 • unikatowe kompozycje kruszyw

Właściwości ATLAS DEKO M

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M to mieszanka wodnych dyspersji akrylowych oraz hydrofobizatorów siloksanowych, wyselekcjonowanych kruszyw naturalnych i barwionych oraz dodatków modyfikujących.

 • Tworzy unikatowe kompozycje kolorystyczne z barwionego kruszywa kwarcowego, – bogata kolorystyka, możliwość aplikacji na różnego typu podłożach, pozwalają na dużą swobodę przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczeń wystawowych, salonów samochodowych, biur, mieszkań, klatek schodowych, poczekalni, holów, przedpokojów, elewacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, itp. Tynk mozaikowy w wariancie TM1 może być ponadto wzbogacony dodatkiem miki lub brokatu.
 • Wysoka elastyczność, odporność na uszkodzenia mechaniczne – zdolność do mostkowania naprężeń termicznych oraz uderzeń udarowych zapewniona poprzez wysoką zawartość dedykowanych dyspersji polimerów.
 • Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji akrylowych oraz siloksanowych, specjalnych dodatków i modyfikatorów:
  – uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy
  – uzyskano zwiększenie odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV,
  – podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów,
  – zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.

Właściwości  bio

 • BIO OCHRONA – wysoki stopień hydrofobizacji oraz bardzo wysoka zawartość kapsułkowanych substancji powłokowo-czynnych eliminują zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach wyprawy.
 • Silna hydrofobizacja powierzchni, zdolność do samooczyszczania – wysoce odporna na promieniowanie UV warstwa hydrofobowa skutecznie ogranicza nasiąkliwość strukturalną wyprawy, duża zawartość żywic siloksanowych pozwala na uzyskanie trwałego w czasie efektu hydrofobowego, zapewniającego brak przylegania cząsteczek kurzu i brudu do powierzchni wyprawy oraz możliwość ich spłukiwania podczas opadów atmosferycznych.
 • Szeroka paleta kolorystyczna, w tym również ciemne i intensywne kolory – w produkcie ATLAS DEKO M zastosowano wypełniacze naturalne w postaci barwionych piasków kwarcowych, w celu uzyskania bardzo szerokiego spectrum możliwości kształtowania wyprawy do gustów i potrzeb odbiorców.
 • Wysoka trwałość barw – zapewniona dzięki zastosowaniu piasków barwionych żywicami PU przy użyciu specjalnych hybrydowych mieszanek pigmentów nieorganicznych i organicznych o podwyższonej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych.
 • Szerokie spektrum możliwości aplikacyjnych i estetycznych – tynki ATLAS DEKO M znajdują zastosowania w aplikacjach zewnętrznych i wewnętrznych na różnego typu powierzchniach.
 • Stanowi lekką i wytrzymałą wyprawę tynkarską o zwiększonej odporności na zmywanie, czyszczenie i szorowanie – idealny do zastosowań wewnętrznych w miejscach o dużym natężeniu ruchu i wysokich obciążeniach eksploatacyjnych (hole w szkołach, przedszkolach, obiektach służby zdrowia, obiektach biurowych, przejściach podziemnych, itp.) oraz w zastosowaniach zewnętrznych: na cokoły budynków, ogrodzenia, murki oporowe, słupy – jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia wynikające z działania warunków atmosferycznych i mycia powierzchni.

Dane techniczne ATLAS DEKO M

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,7 g/cm³ (ATLAS DEKO M wariant TM1) ok. 1,6 g/cm³ (ATLAS DEKO M pozostałe warianty)
Opór dyfuzyjny w zależności od grubości warstwy powietrza 0,14 ≤ Sd < 1,4 m
Odczyn pH 8
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i okresie wiązania od +5 do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakła-
dania i wiązania < 80%
Użycie w obniżonych temperaturach (powyżej 0°C) i podwyższonej wilgotności (do ok. 80%) po dodaniu środka ATLAS ESKIMO
Użycie w podwyższonych temperaturach (do 35 °C) po dodaniu środka ATLAS HOTER DL
Czas przesychania ok. 15 minut*
Czas wysychania tynku ok. 24 h*
*) – dotyczy T=20oC, wilgotności względnej 60%

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ATLAS ZW 330, ATLAS ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń; przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT; (UWAGA! W przypadku ATLAS DEKO M w wariancie TM1, ze względu na drobne kruszywo, należy zwrócić szczególną uwagę na równość podłoża, gdyż wszelkie jego nierówności zostaną odwzorowane),
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby rozkładu pleśniowego, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Barwienie

Standardowo, pod wybrane kompozycje kolorystyczne zaleca się zastosowanie barwionej masy podkładowej ATLAS CERPLAST w kolorze klinkieru, brązowym, grafitowym, piaskowym, szarym. Aby bardziej uwidocznić efekt uzyskiwany przy pomocy szablonu (dostępny na zamówienie u dostawcy), proponuje się użyć podkładu ATLAS CERPLAST w kolorze kontrastowym w stosunku do kompozycji tynku.

Tynki nakładane z przeznaczeniem pod ATLAS DEKO M należy zacierać na ostro, a dodatkowo w przypadku tynków gipsowych nie należy „wyciągać” mleczka. Gdy tynk gipsowy został klasycznie wygładzony w trakcie nakładania, jego powierzchnię należy zmatowić.

Przygotowanie masy tynkarskiej do nakładania

Tynk dostarczany jest w jednej z wybranych postaci: – gotowej do użycia masy w wiadrze,
– dwóch składników – bazy w wiadrze i kruszywa w worku (ATLAS DEKO M wariant TM3)
– czterech składników – bazy w wiadrze i kruszywa w 3 workach (ATLAS DEKO M wariant TM1).

Sposób przygotowania zależy od postaci w jakiej tynk jest dostarczony.
Postać 1 – gotowa masa. Masy nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.
Postać 2 – składniki do wymieszania. Kruszywo należy wsypać do wiadra z bazą i dokładnie wymieszać używając do tego mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem wstęgowym (do zapraw).

Ponadto, w ATLAS DEKO M wariant TM1, jest możliwość wzbogacenia produktu o mikę lub brokat. Uwaga: w przygotowywanym tynku można użyć tylko jednego z tych składników dodatkowych. Mikę lub brokat można dodać jedynie na etapie przygotowywania masy. W tym celu należy wsypać całą zawartość opakowania ze składnikiem dodatkowym do wiadra z bazą lub do wiadra z już wymieszaną masą tynkarską. W tym drugim przypadku całość należy dokładnie wymieszać, aby zapewnić jednorodne rozłożenie dodatku w przygotowywanej masie.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku

Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej) i jednocześnie wygładzać stale w tym samym kierunku. Paca powinna być prowadzona pod jak najmniejszym kątem w stosunku do wygładzanej powierzchni w celu uniknięcia drobnych nierówności.

UWAGA!

W przypadku ATLAS DEKO M w wariancie TM1, ze względu na drobne kruszywo, na nierównych podłożach może wystąpić konieczność nałożenia tynku w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej, czyli po około 24 godzinach. Nierównomierne zagładzanie (szczególnie w przypadku użycia dodatków w postaci miki bądź brokatu) może skutkować brakiem jednolitej faktury tynku i spowodować powstanie lokalnych różnic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.

Nakładanie masy i wygładzanie tynku z wykorzystaniem szablonu

W przypadku nakładania ATLAS DEKO M wariant TM1, w celu uzyskania dodatkowego efektu wizualnego, można użyć samoprzylepnego szablonu kartonowego (jest on dostępny u dostawcy na specjalne zamówienie). Szablon odwzorowuje na ścianie kształty naturalnego kamienia lub cegły.

Podłoże należy pokryć podkładem ATLAS CERPLAST. Po wyschnięciu podkładu, na całej tynkowanej powierzchni należy przykleić bryty szablonowe jeden obok drugiego, dbając o dokładność połączenia (zarówno szablonu z podłożem, jak i szablonów między sobą). Następnie należy nałożyć tynk ATLAS DEKO M wariant TM1, zgodnie z technologią opisaną w poprzednim akapicie. Bezpośrednio po nałożeniu i wygładzeniu tynku należy kolejno odkleić wszystkie bryty szablonu. Po odklejeniu brytów, ATLAS CEPRLAST będzie imitował fugę pomiędzy powierzchniami imitującymi kamienie.

Zużycie

W zależności od grubości warstwy i rodzaju podłoża, średnio zużywa się (zaleca-my dokładne określenie zużycia materiału na podstawie próby):
Wariant ATLAS DEKO M: – gotowy do użycia
– baza + kruszywo Kolorystyka oznaczona na etykiecie symbolami trzycyfrowymi od 111 do 522

Ważne informacje dodatkowe

Pod wybrane kolory tynku ATLAS DEKO M zaleca się stosować barwiony podkład ATLAS CERPLAST (tylko wariant TM1):

 • brązowy pod tynki 120, 221, 316, 512, 513, 514 i 516, A4 A4 A1; A3 A4 A1; A4 A4 A3; A4 A5 A3; A4 A7 A3; A4 A4 A4; A3 A4 A2; A4 A4 A2; A4 A5 A4; A4 A7 A4; A4 A6 A4; A4 A6 A3; TM3 013; TM3 016; TM3 017; TM3 018
 • klinkier pod tynki 121, 220, 319, 320, 416, 417, 418 i 517, A3 A3 A1; A3 A5 A3; A3 A6 A3; A3 A7 A3; A3 A4 A3; A3 A3 A3; A3 A3 A2; TM3 019
 • grafit pod tynki 122, 219, 314, 315, 419, 420, 518, 519 i 522; A1 A7 A1; A1 A6 A1; A1 A1 A1; A4 A5 A1; A1 A5 A1 ; A1 A2 A1; A1 A4 A1; A1 A3 A1; A3 A5 A1;
 • piaskowy pod tynki A5 A5 A2; A5 A5 A5; A5 A7 A5; A5 A6 A5; A5 A5 A1; A5 A5 A3; A5 A5 A4; A5 A6 A4;
 • szary pod tynki A6 A6 A5; A6 A7 A2; A6 A6 A2; A7 A7 A2; A7 A7 A5; A6 A7 A5; A7 A7 A7; A6 A6 A6; A6 A7 A6; A7 A7 A6; A2 A7 A1; A2 A6 A1; A5 A6 A1; A5 A7 A1; A6 A7 A1; A7 A7 A1; A4 A6 A1; A4 A7 A1; A6 A6 A1; A3 A6 A1; A3 A7 A1; A6 A7 A4; A7 A7 A4; A6 A6 A3; A7 A7 A3; A6 A7 A3; A6 A6 A4

Po nałożeniu tynk ma kolor mlecznobiały, a właściwy kolor uzyskuje po wyschnięciu. Duża wilgotność powietrza i niska temperatura mogą wydłużyć czas wiązania tynku i spowodować zmianę odcienia.

Kontakt z wodą

Przy stałym kontakcie z wodą może się pojawić „zmlecznienie”, które znika po wyschnięciu powierzchni. Należy unikać stosowania tynku w miejscach, gdzie będzie on narażony na długotrwałe oddziaływanie wody lub wilgoci (np. na powierzchniach poziomych lub posiadających niewielki spadek, w oczkach wodnych itp.), a także na elementach nie mających odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej.

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw tynku ATLAS DEKO M:
– w wariancie gotowy do użycia, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji,
– w wariancie TM1, gdy w kompozycji użyte są dwa lub trzy opakowania jednego koloru, powinny posiadać one tą samą datę produkcji (data umieszczona jest na froncie torebki na specjalnej etykiecie).

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksy-malną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i wygładzenie).

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Bazę i gotowy tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej +30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (dotyczy ATLAS DEKO M w wariancie: gotowy do użycia).

W przypadku ATLAS DEKO M dla wariantów TM1, TM3 oraz ATLAS DEKO M baza + kruszywo, wyrób przygotowany po wymieszaniu bazy i składników powinien być zużyty od razu i nie później niż 12 miesięcy od daty produkcji bazy. Bezwzględnie przy aplikacjach zewnętrznych używać siatek ochronnych na rusztowaniach.

W przypadku występowania w ciągu dnia temperatur powietrza oraz powierzchni przed aplikacją lub w trakcie wiązania > +25°C ograniczyć aplikację wyłącznie do godzin porannych. Brak stosowania się do powyższych zaleceń może skutkować niedostateczną transparentnością spoiwa w miejscach narażonych na silne nasłonecznienie lub bezpośrednie oddziaływanie wyższych temperatur od wskazanych w niniejszej karcie technicznej.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj