ATLAS CERMIT ND

0
1449

ATLAS CERMIT ND

ATLAS CERMIT NDATLAS CERMIT ND to cienkowarstwowy tynk mineralny. Dzięki zastosowaniu kruszywa dolomitowego tynk posiada wyjątkowe cechy: bardzo dobrą przyczepność do podłoża w trakcie nakładania (praktycznie bez strat materiałowych) oraz bardzo łatwe fakturowanie i ewentualne malowanie. Stanowi dekoracyjne i ochronne wykończenie powierzchni elewacji lub ścian wewnętrznych. Jest idealnym wykończeniem systemów izolacji cieplnej. Można go używać do wykończenia zewnętrznych ścian krytych pływalni, kuchni, suszarni, pralni, chłodni, sal gimnastycznych, łaźni, starych budynków, przy zachowaniu odpowiednich parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody. Jest wskazany na budynki narażone na glony i grzyby – usytuowane w pobliżu skupisk zieleni i zbiorników wodnych.

Najważniejsze cechy ATLAS CERMIT ND  

 • równomierna, powtarzalna faktura baranka
 • wzmocniony polimerami
 • paroprzepuszczalny

Właściwości ATLAS CERMIT ND 

ATLAS CERMIT ND – BIAŁY oraz ATLAS CERMIT NDDO MALOWANIA to mieszanki wyselekcjonowanych cementów i wapna, specjalnych polimerów, wyselekcjonowanych kruszyw dolomitowych oraz dodatków modyfikujących i hydrofobizatorów.

 • Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien.
 • Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez dodatek redyspergowalnych polimerów, mikrowłókien oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów:
  – uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy, odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV,
  – podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów,
  – zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale
  czasu.
 • Dodatkowe polepszenie parametrów wytrzymałościowych tynku w trakcie jego użytkowania – uzyskiwane jest dzięki pozytywnemu wpływowi naturalnego procesu karbonatyzacji tynków mineralnych, który powoduje:
  – zmniejszenie nasiąkliwości,
  – utwardzenie struktury,
  – zwiększenie odporności na agresję chemiczną.
 • MYKO BARIERA – hydrofobizacja, alkaliczność oraz zawartość substancji zapobiegających rozwojowi korozji biologicznej stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach elewacji.
 • Odporność na opady atmosferyczne – niski współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w połączeniu z wysoką dyfuzyjnością nie utrudnia wysychania ścian, nawet po intensywnych opadach atmosferycznych.
 • Po wyschnięciu nie wymaga malowania farbą egalizacyjną w celu wyrównania barwy.

  Wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne na etapie wytwarzanie ATLAS CERMIT ND – BIAŁY oraz ATLAS CERMIT ND – DO MALOWANIA z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju potwierdzona jest Deklaracją Środowiskową III typu.

Dane techniczne ATLAS CERMIT ND 

Proporcje mieszania woda / sucha
zaprawa 6,00 ÷ 6,50 l / 25 kg
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do + 30 °C
Czas dojrzewania ok. 10 minut
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny Czas otwarty pracy ok. 20 minut

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. zaprawy wyrównujące ATLAS ZW 50, ATLAS ZW 330, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej ATLAS CERMIT ND 

Materiał z worka należy wsypać do wiadra i przemieszać na sucho – w czasie transportu mogła nastąpić segregacja kruszywa. Następnie, mieszankę przesypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną masę należy odstawić na 10 minut i ponownie wymieszać. Po przygotowaniu trzeba ją wykorzystać w ciągu ok. 1,5 godziny. W trakcie pracy powinno się co pewien czas przemieszać masę w celu jej ujednorodnienia.

Nakładanie masy ATLAS CERMIT ND 

Masę można nakładać na podłoże ręcznie. Należy nanieść ją w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i koniecznie ponownie prze-mieszać całą zawartość.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt „baranka” uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi. Prace wykończeniowe
Tynk można malować, stosując dowolne farby elewacyjne (np. ATLAS SALTA E, ATLAS SALTA S, ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Malowanie farbą silikatową ATLAS SALTA S lub farbami silikonowymi ATLAS SALTA, ATLAS SALTA N można rozpocząć tuż po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin (SALTA S) lub 5 dni (SALTA i SALTA N).

Zużycie ATLAS CERMIT ND

ok. 2,8 kg na 1 m2

Opakowania ATLAS CERMIT ND

Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna wynosić od +5 °C do +30 °C.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.

BHP

Zawiera cement. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć (zdjąć) całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (prysznicem). W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza (zgłosić się pod jego opiekę). W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeżeli są i można je łatwo usunąć). Nadal płukać. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj