ATLAS ARKOL SX

0
1318

ATLAS ARKOL SX

ATLAS ARKOL SXATLAS ARKOL SX grunt pod farbę silikatową. Gruntuje podłoża (tynki cementowe, cem-wap, cienkowarstwowe tynki mineralne, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych lub silikatowych) pod farby silikatowe – np. ATLAS SALTA S. Produkowany jest na bazie potasowego szkła wodnego, jako gotowy do bezpośredniego użycia preparat.

Najważniejsze cechy ATLAS ARKOL SX 

  • zwiększa przyczepność
  • wzmacnia podłoże
  • do podłoży chłonnych

Właściwości ATLAS SALTA S 

Silikatowy preparat gruntujący ATLAS ARKOL SX produkowany jest na bazie potasowego szkła wodnego.
Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża.
Zwiększa przyczepność farby silikatowej ATLAS SALTA S.
Po wyschnięciu tworzy warstwę przezroczystą.

Dane techniczne ATLAS SALTA S 

Gęstość preparatu 1,0 g/cm³ Temperatura podłoża i otoczenia
w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia ok. 30 minut Nanoszenie drugiej warstwy po ok. 4 godzinach
Malowanie po ok. 4 godzinach

Gruntowanie 

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować, np. zaprawą ATLAS ZW 330.

Przygotowanie preparatu ATLAS SALTA S 

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezpośredniego użycia preparat. Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.

Rozcieńczanie farby silikatowej

Do farby silikatowej ATLAS SALTA S można dodać do niej maksymalnie 7 % preparatu w stosunku objętościowym. Na opakowanie 10 litrowe można dodać maksymalnie 0,7 litra preparatu. Rozcieńczać można jedynie farbę używaną jako pierwsza warstwa. Nie wolno rozcieńczać farby użytej do wykonania ostatecznej powłoki.

Gruntowanie

Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść po minimum 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu gruntującego ATLAS ARKOL SX zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi należy wykonać min. 4 godziny wcześniej.

Zużycie ATLAS SALTA S 

Średnio zużywa się 0,2 kg preparatu na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Opakowania

Pojemniki plastikowe: 5 kg.
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane zarówno preparatem gruntującym jak i farbą silikatową po ich wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania preparatu oraz farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

BHP

Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno. Chronić przed dziećmi, Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C. Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj