ATLAS ARKOL NX

0
1654

ATLAS ARKOL NX

ATLAS ARKOL NXATLAS ARKOL NX grunt pod farbę silikonową. Gruntuje podłoża (tynki cementowe, cemwap, cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne, tynki i gładzie gipsowe, płyty g-k, nieotynkowane mury z betonu, cegieł, bloczków, pustaków ceramicznych, komórkowych lub silikatowych) pod farby silikonowe, np. ATLAS SALTA N, ATLAS SALTA N PLUS. Produkowany jest na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża.

Najważniejsze cechy ATLAS ARKOL NX

  • zwiększa przyczepność
  • wzmacnia podłoże
  • do podłoży chłonnych

Dane techniczne ATLAS ARKOL NX

ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej.
Farba do gruntowania ATLAS ARKOL NX: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 19,93 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
Gęstość preparatu ok. 1,0 g/cm³
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia ok. 30 minut
Nanoszenie drugiej warstwy po ok. 4 godzinach
Malowanie po ok. 4 godzinach

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć. Drobne uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) należy naprawić i zaszpachlować.

Przygotowanie preparatu ATLAS ARKOL NX

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami.

Gruntowanie

Preparat należy nanosić na podłoże wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść po min. 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania preparatu zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 minut Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi należy wykonać min. 4 godziny wcześniej.

Zużycie ATLAS ARKOL NX

Średnio zużywa się 0,05÷0,2 kg preparatu na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. W celu dokładnego określenia zużycia zalecane jest wykonanie próby.

Opakowania ATLAS ARKOL NX

Pojemniki plastikowe: 5 kg
Paleta 540 kg w pojemnikach 5 kg

Ważne informacje dodatkowe

Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

BHP

Chronić przed dziećmi. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Preparat należy przewozić i przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5 °C. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj