ATLAS SALTA S

0
1148

ATLAS SALTA S

ATLAS SALTA SATLAS SALTA S elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa). Szczególnie polecana jest do malowania tynków silikatowych oraz świeżych tynków mineralnych. Można ją aplikować na świeże tynki mineralne już po 48 godzinach od ich nałożenia. Jest trwale odporna na grzyby, algi i porosty oraz doskonale paroprzepuszczalna. Zapewnia wieloletnią trwałość i ochronę fasady. Produkowana jest na bazie potasowego szkła wodnego. Wnika w strukturę podłoża tworząc jednorodny układ, niewrażliwy na spękania i łuszczenie.

Najważniejsze cechy ATLAS SALTA S

 • bardzo wysoka paroprzepuszczalność
 • bardzo wysoka siła krycia
 • chroniona systemem

Technologia

Hybrydowe spoiwo krzemianowe – farba ATLAS SALTA S produkowana jest na bazie mineralnego spoiwa – szkła potasowego, wzbogaconego polimerami – dzięki temu posiada unikalne właściwości fizyko-chemiczne, doskonałe parametry robocze, a przede wszystkim wieloletnią trwałość, bez zmiany parametrów technicznych i estetycznych wykończenia w trakcie eksploatacji.

Mineralny charakter farby gwarantuje:

 • najwyższą paroprzepuszczalność, a tym samym oddychanie ścian budynków
  i brak akumulowania wilgoci w przegrodzie – produkt rekomendowany również do wykonywania powłok malarskich na obiektach zabytkowych, obiektach poddawanych renowacji, na tynkach renowacyjnych,
 • chemiczne wiązanie, które trwale zespala farbę z podłożem, eliminując możliwość pękania i łuszczenia się powłoki pod wpływem naprężeń statycznych i odkształceń termicznych,
 • odporność na porażenia mikrobiologiczne: mchy, glony i porosty nawet
  w wyjątkowo wymagających lokalizacjach (bliskie sąsiedztwo lasów, parków, łąk, zbiorników wodnych) – wysoka alkaliczność produktu zabezpiecza przed korozją biologiczną niszczącą estetykę powierzchni,
 • skrócenie przerwy technologicznej podczas prac elewacyjnych, a tym samym redukcję nakładów roboczych – świeże tynki mineralne można malować już trzeciego dnia od ich nałożenia bez obawy o pojawienie się wykwitów.
 • Pigmenty nieorganiczne – wyselekcjonowane pigmenty zapewniają wieloletnią odporność na niszczące działanie promieni UV i trwałość wybranego koloru.
 • Dodatki polimerowe – zastosowane dodatki spoiw i powłokowe dodatki hydrofobizujące zmniejszają nasiąkliwość produktu, chroniąc podłoże przed działaniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wilgoci oraz zabrudzeń.

Właściwości ATLAS SALTA S

Farba ATLAS SALTA S produkowana jest na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości polimerów, wypełniaczy i środków chemicznych.
Posiada bardzo wysoką paroprzepuszczalność – zapewnia swobodny transport pary wodnej i dyfuzję wilgoci przez podłoże, na którym farba została zastosowana.
Wnika w strukturę podłoża tworząc jednorodny układ, niewrażliwy na spękania i łuszczenie.
Dostępna w 352 kolorach – zgodnych z Kolorystyką Tynków i Farb SAH.
Ma bardzo wysoką siłę krycia – dzięki zastosowanym pigmentom nieorganicznym zapewnia doskonały i trwały efekt już po jednej warstwie.
Chroniona systemem BIO OCHRONA – stwarza niesprzyjające warunki dla rozwoju grzybów i pleśni ze względu na wysoką alkaliczność produktu, zapewnia długotrwałe działanie.
Można ją aplikować na świeże tynki mineralne już po 48 godzinach od ich nałożenia.

Dane techniczne ATLAS SALTA S

Gęstość 1,5 g/cm³ Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C
Nakładanie kolejnej warstwy* po ok. 6 h Czas schnięcia* ok. 2-3 h
Połysk G3 – mat
Grubość powłoki 100 < E3 < 200 µm
Wielkość ziarna S1 – drobne < 100 µm
Współczynnik przenikania pary wodnej duży V1 > 150 g/m2d
Przepuszczalność wody średnia 0,1 < W2 < 0,5 [kg/m2h0,5]
Równoważny opór dyfuzyjny Sd < 0,14 m
Siła krycia klasa 2 / wydajność 8 m²
pH 11-12
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1
*dane dla temperatury 20°C i wilgotności 50%)

Malowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża należy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia
i spękania naprawić i zaszpachlować, np. zaprawą ATLAS ZW 330.

Przygotowanie farby ATLAS SALTA S

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. W przypadku niebarwionej bazy farby należy uprzednio usunąć przekładkę foliową.
rozcieńczanie farby

Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25 °C). Do rozcieńczania należy używać preparatu ATLAS ARKOL SX w ilości max. 7% (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe można dodać maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.

Malowanie

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Zużycie ATLAS SALTA S

Zużycie zależy m.in. od chłonności podłoża i faktury malowanej powierzchni, dlatego zalecane jest określenie dokładnego zużycia na podstawie próby. Orientacyjne normy zużycia przy jednokrotnym malowaniu wypraw tynkarskich podane są w tabeli.

Opakowania

Wiadra plastikowe po 10 l.

Ważne informacje dodatkowe

Przed malowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane farbą silikatową po jej wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Prac malarskich nie wolno prowadzić w warunkach wysokiej wilgotności i niskich temperatur, poniżej +5 °C. Malowaną powierzchnię chronić w trakcie prac i w okresie wysychania farby, przed nasłonecznieniem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. W niekorzystnych warunkach pogodowych może zajść konieczność naniesienia trzeciej warstwy w celu ujednolicenia powierzchni.

W przypadku malowania świeżego tynku elewacja musi być chroniona siatkami od chwili rozpoczęcia tynkowania, aż do momentu, w którym upłyną 24 h od zakończenia malowania. Świeże tynki mineralne w sprzyjających warunkach (temperatura powyżej +5 °C, wilgotność poniżej 65%) dojrzewają w ciągu minimum 5 dni. W niekorzystnych warunkach ich wysychanie wydłuża się.
Malując stare tynki należy zapewnić im minimum 48 h schnięcia od momentu zakończenia opadów atmosferycznych (im większa wilgotność powietrza, tym okres ten powinien być dłuższy).

Niezastosowanie się do wymagań producenta w zakresie przygotowania podłoża, sposobu użycia i ochrony elewacji może doprowadzić do naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwień i wykwitów solnych.
Jednorodność kolorystyczna wymalowanej powierzchni zależy w dużej mierze od stopnia wyschnięcia podłoża.
Aby uniknąć różnic w odcieniach należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.
W wyniku malowania następuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni koloru farby.
Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Aby uniknąć różnic w odcieniach należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.
Produkt zawiera szkło wodne, może oddziaływać agresywnie na metale, szkło i drewno.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawniona firmę. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +30 °C, Chronić przed mrozem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Świadectwo
higieny

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!