ATLAS ANGUCEL KO-919

0
995

ATLAS ANGUCEL KO-919

ATLAS ANGUCEL KO-919ATLAS ANGUCEL KO-919 domieszka napowietrzająco-uszczelniająca do produkcji betonu wibroprasowanego intensyfikująca wybarwienie.  Wpływa na zmniejszenie podciągania kapilarnego poprzez przerywanie struktury kapilarnej oraz hydrofobizację kapilar a tym samym redukuje ryzyko wystąpienia wykwitów wapniowych. Ułatwia proces wibroprasowania redukując znacznie ryzyko tzw. podklejania mieszanki do stempla.

Najważniejsze cechy ATLAS ANGUCEL KO-919 

 • przeznaczona do produkcji betonu wibroprasowanego
 • redukuje zjawisko podklejania do stempla
 • poprawie kolorystykę gotowych wyrobów
 • posiada Aprobatę Techniczną ITB Warszawa

Zastosowanie ATLAS ANGUCEL KO-919 

 • Produkcja betonu wibroprasowanego
 • Domieszka napowietrzająco-uszczelniająca przeznaczona do produkcji:
  – nbarwionych elementów wibroprasowanych o zmniejszonym ryzyku wystąpienia wykwitów wapiennych.
  – betonu wibroprasowanego takiego jak betonowa kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, płyty, elementy małej architektury (w elementach dwuwarstwowych domieszka dozowana może być do warstwy fakturowej i konstrukcyjnej).
  – elementów z betonu o konsystencji wilgotnej np. rury, kręgi, donice, płyty drogowe.

Właściwości ATLAS ANGUCEL KO-919 

 • Wpływa na zmniejszenie podciągania kapilarnego poprzez przerywanie struktury kapilarnej oraz hydrofobizację kapilar a tym samym redukuje ryzyko wystąpienia wykwitów wapniowych
 • Ułatwia proces wibroprasowania redukując znacznie ryzykotzw. podklejania mieszanki do stempla
 • Dzięki redukcji wykwitów wapniowych wpływa pozytywnie na wybarwienie wyrobów barwionych
 • Działa silnie dyspergująco na ziarna cementu, dzięki czemu spoiwo jest równomiernie zwilżone i rozprowadzone w mieszance betonowej
 • Wprowadza mikropęcherzyki powietrza, dzięki czemu beton łatwiej zasypuje się do form
 • Pozwala na skrócenie czasu wibracji dzięki zwiększonej plastyczności mieszanki
 • Podnosi odporność na środki odladzające oraz cykliczne zamrażanie-rozmrażanie
 • Umożliwia uzyskanie gładkiej i jednorodnej powierzchni betonu zawibrowanego
 • Pozwala na opracowanie ekonomicznych receptur

Dozowanie ATLAS ANGUCEL KO-919 

Zalecane 0,2 – 0,7 % masy cementu.
Optymalne w elementach dwuwarstwowych:
– Warstwa fakturowa: 0,4 – 0,6 % masy cementu,
– Warstwa konstrukcyjna: 0,3 – 0,4 % masy cementu.
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Opakowania

Beczka 200 kg, 220 kg
Kontener IBC 1000 kg

Trwałość ATLAS ANGUCEL KO-919 

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS ANGUCEL KO-919 należy dozować razem z wodą zarobową lub do gotowej mieszanki. Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych.
Beton po rozformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie. Uwaga: Nie stosować w betonie towarowym zgodnym z PN-EN 206-1. Produkt przeznaczony do stosowania tylko w produkcji betonu wibroprasowanego o konsystencji wilgotnej.

Aprobata
techniczna

Deklaracja
zgodności

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości