ATLAS PRIMO LT-234

0
1383

ATLAS PRIMO LT-234

ATLAS PRIMO LT-234ATLAS PRIMO LT-234 domieszka uplastyczniająca do produkcji betonu wibroprasowanego. Działa silnie dyspergująco na ziarna cementu, dzięki czemu spoiwo jest równomiernie zwilżone i rozprowadzone w mieszance betonowej. Pozwala na skrócenie czasu wibracji dzięki zwiększonej plastyczności mieszanki.

Zastosowanie ATLAS PRIMO LT-234

Produkcja betonow wibroprasowanych

Opis ATLAS PRIMO LT-234

Domieszka uplastyczniająca przeznaczona do produkcji:

  • betonów wibroprasowanych takich jak: betonowa kostka brukowa, obrzeża, krawężniki, płyty, elementy małej architektury (w elementach dwuwarstwowych domieszka dozowana jest do warstwy konstrukcyjnej)
  • elementów z betonu o konsystencji wilgotnej np. rury, kręgi

Właściwości ATLAS PRIMO LT-234

  • Działa silnie dyspergująco na ziarna cementu, dzięki czemu spoiwo jest równomiernie zwilżone i rozprowadzone w mieszance betonowej
  • Pozwala na skrócenie czasu wibracji dzięki zwiększonej plastyczności mieszanki
  • Wprowadza mikropęcherzyki powietrza, dzięki czemu beton łatwiej zasypuje się do form
  • Wpływa na zmniejszenie podciągania kapilarnego poprzez przerywanie struktury kapilarnej
  • Podnosi wytrzymałość wczesną i końcową betonu,
  • Podnosi odporność na środki odladzające oraz cykliczne zamrażanie-rozmrażanie
  • Umożliwia uzyskanie gładkiej i jednorodnej powierzchni betonu zawibrowanego
  • Pozwala na opracowanie ekonomicznych recept

Dozowanie 

Zalecane 0,2 – 0,6 % masy cementu
Optymalne 0,3 – 0,4 % masy cementu
Dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju spoiwa, temp. otoczenia, krzywej uziarnienia.

Dane techniczne ATLAS PRIMO LT-234

Baza Wodny roztwór
modyfikowanych lignosulfonianów Postać Brązowa ciecz
Gęstość 1,13 – 1,19 g/cm3
Wartość pH 3,7 – 5,7
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % (domieszka bezchlorkowa) Zawartość alkaliów
(równoważnik Na2O) ≤ 2,0 %

Opakowania

Beczka 225 kg, 250 kg
Kontener IBC 1150 kg

Trwałość

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Data produkcji i numer serii umieszczone są na opakowaniu.

Przechowywanie i transport

Produkt transportować i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych pojemnikach w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i silnym nasłonecznieniem. Po dłuższym składowaniu produkt należy przemieszać.

Instrukcja aplikacji

Domieszkę ATLAS PRIMO LT -234 należy dozować na kruszywo. Przy kruszywach o wysokiej nasiąkliwości zaleca się dozowanie domieszki na kruszywo zwilżone wodą lub do gotowej mieszanki.
Czas mieszania musi zapewnić ujednorodnienie mieszanki betonowej i powinien być określony w ramach prób wstępnych. Beton po rozformowaniu powinien być właściwie pielęgnowany w celu osiągnięcia projektowanych parametrów.

Uwaga

Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii zawarte są w karcie charakterystyki oraz na etykiecie.

Uwaga: Nie stosować w betonie towarowym zgodnym.

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj