AQUAFLEX ROOF HR MAPEI

0
944

AQUAFLEX ROOF HR MAPEI

AQUAFLEX ROOF HRAQUAFLEX ROOF HR MAPEI to ciekła, elastyczna membrana izolacyjna wzmocniona włóknami, o wysokim stopniu odbicia promieniowania słonecznego i emisji termicznej, indeks odbicia promieniowania słonecznego SRI wynosi 105.

ZAKRES STOSOWANIA

  • Ochrona przed promieniowaniem UV i wysoką temperaturą istniejącej izolacji dachowej wykonanej z membran bitumicznych i syntetycznych.
  • Wykonanie powłoki ochronnej i hydroizolacyjnej powierzchni betonowych, jastrychów cementowych, jastrychów na bazie specjalnych spoiw jak Topcem czy Topcem Pronto, płytek ceramicznych i z kamienia naturalnego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Aquaflex Roof HR jest gotową do użycia żywicą syntetyczną w dyspersji wodnej o barwie białej, wysokim stopniu odbicia promieniowania słonecznego i termicznego SRI = 105, do wykonywania hydroizolacji na zewnątrz. Po wyschnięciu tworzy ciągłą, elastyczną membranę.

Jest odporny na wszelkie obciążenia atmosferyczne, promieniowanie UV i gwarantuje długotrwałą ochronę podłoża.

Jest łatwy w aplikacji. Można go nanosić wałkiem z długim włosiem, pędzlem lub natryskiem. Po związaniu Aquaflex Roof HR tworzy mocną, elastyczną powłokę ochronną odporną także na incydentalny ruch pieszy. Dzięki wysokiej elastyczności

Może przenosić odkształcenia wywołane zmianami temperatury. Wysoki indeks odbicia promieniowania Aquaflex Roof HR zapewnia obniżenie temperatury dachu oraz dobrą charakterystykę energetyczną wszystkich warstw dachu.

Ciekła membrana izolacyjna w postaci dyspersji wodnej, wzmocniona włóknami o wysokim stopniu odbicia promieniowania słonecznego i emisji termicznej, indeks odbicia promieniowania słonecznego SRI = 105 Aquaflex Roof HR

Aquaflex Roof HR zapewnia obniżenie temperatury powierzchni dachu o 50% w porównaniu z izolacją w kolorze czarnym.

Wysoki indeks obicia SRI =105 czyni Aquaflex Roof HR pomocny w uzyskaniu dodatkowych punktów w certyfikacji LEED za redukcję efektu wyspy cieplnej dachu.

Aquaflex Roof HR odpowiada zasadom zdefiniowanym w normie EN 1504-9 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów”, oraz wymaganiom normy EN 1504-2 „Systemy ochrony powierzchniowej betonu” dla klasy: wyrób do ochrony powierzchniowej betonu (C) oraz zasad: PI, MC, IR.

DANE TECHNICZNE

Postać: pasta.
Czas oczekiwania pomiędzy pierwszą i drugą warstwą: 8-12 godz.
Możliwość obciążenia niewielkim ruchem pieszym: po 12 godz. w +23°C.
Temperatura nakładania: od +5°C do +35°C.
Nakładanie: wałkiem, pędzlem lub szpachelką.
Kolor: biały o wysokim odbiciu promieniowania.

ZALECENIA

  • Nie nanosić Aquaflex Roof HR gdy temperatura wynosi poniżej +5°C czy powyżej +35°C bądź zanosi się na deszcz.
  • Nie stosować na podłoża na którym doszło do kondensacji pary wodnej.
  • Nie stosować, gdy wilgotność podłoża przekracza 2,5% bądź gdy w podłożu występuje efekt podciągania kapilarnego.
  • Nie stosować Aquaflex Roof HR na słabe lub pylące podłoża.
  • Jeżeli pomiędzy nakładaniem warstw Aquaflex Roof HR spadł deszcz, należy odczekać co najmniej 12 godzin przed aplikacją do momentu aż powierzchnia będzie sucha. W przeciwnym razie przyczepność między warstwowa będzie obniżona.
  • Nie nanosić na malowane powierzchnie metaliczne.
  • Nie nanosić na membrany bitumiczne młodsze niż 6 miesięcy. Zawsze należy odczekać aż na powierzchni papy nastąpi proces utlenienia.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Każde podłoże bez względu na to czy jest stare czy nowe musi być mocne, czyste, suche i wolne od plam oleju, smarów, starych farb, rdzy, roślinności i innych substancji które mogą obniżyć przyczepność.
Ostrożnie oczyścić istniejące membrany bitumiczne, aby zapewnić czyste i suche podłoże. Nanieść warstwę preparatu gruntującego Primer per Aquaflex pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym. Odczekać do całkowitego wyschnięcia (około
10 – 12 godzin) przed naniesieniem Aquaflex Roof HR.

Beton oraz podłoża mineralne muszą być mocne, suche i nie podciągające wilgoci z podłoża. Wszelkie luźne elementy muszą zostać usunięte. Wszelkie zanieczyszczenia woskami, środkami powierzchniowo czynnymi itp. muszą zostać usunięte z powierzchni ceramicznych odpowiednim detergentem lub metodą szlifowania. Wszelkie nierówności podłoża należy naprawić zaprawami mineralnymi np. Planitop 400 lub Adesilex P4. Szczeliny pomiędzy płytkami ceramicznymi wypełnić Adesilex P4 przed aplikacją Aquaflex Roof HR. Niechłonne podłoża ceramiczne zagruntować Eco Prim Grip, natomiast na inne typy podłoża stosować Aquaflex Roof HR jako warstwę gruntującą (rozcieńczony 10% wody). Przed naniesieniem Aquaflex Roof HR należy zwrócić szczególną uwagę na dylatacje pracujące oraz połączenie powierzchni poziomej i pionowej. Muszą one być uszczelnione np. samoprzylepną taśmą butylową Mapeband SA czy którąś z taśm Mapeband lub Mapeband PE 120 przyklejoną do podłoża Aquaflex Roof HR. Dylatacje konstrukcyjne należy uszczelnić taśmą Mapeband TPE wklejoną na Adesilex PG4.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Zaleca się dokładne przemieszanie produktu przed jego użyciem.

Aplikacja produktu

Aquaflex Roof HR należy nanosić wałkiem z długim włosiem lub natryskiem bezpowietrznym. Powłokę Aquaflex Roof HR należy wykonać w dwóch warstwach, uzyskując grubość 0,4 – 0,5 mm dla każdej z warstw. Z aplikacją drugiej warstwy należy odczekać aż pierwsza warstwa całkowicie wyschnie i nieznacznie ściemnieje. Drugą warstwę należy nanosić w kierunku prostopadłym do pierwszej (zwykle po 8 – 12 godzin w normalnej temperaturze i wilgotności). Całkowita grubość powłoki Aquaflex Roof HR  nie może być mniejsza niż 0,8 – 1,0 mm.

Jeżeli w podłożu występują mikrorysy, pomiędzy warstwy Aquaflex Roof HR należy zaaplikować tkaninę polipropylenową Mapetex 50. Na podłoże nanieść obficie pierwszą warstwę Aquaflex Roof HR, na świeżą powłokę ostrożnie rozłożyć Mapetex 50 i delikatnie docisnąć płaską pacą lub wałkiem okolcowanym. Gdy pierwsza warstwa całkowicie zwiąże nanieść drugą warstwę Aquaflex Roof HR. Chronić membranę przed deszczem aż do jej całkowitego wyschnięcia.

ZUŻYCIE

Na membranę hydroizolacyjną: co najmniej 2,0 kg/m².
Na powłokę ochronną membran bitumicznych:
– około 0,5 kg/m²,
– około 0,9 kg/m² na papach z posypką.
Podano zużycie teoretyczne na gładkim podłożu, bez szwów i może być wyższe na nierównym podłożu zależnie od jego chłonności i szorstkości

CZYSZCZENIE

Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIA

Wiaderka 20 kg.

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle obowiązujących przepisów, norm i wytycznych dotyczących klasyfikacji mieszanin. Zaleca się podczas mieszania i aplikacji używania rękawic i okularów ochronnych oraz przestrzegania standardowych reguł bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z chemikaliami. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i ekologii znajdują się w aktualnych Kartach Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ