ADESILEX P9 EXPRESS

0
1509

ADESILEX P9 EXPRESS MAPEI

Adesilex P9 ExpressADESILEX P9 EXPRESS MAPEI szybkowiążący klej cementowy o podwyższonych parametrach i zmniejszonym spływie, do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych oraz kamienia naturalnego.

ZAKRES STOSOWANIA

Klej Adesilex P9 Express jest przeznaczony do szybkiego cienkowarstwowego i średniowarstwowego (do 10 mm) przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, klinkieru, kamionki, cotto, mozaiki ceramicznej) oraz płytek kamiennych i betonowych (pod warunkiem, że nie są wrażliwe na wilgoć) wewnątrz i na zewnątrz zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.

Adesilex P9 Express jest rekomendowany w szczególności do szybkiego montażu okładzin małego i średniego formatu na podłożach narażonych na intensywne użytkowanie i oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (klatki schodowe, powierzchnie handlowe, ogrzewanie podłogowe, balkony, tarasy, elewacje itp.). Adesilex P9 Express jest idealnym rozwiązaniem w przypadku konieczności wykonania szybkich remontów i renowacji, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i handlowych oraz użyteczności publicznej.

Przykłady zastosowań

Szybkie klejenie ww. materiałów na następujących podłożach:

 • tynkach cementowych i cementowo-wapiennych;
 • odpowiednio wysezonowanych podkładach (jastrychach) cementowych;
 • betonie (sezonowanym przez min. 3 miesiące, wilgotność poniżej 4%);
 • jednowarstwowych tynkach gipsowych oraz płytach gipsowo –kartonowych i gipsowo włóknowych
 • podkładach anhydrytowych
 • tarasach, balkonach, elewacjach i schodach;
 • podłogach ogrzewanych;
 • powłokach hydroizolacyjnych: Monolastic, Mapelastic, Mapelastic Turbo, Mapelastic Smart, Mapegum WPS;
 • istniejących posadzkach ceramicznych, lastrykowych i kamiennych wewnątrz budynków.
 • dobrze przylegających, starych powłokach malarskich wewnątrz budynków,
 • jednorodnych, równych i zaspoinowanych, wewnętrznych murach z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Adesilex P9 Express to wodo- i mrozoodporny, szybkowiążący, szary klej cementowy, składający się ze specjalnej mieszanki cementów, odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych i dodatków, stworzony wg receptur opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEI. Adesilex P9 Express po rozrobieniu z wodą posiada następujące cechy:

 • łatwy w przygotowaniu i w aplikacji;
 • zmniejszony spływ umożliwiający montaż płytek od góry bez efektu ich osuwania się;
 • krótki czas wiązania (ok. 4 godz.) pozwalający na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wykonania prac;
 • wysoka przyczepność początkowa oraz wysoka odporność na intensywne użytkowanie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie stosowany klej Adesilex P9 Express powinno być równe, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wystarczająco suche, pozbawione pęknięć i wszystkich substancji mogących ograniczyć przyczepność oraz w razie konieczności zagruntowane (w zależności od rodzaju podłoża i stopnia jego chłonności) odpowiednim preparatem gruntującym.

Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem Mapegrunt, Primer G lub Eco Prim T. Podłoża niechłonne lub o małej chłonności tj.: stare powłoki malarskie, istniejące posadzki ceramiczne, kamienne, lastrykowe itp., (o ile posiadają odpowiednią przyczepność do podłoża) należy zgruntować preparatem Eco Prim Grip lub Eco Prim T.

Tradycyjne podłoża cementowe tj.: tynki cementowe i cementowo wapienne, powinny być sezonowane  przez przynajmniej jeden tydzień na każdy centymetr grubości (wilgotność ≤ 4%) chyba że, zostały wykonane z użyciem szybkich zapraw MAPEI np.: Planitop Fast 330 (układanie płytek ceramicznych już po ok. 4h).

Podkłady anhydrytowe (wilgotność Całkowity czas sezonowania tradycyjnych podkładów cementowych powinien wynosić co najmniej 28 dni (wilgotność ≤4% lub ≤2% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym), chyba że zostały wykonane z użyciem specjalnych szybkoschnących lub/i szybkowiążących spoiw i zapraw MAPEI, takich jak: Topcem, Topcem Pronto lub Mapecem Pronto.

Podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤0,5% lub ≤0,3% w przypadku podkładu z ogrzewaniem podłogowym) i tynki gipsowe (wilgotność ≤1%) powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, a po przeszlifowaniu powinny zostać zagruntowane odpowiednim preparatem gruntującym, tj.: Primer G lub Eco Prim T.

Podkłady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) należy przed montażem okładziny poddać procedurze wygrzewania. Podłoża betonowe powinny być sezonowane przez minimum 3 miesiące, a ich wilgotność nie powinna być większa niż 4%.

Przygotowanie kleju

Wymieszać zawartość 25 kg worka Adesilex P9 Express z 5,25 – 5,75 l czystej, zimnej wody do otrzymania jednolitej masy bez grudek; pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Otrzymany w ten sposób klej nadaje się do użytku przez około 60 minut (w temp. + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%). Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża mogą skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju, jak również jego czas schnięcia otwartego oraz czas korygowalności. Adesilex P9 Express może być stosowany w zakresie temperatur od +5°C do +40°C.

Nanoszenie kleju

Aby uzyskać najlepszą przyczepność do podłoża, należy najpierw rozprowadzić na podłożu gładką stroną pacy cienką warstwę Adesilex P9 Express i natychmiast po tym rozprowadzić właściwą ilość kleju Adesilex P9 Express. Klej powinien być nakładany przy użyciu prawidłowo dobranej pacy zębatej (właściwa wysokość zębów) oraz odpowiedniej metody klejenia, która pozwoli uzyskać wymagany stopień wypełnienia klejem powierzchni podpłytkowej. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki i równości podłoża.

Montaż płytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony płytek, przed przystąpieniem do montażu należy je dokładnie oczyścić (nie moczyć!). Podczas układania, trzeba pamiętać o odpowiednim dociskaniu płytek do podłoża, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontaktu płytki z klejem. W trakcie montażu płytek należy kontrolować czas schnięcia otwartego kleju, który wynosi w przypadku Adesilex P9 Express ok. 20 min.

Jednorazowo należy nanieść tylko taką ilość kleju, która umożliwi ułożenie na niej płytek w ciągu czasu otwartego (maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia się na jego powierzchni naskórka, uniemożliwiającego prawidłowe przyklejenie płytki).

W przypadku wytworzenia się naskórka należy ponownie rozprowadzić warstwę kleju. Niedopuszczalne jest zwilżanie wodą warstwy kleju z naskórkiem, ponieważ tworzy ona tzw. warstwę antyadhezyjną (ograniczającą przyczepność). Ewentualna korekta ułożonych płytek może być przeprowadzona w ciągu ok. 15 minut od ułożenia. Płytki ułożone przy użyciu kleju Adesilex P9 Express należy chronić przed działaniem wody przez min. 8 godzin oraz mrozu i silnego nasłonecznienia przez min. 3 dni od ułożenia.

Spoinowanie

Spoinowanie płytek na ścianach i podłogach można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu kleju (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), po ok. 4 godzinach od ułożenia. Spoinowanie należy wykonać przy użyciu cementowych lub epoksydowych spoin MAPEI np.: Ultracolor Plus lub Kerapoxy, dostępnych w szerokiej gamie kolorystycznej. Złącza dylatacyjne należy wypełnić odpowiednią silikonową lub poliuretanową masą uszczelniająca MAPEI, tj. np. Mapesil AC, Mapesil LM lub Mapeflex PU45.

OBCIĄŻENIE LEKKIM RUCHEM PIESZYM

Posadzki można poddawać obciążeniu lekkim ruchem pieszym po ok. 4 godzinach.

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Pełne obciążenie posadzki może nastąpić po ok. 3 dniach.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia – przy użyciu czystej wody. Zabrudzenia utwardzone – mechanicznie lub z użyciem preparatu Keranet.

ZUŻYCIE

Montaż płytek 2-5 kg/m2 (uzależnione od grubości warstwy).

OPAKOWANIA

Adesilex P9 Express jest dostępny w kolorze szarym, w papierowych workach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu.
Produkt zgodny z wymogami rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH), załącznik XVII, punkt 47.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Adesilex P9 Express zawiera cement, który w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciała, może powodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Może powodować poważne uszkodzenia oczu.  Zaleca się używanie rękawic, okularów oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć zanieczyszczone miejsca wodą i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w
najnowszej karty charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!