QUARZOLITE TONACHINO SP MAPEI

0
424

QUARZOLITE TONACHINO SP MAPEI

QUARZOLITE TONACHINO SPQUARZOLITE TONACHINO SP MAPEI to akrylowa masa tynkarska o fakturze baranka, przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjno-ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa tynkarska w postaci łatwej do nakładania pasty, na bazie żywicy akrylowej, przeznaczona do wykonywania prac wykończeniowych o fakturze baranka: na elewacjach oraz wewnątrz budynków. Warstwa tynku niweluje nierówności podłoża i chroni powierzchnie ścian, zapewniając jednocześnie atrakcyjne wykończenie. Może być stosowana do wykonywania warstw dekoracyjno-ochronnych na nowych jak i istniejących budynkach.

Przykłady zastosowania

 • Wyprawa tynkarska w systemie ociepleń Mapetherm®
 • Dekoracyjne wykończenie tynków na bazie cementu lub wapna
 • Wykończenie ścian wyrównanych przy użyciu dowolnej zaprawy wyrównującej z oferty MAPEI
 • Odnawianie istniejących powłok malarskich o dobrej przyczepności
 • Dekorowanie ścian betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Quarzolite Tonachino SP jest elastyczną masą do wykonywania wypraw tynkarskich, produkowaną na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej, kwarcu i pigmentów odpornych na działanie promieni słonecznych, przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz agresywne działanie smogu, soli i promieni słonecznych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich rodzajów tynków tradycyjnych jak również do starych, dobrze związanych z podłożem powłok malarskich. Jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej, uzyskiwanej dzięki zastosowaniu automatycznego systemu barwienia ColorMap®. Quarzolite Tonachino SP jest również odpowiedni do zastosowania wewnątrz budynków, na podłożach gipsowych lub starych powłokach malarskich, pod warunkiem, że są odpowiednio mocne, dobrze związane z podłożem i zagruntowane preparatem Quarzolite Base Coat, Malech lub Silancolor Base Coat. Przed nałożeniem należy zagruntować powierzchnię jedną warstwą Quarzolite Base Coat lub Malech.

DANE TECHNICZNE

Postać: pasta.
Gęstość (EN ISO 2811-1): około 1,75 g/cm³ (stosownie do wielkości ziarna).
Zawartość suchej substancji: (EN ISO 3251): około 85%.
Stopień rozcieńczenia: gotowy do użycia.
Temperatura nakładania: od +5°C do +35°C.
Czyszczenie: wodą.
Nakładanie: pacą metalową lub natryskiem, zacieranie pacą z PVC.
Kolor: biały oraz szeroka gama kolorystyczna dostępna dzięki systemowi barwienia ColorMap®.
Przechowywanie: 24 mies.
Zużycie: na równym podłożu:
– 2,2-2,6 kg/m2 – przy uziarnieniu 1,5 mm,
– 2,6-3 kg/m2 – przy uziarnieniu 2 mm.
Opakowania: wiaderka 20 kg.

ZALECENIA

 • Tynk nakładać tylko na suche i wysezonowane podłoża
 • Tynk nakładać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +35°C
 • Tynk nakładać przy wilgotności względnej powietrza poniżej 85%
 • Nie nakładać tynku w trakcie deszczu, silnego wiatru oraz na elewacje narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, stosować siatki ochronne
 • Przed tynkowaniem osłonić powierzchnie okien, płytek, itp. narażone na zabrudzenie
 • Nakładać pełne płaszczyzny w jednym cyklu roboczym
 • Zapoznać się z paragrafem „Środki ostrożności i bezpieczeństwa”.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do tynkowania powinno być związane, mocne, czyste, suche. Powierzchnia powinna być równa, oczyszczona z pyłu, olejów, farb o niskiej przyczepności itp. Stare powłoki zaleca się zmyć wodą. Świeże tynki lub szpachle powinny być całkowicie związane i wysezonowane. Rysy i pęknięcia, wyrównać i naprawić z zastosowaniem zapraw Mapetherm. Podłoże zagruntować podkładem gruntującym Quarzolite Base Coat barwionym w kolorze tynku lub preparatem gotowym do użycia Malech, minimum 12 godzin przed nakładaniem tynku. Ujednolicenie podłoża w kolorze tynku przy stosowaniu preparatu gruntującego Malech uzyskuje się dodając do niego 30-50% farby Quarzolite Pittura w kolorze tynku. Ujednolicenie podłoża za pomocą barwionego podkładu gruntującego ułatwia pracę i pomaga w uzyskaniu jednolitego koloru. Na niechłonnych podłożach pokrytych jednolitą powłoką malarską o dobrej przyczepności, Quarzolite Tonachino SP może być nakładany bezpośrednio bez konieczności dodatkowego gruntowania.

Przygotowanie produktu

Quarzolite Tonachino SP jest gotowy do użycia. Przed nałożeniem masę należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. W przypadku gdy produkt jest zbyt gęsty można dodać do niego 1-2% wody. Przygotowywać produkt w ten sam sposób dla całego cyklu roboczego.

Nanoszenie produktu

Quarzolite Tonachino SP należy nanosić na podłoże za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej na grubość kruszywa. Właściwą fakturę uzyskuje się zacierając tynk bezpośrednio po nałożeniu ruchami okrężnymi pacą z tworzywa sztucznego. W trakcie nakładania należy zapewnić właściwą organizację pracy uzależnioną od warunków atmosferycznych. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły, przy użyciu tych samych narzędzi w ten sam sposób. W zależności od uzyskanego efektu, można nanieść do dwóch warstw tynku. Do nakładania kolejnej warstwy można przystąpić po odczekaniu min. 24 godzin. Aby uzyskać rustykalny efekt wykończenia, można do zacierania użyć wilgotnej pacy z gąbką, przy czym do zacierania należy przystąpić w momencie gdy produkt jest w trakcie wysychania. Stosując Quarzolite Tonachino SP można uzyskać szereg poszczególnych efektów estetycznych (Np. Effetto Nuvolato, Effetto Pennello, Effetto a Rilievo …), jak zobrazowano to przewodniku: „Kolorowe tynki i farby Mapei”. Wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania.

ZUŻYCIE

Quarzolite Tonachino SP 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2 na jedną warstwę
Quarzolite Tonachino SP 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m2 na jedną warstwę
Na wielkość zużycia może mieć również wpływ równość podłoża, warunki atmosferyczne itp.

CZYSZCZENIE

Narzędzia użyte do aplikacji powinny być umyte wodą przed wyschnięciem produktu.

OPAKOWANIA

Dostępny w 20 kg plastikowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące od daty produkcji w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze od +5°C do +30°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt jest nakładany w pomieszczeniu zamkniętym, należy się upewnić, że miejsce jest odpowiednio wentylowane. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w najnowszej wersji karty charakterystyki.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ