ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP

0
1017

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMPZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP przeznaczona do wykonywania odlewów i rdzeni profili ciągnionych. Charakteryzuje się dwukrotnie mniejszym ciężarem objętościowym w stosunku do cementowych zapraw sztukatorskich. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP najważniejsze cechy 

 • zawiera bardzo lekkie wypełniacze krzemionkowe (szklane granulki wypełnione powietrzem)
 • umożliwia wykonanie elementów o dużych gabarytach przy zachowaniu niewielkiej masy
 • posiada dwukrotnie mniejszym ciężar, w stosunku do cementowych zapraw sztukatorskich
 • gotowe elementy są lekkie i łatwe do zamontowania
 • stos kruszywowy: 0 – 2 mm

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP główne właściwości

  Zaprawa posiada możliwość rozformowania po 24 godzinach. Zaprawa jest dostępna w kolorze starej bieli.

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP główne parametry

 • zużycie ok. 1,0 kg zaprawy na 1 dm3

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP

 • do wykonywania odlewów lub rdzeni profili ciągnionych
 • charakteryzuje się dwukrotnie mniejszym ciężarem objętościowym, w stosunku do cementowych zapraw sztukatorskich
 • zawiera bardzo lekkie wypełniacze krzemionkowe (szklane granulki wypełnione powietrzem) – umożliwia wykonanie elementów o dużych gabarytach przy jednoczesnym zachowaniu ich niewielkiej masy. Gotowe elementy są lekkie i łatwe do zamontowania
 • standardowy czas wiązania – możliwość rozformowania po 24 godzinach
 • produkowana w kolorze starej bieli
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • wodoodporna
 • mrozoodporna

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. W przypadku uzupełniania ubytków, podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów i innych zanieczyszczeń. Słabo związane fragmenty należy odkuć, a części luźne lub osypliwe usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP

Wykonywanie odlewów. Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 4,5 – 5,25 l na 15 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Stosować mieszadło wolnoobrotowe, aby zbytnio nie napowietrzyć masy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Przygotowaną zaprawą ostrożnie i wolno wypełnia się uprzednio przygotowane i odpowiednio zabezpieczone środkami antyadhezyjnymi formy. Rozformowanie gotowych elementów można przeprowadzić po około 24 godzinach. Powierzchnia uzyskanego odlewu jest bardzo gładka.

Wykonywanie rdzenia profilu ciągnionego. Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 3,0 l na 15 kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. W zależności od wymaganej grubości wykonywanego rdzenia, przygotowaną zaprawę nakłada się w jednej lub kilku warstwach, a następnie przeciąga wykrój w sposób ciągły. Powierzchnia rdzenia po przejściu profilu jest chropowata. W przypadku profili o znacznej grubości lub długości, wskazane jest dodatkowe wzmocnienie przekroju poprzez zastosowanie zbrojenia w postaci np. siatki stalowej, z zachowaniem odpowiedniej otuliny. Rozformowanie form możliwe jest po ok. 24 godzinach. Przed pokryciem powierzchni rdzenia warstwą wykańczającą ze SZPACHLI SZTUKATORSKIEJ SM–FINISZ, powierzchnia rdzenia powinna być odpowiednio związana.

UWAGA

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
 • Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
 • Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP

ZAPRAWA DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH ZMP jest fabrycznie przygotowaną, suchą mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.

PROPORCJE MIESZANIA WODA / SUCHA MIESZANKA 4,5 – 5,25 L / 15 KG (WYKONYWANIE ODLEWÓW)
3,0 L / 15 KG (WYKONYWANIE RDZENI)
Ciężar właściwy max. 0,8 kg/dm3
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny
Zużycie ok. 1,0 kg zaprawy na 1 dm3
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania worki papierowe 15 kg
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002 %

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj