Uno Gold BAUMIT

0
852

Uno Gold BAUMIT

Uno GoldUno Gold BAUMIT to sucha, wydajna, gipsowa mieszanka tynkarska, z dodatkiem lekkich wypełniaczy mineralnych, do nakładania ręcznego, do użytku wewnętrznego.

Skład

Piasek, lekkie wypełniacze mineralne, gips i inne dodatki poprawiające obróbkę i przyczepność

Właściwości

Tynk o bardzo dobrych właściwościach zachowania formy, szczególnie łatwej i miękkiej aplikacji. Materiał ten charakteryzuje się odpowiednim czasem wiązania, pozwalającym tynkować ręcznie również większe płaszczyzny.

Przeznaczenie

Jako gładki tynk na wszystkich rodzaje podłoża. Do stosowania wewnątrz, na mur z cegły, beton i wszystkie normalne podłoża budowlane nadające się do tynkowania. Bardzo łatwy w gładzeniu. Dzięki równomiernej charakterystyce wiązania można niezawodnie wykonywać wszystkie kolejne etapy prac. Jako tynk do aplikacji ręcznej nadaje się również do mniejszych prac tynkarskich i napraw tynków

Dane techniczne

Uziarnienie: 0-0,6mm
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 4,0 N/mm²
Zapotrzebowanie na wodę:  ok. 14 l/worek
Czas obróbki: ok. 100 minut
Współczynnik przewodności ciepła λ R: 0,25 W/(mK)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 5
Wydajność: ok. 28 l gotowej zaprawy z worka
Zużycie materiału: ok. 9 kg/m² przy grubości tynku 10 mm
Zalecana grubość tynku: średnia – 10 mm; minimalna – 5 mm

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Symbol zagrożenia: Xi Podrażniający.

Zdania R:
R 36/38: Podrażnia oczy i skórę.

Zdania S:
S 2: Chronić przed dziećmi.
S 24/25: Unikać kontaktu z oczami i skórą.
S 26: W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przepłukać oczy wodą i skonsultować się z lekarzem.
S 37: Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
S 46: W przypadku połknięcia natychmiast skonsultować się z lekarzem i pokazać etykietę lub opakowanie. W stanie związanym produkt jest całkowicie nieszkodliwy.

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych – 6 miesięcy.

Opakowania

Worki papierowe po 25 kg (40 worków na palecie = 1000 kg)

Podłoże

Podłoże musi być trwałe, suche, niezmrożone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, odpowiednio nośne i wolne od brudu i pyłu. Tynkowana powierzchnia musi być równomiernie wyschnięta. Powierzchnie betonowe (maksymalna wilgotność betonu 3% wag.) należy pokryć odpowiednim środkiem adhezyjnym, dla polepszenia przyczepności – Baumit BetonKontakt. W przypadku silnie i/lub nierównomiernie chłonnego podłoża wykonać gruntowanie środkiem Gypsum Primer. Sprawdzenie podłoża winno nastąpić zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producenta.

Nanoszenie

Do naczynia z czystą wodą wsypać materiał i zostawić na 3 minuty do nasiąknięcia, następnie wymieszać Baumit Uno Gold ręcznie lub mieszadłem z wodą bez dodatków, wyrobić na gładką masę, dobierając właściwą konsystencję. Średnia grubość tynku jednowarstwowego na murze wynosi 10 mm, na betonie – co najmniej 5 mm, a max. 15mm. Nałożyć zaprawę na całej powierzchni, po wstępnym związaniu ściągnąć łatą, następnie zatrzeć packą filcową lub gąbkową i ściągnąć łatą stalową lub podobnym narzędziem. W przypadku konieczności tynkowania w dwóch warstwach nie wygładzać powierzchni, pozostawić ją szorstką po pierwszej warstwie i po dokładnym wyschnięciu (kolor biały) zagruntować podkładem Baumit BetonKontakt. Następnie nałożyć kolejną warstwę tynku. W przypadku planowania ułożenia glazury na cienkiej warstwie zaprawy w kuchniach i łazienkach należy wykonać obrzutkę z Uno Gold o grubości co najmniej 10 mm i pozostawić ją szorstką; wtedy nie wolno zacierać lub zagładzać powierzchni tynku

Wskazówki

Tynk Baumit Uno Gold nakładany w zamkniętych budynkach wymaga dla właściwego związania dobrej wentylacji pomieszczeń, aby osiągnął odpowiednią wytrzymałość i aby nie wytworzyły się warstwy zgorzeliny. Proces schnięcia w zimie w zamkniętych pomieszczeniach należy wzmocnić częstym ich wietrzeniem i stopniowo podnosić temperaturę w systemach ogrzewania. Przed położeniem kolejnych warstw, np. glazury, tapety, farb, Baumit Uno Gold musi być całkowicie wyschnięty.

Trwała i odpowiednia przyczepność z podłożami betonowymi wymaga, aby były one suche. W przypadku, gdy nie da się uzyskać maksymalnej wilgotności 3%, lub jeżeli podłoża wykonane są z betonu lekkiego, należy użyć tynków adhezyjnych wapienno-cementowych (np. multiContact MC 55 W, lub HaftMörtel HM50). Szczeliny pod instalację elektryczną i inne przewody należy przed tynkowaniem zasklepić. Elementy metalowe narażone na korozję trwale zabezpieczyć np. farbą antykorozyjną. Na wielopłaszczyznowych sufitach należy przed gładzeniem wykonać w tynku nacięcia dylatacyjne kielnią aż do podłoża. Temperatura powietrza i podłoża przy tynkowaniu musi przekraczać +5°C. Bezpośrednie ogrzewanie tynku jest niedopuszczalne. Przy użyciu urządzeń grzewczych, szczególnie gazowych, dbać o dobrą wentylację.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

Karta
charakterystyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ