TrassZement BAUMIT

0
756

TrassZement BAUMIT

TrassZement BAUMITTrassZement BAUMIT to kompozytowy cement portlandzki klasy CEM II/B-M (P-S) 32,5 N z naturalnymi pucolanami, jak tras jako dodatek.

Skład

Klinkier cementu portlandzkiego z domieszką naturalnych pucolan.

Właściwości

Korzystny, przedłużony – przez dodatek naturalnych pucolan – czas wykorzystania. Korzystny rozwój wytrzymałości z dużym, późnym przyrostem twardości (po 28 dniach). Wytwarzanie niewielkich ilości ciepła, lepsza wodoszczelność i niewielka skłonność do wykwitów. Przy wytwarzaniu zaprawy, możliwość mieszania we wszystkich typowych proporcjach z wapnem hydratyzowanym lub gaszonym. Aby uzyskać optymalną jakość betonu, należy zwrócić szczególną uwagę na dobre jego zagęszczenie i pielęgnację.

Przeznaczenie

Cement do powszechnych prac betoniarskich – do wytrzymałości klasy C 25/30, bez szczególnych wymagań w zakresie wytrzymałości początkowych, zapewniający dobrą szczelność oraz obniżoną skłonność do wykwitów. Przeznaczony do jastrychów, układania płytek ceramicznych, wytwarzania zapraw murarskich i tynkarskich – szczególnie przy pracach renowacyjnych.

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie (7dni): ok. 25 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ok. 40 N/mm2
Czas wiązania: ok. 230 min.
Stopień zmielenia: ok. 4200 m2/g

Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach

Unikać kontaktu cementu z oczami. Kontakt cementu ze skórą może doprowadzić do trwałych  uszkodzeń skóry włącznie z jej schorzeniami. Szczegółowa klasyfikacja znajduje się karcie  charakterystyki produktu (zgodnie z art. 31 i II załącznikiem do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006 r.) na stronie www.baumit.com. Kartę charakterystyki produktu można także otrzymać we właściwym zakładzie produkcyjnym.

Przechowywanie

W suchym pomieszczeniu, na paletach drewnianych – 2 miesiące

Opakowania

Worki 25 kg

Nanoszenie

Przy zastosowaniu cementu do wytwarzania betonu, zapraw murarskich i tynkarskich przestrzegać wymagań zawartych w stosownych normach. Proporcje ilościowe zależą od zakresu zastosowania. Optymalne właściwości można uzyskać tylko dokładnie przestrzegając receptur. Bezwzględnie należy zwracać uwagę na prawidłową pielęgnację końcową.

Wskazówki

Baumit TrassZement zawiera środek redukcyjny, obniżający zawartość chromu VI do min. 0,0002% suchej masy cementu. Środek działa skutecznie do końca okresu przydatności produktu do użycia. Po upływie tego czasu, działanie środka redukcyjnego słabnie na tyle, że zawartość chromu VI może przekroczyć w/w wartość graniczną. W przypadku tynkowania, kolejne warstwy można nakładać dopiero po – związanej ze schnięciem – przerwie technologicznej, wynoszącej min. 10 dni na 1 cm grubości tynku. W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia, materiału i podłoża musi wynosić powyżej +50C.

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ