TYNK SILIKONOWY IN ATLAS

0
1366

TYNK SILIKONOWY IN ATLAS

TYNK SILIKONOWY IN ATLASTYNK SILIKONOWY IN ATLAS służy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń. W szczególności znajduje zastosowanie w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z użyciem płyt styropianowych (EPS), a także na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).

TYNK SILIKONOWY IN ATLAS to mieszanka żywic silikonowych i siloksanowych, kruszyw dolomitowych, mączek kwarcowych oraz specjalnych dodatków modyfikujących, hydrofobizatorów i starannie wyselekcjonowanych pigmentów. Jest zbrojony włóknami celulozowymi. Cechuje się wysoką trwałością wyprawy w trakcie eksploatacji, odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV. Jest odporny na rozwój mikroorganizmów oraz zapewnia estetyczny wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.

Najważniejsze cechy

 • hydrofobowy, samoczyszczący
 • paroprzepuszczalny
 • bardzo wysoka trwałość kolorów
 • elastyczny, wysoce odporny na warunki atmosferyczne

TYNK SILIKONOWY IN ATLAS właściwości 

TYNK SILIKONOWY IN ATLAS to zbrojona mikrowłóknami mieszanka żywic silikonowych, kruszyw dolomitowych i mączek kwarcowych oraz dodatków modyfikujących, hydrofobizatorów i specjalnie selekcjonowanych pigmentów.

 • Hydrofobizacja powierzchni, zdolność do samooczyszczania – duża zawartość żywic silikonowych pozwala na uzyskanie efektu hydrofobowego, zapewniającego brak przylegania cząsteczek kurzu i brudu do powierzchni wyprawy oraz możliwość ich spłukiwania podczas opadów atmosferycznych.
 • Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji silikonowych, specjalnych dodatków i modyfikatorów:
  – uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy,
  – odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, – podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów oraz zapewniono zacho-wanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.
 • ELASTYCZNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ – formulacja zapewniająca zwiększoną elastyczność i odporność na uderzenia sprawia, że tynk doskonale kompensuje naprężenia powstające w przypadku uderzenia w jego powierzchnię, zachowuje spójność i nie odpryskuje. Zdolność do mostkowania naprężeń termicznych oraz uderzeń udarowych zapewniona poprzez wysoką zawartość dedykowanych żywic polimerowych oraz dzięki mikrozbrojeniu włóknami.
 • ODPORNOŚĆ NA SPĘKANIA – zwiększona odporność, osiągnięta dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz obecności rozproszonych mikrowłókien pełniących rolę skutecznego zbrojenia w całej objętości tynku; tynk zabezpieczony jest przed ewentualnymi spękaniami na skutek naprężeń oraz naprzemiennego nagrzewania i wychładzania powierzchni.
 • BIO OCHRONA – wysoki stopień hydrofobizacji, szczelność strukturalna wyprawy oraz bardzo wysoka zawartość kapsułowanych substancji powłokowo-czynnych eliminują zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach elewacji, nawet po długotrwałych opadach atmosferycznych.
 • TRWAŁOŚĆ KOLORÓW – zaawansowana technologia zapewnia trwałość kolorów dzięki:
  – zastosowaniu nowoczesnych pigmentów, komputerowo sterowanemu systemowi ich dozowania,
  – użyciu specjalnych dodatków refleksyjnych,
  – procesowi produkcyjnemu pod ciągłą kontrolą.
 • PRZYJAZNY ŚRODOWISKU – receptura tynku została zaprojektowana z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju: w finalnym produkcie maksymalnie zredukowano zawartość lotnych substancji organicznych i zastosowano wyłącznie naturalne wypełniacze.
 • Nakładanie maszynowe za pomocą rekomendowanych agregatów tynkarskich.

TYNK SILIKONOWY IN ATLAS dane techniczne

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,97 g/cm³ Dyfuzja w zależności od grubości
warstwy powietrza 0,14 m < Sd < 1,4 m
pH 8 Temperatura stosowania (podłoża i
otoczenia) od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w
trakcie nakładania i wiązania < 80%
Czas przesychania ok. 15 minut* Czas wysychania tynku ok. 24 h*

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ATLAS ZW 330, ATLAS ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń; przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Nakładanie

Tynk można aplikować maszynowo – zalecane użycie agregatu:
– WAGNER PC 830e z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar,
– MAI 2MULTIPUMP z dyszą o średnicy 6 mm, ciśnienie robocze 1 bar,
– GRACO Textspray RTX 1500, z dyszą o średnicy 6 mm.
Przed aplikacją tynku, przez wąż agregatu należy przepuścić niewielką ilość masy ATLAS SILKON ANX lub ATLAS CERPLAST. Efektem tego działania jest zwilżenie węża i uniknięcie jego zatkania.

Faktura tynku aplikowanego ręcznie i maszynowo różnią się pomiędzy sobą, skąd mogą wynikać niewielkie różnice kolorystyczne zależne od stopnia rozwinięcia powierzchni. Dlatego niedopuszczalne jest łączenie różnych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym obiekcie.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.

Renowacja wyprawy tynkarskiej

Odświeżenie elewacji po wielu latach eksploatacji można wykonywać w oparciu o silikonową farbę elewacyjną ATLAS SALTA N.

Zużycie

Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.
Średnie zużycie < 2,5 kg tynku na 1 m2.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 25 kg
Paleta: 600 kg w wiaderkach 25 kg.

Ważne informacje dodatkowe

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C czas wiązania tynku może być wydłużony.

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.

Ciemne, intensywne kolory wyprawy tynkarskiej (HBW < 20) rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji (detale architektoniczne) z uwagi na podwyższona absorpcję promieniowania słonecznego.

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach narażonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych przez uprawnioną firmę. Postępować zgodnie z kartą charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!