TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS

0
1438

TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS

TYNK SILIKONOWO - SILIKATOWY ATLASTYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS cienkowarstwowy tynk przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:
– w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS) oraz wełny mineralnej,
– na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).

TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS najważniejsze cechy 

 • wysoce paroprzepuszczalny
 • odporność na algi i porosty
 • wysoka stabilność kolorów

Właściwości  TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY ATLAS to nowoczesny, zbrojony mikrowłókna-mi tynk cienkowarstwowy, opracowany na bazie unikalnej kombinacji spoiwa organicznego i mineralnego (wysokoalkaliczne szkło wodne potasowe), spoiw nieorganicznych, grubych kruszyw marmurowych, mączek silikatowych, mody-fikatorów i środków konserwujących.

 • Charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością i odpornością na zabrudzenia. Szczególnie zalecany na elewacje, gdzie istotne jest zachowanie wysokiej paroprzepuszczalności przegród zewnętrznych – doskonale sprawdzi się na budynkach z betonu komórkowego, ścianach basenów lub w starym budownictwie, szczególnie w układach ociepleniowych z zastosowaniem wełny mineralnej.
 • Niska nasiąkliwość powierzchniowa – wysoce odporna na promieniowanie UV warstwa hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturującego i drobnych wypełniaczy skutecznie ograniczają nasiąkliwość strukturalną wyprawy, zmniejszając w ten sposób niebezpieczeństwo wnikania zanieczyszczeń i rozwoju życia biologicznego oraz powstawania zabrudzeń.
 • BIO OCHRONA – wysoki stopień hydrofobizacji, szczelność strukturalna wyprawy oraz bardzo wysoka zawartość kapsułowanych substancji powłokowo-czynnych eliminują zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na powierzchniach elewacji, nawet po długotrwałych opadach atmosferycznych.
 • Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji silikonowych, specjalnych dodatków i modyfikatorów:
  – uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy,
  – uzyskano odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV,
  – podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów,
  – zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim prze-dziale czasu.
 • Wysoka elastyczność – zdolność do mostkowania naprężeń termicznych poprzez wysoką zawartość dedykowanych żywic polimerowych.
 • Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien.
 • Wysoka trwałość barw – zapewniona dzięki zastosowaniu hybrydowych mieszanek pigmentów nieorganicznych i organicznych o podwyższonej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz specjalnych dodatków refleksyjnych.
 • Nakładanie maszynowe za pomocą rekomendowanych agregatów tynkarskich.
 • Wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne na etapie wytwarzania TYNKU SILIKONOWO-SILIKATOWEGO ATLAS z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju potwierdzona jest Deklaracją Środowiskową III typu.

TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS dane techniczne

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm³
Opór dyfuzyjny w zależności od grubości warstwy
powietrza Sd < 0,14 m
Odczyn pH 9
Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i okresie wiązania od +5 do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania < 80%
Użycie w obniżonych temperaturach (powyżej 0°C) i podwyższonej wilgotności (do ok. 80%) po dodaniu środka ATLAS ESKIMO
Użycie w podwyższonych temperaturach (do 35 °C) po dodaniu środka ATLAS HOTER DL
Czas przesychania ok. 15 minut* Czas wysychania tynku ok. 24 h*

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ATLAS ZW 330, ATLAS
ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń; przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem, masę należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy

Masę nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą o grubości kruszywa. Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Tynk o granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo – zalecane użycie agregatu:
– Wagner PC 830/ Wagner C330, dysza 6 mm, ciśnienie robocze 2,2 bar, posuw
1,5/10,
– Graco textspray RTX 5500 PX, dysza wewnętrzna 8 mm, dysza zewnętrzna
6 mm, posuw 2/6.
Podane ciśnienia robocze są poglądowe dla standardowej długości węży.

W przypadku węży dłuższych należy ustalić ciśnienie bezpośrednio przed aplikacją na budowie.
Faktura tynku aplikowanego ręcznie i maszynowo różnią się pomiędzy sobą, skąd mogą wynikać niewielkie różnice kolorystyczne zależne od stopnia rozwinięcia powierzchni. Dlatego niedopuszczalne jest łączenie różnych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym obiekcie.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucznego, zacierając ją ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.

Renowacja wyprawy tynkarskiej

Odświeżenie elewacji po wielu latach eksploatacji można wykonywać w oparciu o farby elewacyjne: akrylową ATLAS SALTA E oraz silikonową ATLAS SALTA N.

Zużycie TYNK SILIKONOWO – SILIKATOWY ATLAS

Średnie zużycie przy nakładaniu ręcznym zależy od równości podłoża i rodzaju tynku:
< 2,5 kg na 1 m2 dla tynku N-15,
< 3,2 kg na 1 m2 dla tynku N-20.
Średnie zużycie tynku przy nakładaniu mechanicznym będzie niższe od zużycia podanego dla nakładania ręcznego. Wynika to między innymi z innej struktury uzyskanej wyprawy tynkarskiej (mniejsze zagęszczenie kruszywa).
Dokładna wartość zużycia w obydwu przypadkach jest możliwa do określenia na podstawie próby wykonanej na danym podłożu.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

UWAGA! Opakowanie zawierające tynk silikonowo-silikatowy, oprócz opisu umieszczonego na etykiecie identyfikacyjnej, wyróżnione jest również deklem w kolorze pomarańczowym

Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C, czas wiązania tynku może być wydłużony.

Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
Ciemne, intensywne kolory wyprawy tynkarskiej (HBW < 20) rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji (detale architektoniczne) z uwagi na podwyższona absorpcję promieniowania słonecznego.

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach nara-żonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy usuwać środkiem ATLAS SZOP 2000.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez upoważnioną firmę. Postępować zgodnie z instrukcją lub Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!