TYNK SILIKATOWY ATLAS

0
1306

TYNK SILIKATOWY ATLAS

TYNK SILIKATOWY ATLASTYNK SILIKATOWY ATLAS przeznaczony jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:
– w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS)
– na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne).

TYNK SILIKATOWY ATLAS najważniejsze cechy 

 • wieloletnia trwałość i ochrona elewacji
 • odporność na grzyby, algi i porosty
 • wysoka alkaliczość
 • doskonała paroprzepuszczalność dla pary wodnej i CO2

TYNK SILIKATOWY ATLAS właściwości

TYNK SILIKATOWY ATLAS to hybrydowa mieszanina spoiw nieorganicznych, zbrojona włóknami, z wypełniaczami marmurowymi i silikatowymi, modyfikatorami, hydrofobizatorami i pigmentami.

 • BIO OCHRONA – naturalna ochrona dzięki wysokiemu odczynowi pH, szczelność strukturalna wyprawy oraz hydrofobizacja powierzchni eliminują zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów rozkładu pleśniowego, alg i porostów na powierzchniach elewacji w długim przedziale czasu, nawet po długotrwałych opadach atmosferycznych.
 • Bardzo wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez zastosowanie kombinacji dyspersji silikatowo-organicznych, hydrofobizatorów, specjalnych dodatków i modyfikatorów uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy, odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV oraz zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu.
 • Obniżona nasiąkliwość powierzchniowa – odporna na promieniowanie UV warstwa hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturującego i drobnych wypełniaczy skutecznie ogranicza nasiąkliwość strukturalną wyprawy, ograniczając w ten sposób niebezpieczeństwo wnikania zanieczyszczeń.
 • Dodatkowa hydrofobizacja powierzchni – dodatki hydrofobowe pozwalają na uzyskanie ograniczonej w czasie nasiąkliwości wyprawy tynkarskiej, brak przylegania cząsteczek kurzu i brudu oraz możliwość ich spłukiwania podczas opadów atmosferycznych,
 • Podwyższona odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy użyciu mikrowłókien.
 • Ekstremalnie wysoka trwałość barw – zapewniona dzięki zastosowaniu ściśle wyselekcjonowanych pigmentów nieorganicznych o podwyższonej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz specjalnych dodatków refleksyjnych.
 • Nakładanie maszynowe za pomocą rekomendowanych agregatów tynkarskich.
 • Bez efektu elektrostatycznego – wyprawa nie przyciąga kurzu, pyłków roślin i zanieczyszczeń ze spalin.

TYNK SILIKATOWY ATLAS dane techniczne

Gęstość gotowego wyrobu 1,85 g/cm³ Opór dyfuzyjny w zależności od grubości warstwy
powietrza Sd < 0,14 m
Odczyn pH 9,5 Temperatura przygotowania masy oraz podłoża
i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakłada-
nia i wiązania < 80%
Użycie w podwyższonych temperaturach (do 35 °C) po dodaniu środka ATLAS HOTER DL
Czas przesychania ok. 15 minut* Czas wysychania tynku ok. 24 h*
*) – dotyczy T=20oC, wilgotności względnej 60%

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ATLAS ZW 330, ATLAS ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT, oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS,

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy

Masę należy nakładać na podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.
ATLAS TYNK SILIKATOWY można aplikować maszynowo – zalecane użycie agregatu:
– Wagner PC 830/ Wagner C330, dysza 6 mm, ciśnienie robocze 2,2 bar,
posuw 2,0/10,
– Graco Textspray RTX 5500 PX, dysza wewnętrzna 8 mm, dysza zewnętrzna
6 mm, posuw 2/6.
Podane ciśnienia robocze są poglądowe dla standardowej długości węży.
W przypadku węży dłuższych należy ustalić ciśnienie bezpośrednio przed apli-kacją na budowie
Przed aplikacją tynku, przez wąż agregatu należy przepuścić niewielką ilość masy ATLAS SILKAT ASX. Efektem tego działania jest zwilżenie węża i uniknięcie jego zatkania.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną masą należy zafakturować przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka uzyskuje się zacierając masę ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.
renowacja tynku

Renowację wyprawy tynkarskiej można prowadzić poprzez malowanie farbą silikatową ATLAS SALTA S lub farbą silikonową ATLAS SALTA N.

Zużycie

Średnie zużycie wynosi ok. 2,5 kg/m2. Dokładna wartość zużycia możliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym podłożu.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach narażonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.

Przed tynkowaniem należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w pobliżu, np. szyby, stolarkę, obróbki blacharskie itp., gdyż zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnięciu są nie do usunięcia bez ryzyka uszkodzenia podłoża.
Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).

Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.

Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 24 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C czas wiązania tynku może być wydłużony.

Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynków, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
Z uwagi na podwyższoną absorpcję promieniowania słonecznego, w przypadku stosowania tynków na systemach ociepleń należy unikać używania kolorów ciemnych, o współczynniku odbicia światła rozproszonego mniejszym niż 20%. Udział tynków w takich kolorach nie powinien przekraczać 10% powierzchni elewacji – rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji (detale architektoniczne).
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez upoważnioną firmę. Postępować zgodnie z instrukcją lub Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj