TYNK AKRYLOWY ATLAS

0
1000

TYNK AKRYLOWY ATLAS

TYNK AKRYLOWY ATLASTYNK AKRYLOWY ATLAS  przeznaczony  jest do wykonywania dekoracyjnych cienkowarstwowych i ochronnych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków istniejących, nowo realizowanych oraz wewnątrz pomieszczeń:
– w złożonych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych (EPS)
– na równych, odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (np.: beton, tradycyjne tynki cementowe i cementowo-wapienne)

TYNK AKRYLOWY ATLAS najważniejsze cechy 

  • niska nasiąkliwość
  • odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • aplikacja ręczna i mechaniczna

TYNK AKRYLOWY ATLAS właściwości

TYNK AKRYLOWY ATLAS jest zbrojoną mikrowłóknami mieszaniną żywicy akrylowej nowej generacji, wypełniaczy dolomitowych, modyfikatorów i wyselekcjonowanych pigmentów. Nowoczesne spoiwo polimerowe pozwala istotnie poprawić dotychczasowe ograniczenia tynków akrylowych: niską paroprzepuszczalność i podatność na zabrudzenia.

  • BIO OCHRONA – wysoki stopień hydrofobizacji, szczelność strukturalna wyprawy oraz bardzo wysoka zawartość kapsułkowanych substancji powłokowo-czynnych eliminują zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów rozkładu pleśniowego, alg i porostów na powierzchniach elewacji.
  • Niska nasiąkliwość powierzchniowa – szczelny stos nasypowy kruszywa fakturującego i drobnych wypełniaczy oraz dodatek hydrofobizatorów skutecznie ogranicza nasiąkliwość strukturalną wyprawy, ograniczając w ten sposób niebezpieczeństwo wnikania zanieczyszczeń.
  • Trwałość kolorów – zapewniona dzięki zastosowaniu hybrydowych mieszanek pigmentów nieorganicznych i organicznych o podwyższonej odporności – na oddziaływanie czynników zewnętrznych oraz specjalnych dodatków refleksyjnych.
  • Odporność na powstawanie mikrorys – zwiększona odporność, osiągnięta dzięki dodatkowi włókien i wysokiej zawartości dyspersji polimerowych, pozwala na kompensację naprężeń powstających na etapie wiązania i wysychania wyprawy oraz naprzemiennego nagrzewania i wychładzania powierzchni w trakcie eksploatacji.
  • Nakładanie maszynowe za pomocą rekomendowanych agregatów tynkarskich.
    Wyjątkowa dbałość o środowisko naturalne na etapie wytwarzania TYNKU AKRYLOWEGO ATLAS z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju potwierdzona jest Deklaracją Środowiskową III typu.

TYNK AKRYLOWY ATLAS dane techniczne

Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,9 g/cm³ Opór dyfuzyjny w zależności od grubości warstwynpowietrza 0,14 ≤ Sd < 1,4 m
Odczyn pH 8
Odporność na porażenia mikrobiologiczne tak
Odporność na porażenia mikrobiologiczne po wymywaniu tak
Temperatura przygotowania masy oraz podłożai otoczenia przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i okresie wiązania od +5 do +30 °C
Wilgotność względna powietrza w trakcie nakładania i wiązania < 80%
Użycie w obniżonych temperaturach (powyżej 0°C) i podwyższonej wilgotności (do ok. 80%) po dodaniu środka ATLAS ESKIMO
Użycie w podwyższonych temperaturach (do 35 °C) po dodaniu środka ATLAS HOTER DL
Czas przesychania ok. 15 minut*
Czas wysychania tynku ok. 24 h*
*) – dotyczy T=20oC, wilgotności względnej 60%

Tynkowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:
stabilne – dostatecznie sztywne i odpowiednio długo sezonowane i zagruntowane,
suche,
równe – nierówności i ubytki należy wypełnić, stosując np. ATLAS ZW 330,
ATLAS ZW 50, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń; przed naprawą podłoże należy zagruntować preparatem ATLAS UNI-GRUNT,
oczyszczone – z warstw mogących osłabić przyczepność tynku, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jeśli na podłożu występuje porażenie biologiczne (grzyby rozkładu pleśniowego, algi, itp.) wymagają one usunięcia przy zastosowaniu preparatu ATLAS MYKOS.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie wolno łączyć go z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Bezpośrednio przed użyciem masę należy przemieszać celem wyrównania konsystencji.

Nakładanie masy

Masę nakładać gładką pacą ze stali nierdzewnej, równomierną warstwą o grubości kruszywa. Nadmiar materiału ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Tynk o granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo – zalecane użycie agregatu:
– Wagner PC 830/ Wagner C330, dysza 6 mm, ciśnienie robocze 1,8 bar, posuw
1,5/10,
– Graco textspray RTX 5500 PX, dysza wewnętrzna 8 mm, dysza zewnętrzna
6 mm, posuw 2/6.
Podane ciśnienia robocze są poglądowe dla standardowej długości węży.

W przypadku węży dłuższych należy ustalić ciśnienie bezpośrednio przed aplikacją na budowie.

Przed aplikacją tynku, przez wąż agregatu należy przepuścić niewielką ilość masy ATLAS CERPLAST. Efektem tego działania jest zwilżenie węża i uniknięcie jego zatkania.

Faktura tynku aplikowanego ręcznie i maszynowo różnią się pomiędzy sobą, skąd mogą wynikać niewielkie różnice kolorystyczne zależne od stopnia rozwinięcia powierzchni. Dlatego niedopuszczalne jest łączenie różnych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym obiekcie.

Fakturowanie

Świeżo naniesioną ręcznie masę należy zafakturować pacą z tworzywa sztucznego, zacierając ją ruchami okrężnymi. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować.

Renowacja wyprawy tynkarskiej

Odświeżenie elewacji po wielu latach eksploatacji można wykonywać w oparciu o farby elewacyjne: akrylową ATLAS SALTA E oraz silikonową ATLAS SALTA N.

TYNK AKRYLOWY ATLAS zużycie

Średnie zużycie przy nakładaniu ręcznym zależy od równości podłoża i rodzaju tynku:
< 2,5 kg na 1 m2 dla tynku N-15,
< 3,0 kg na 1 m2 dla tynku N-20.

Średnie zużycie tynku przy nakładaniu mechanicznym będzie niższe od zużycia podanego dla nakładania ręcznego. Wynika to między innymi z innej struktury uzyskanej wyprawy tynkarskiej (mniejsze zagęszczenie kruszywa).
Dokładna wartość zużycia w obydwu przypadkach jest możliwa do określenia na podstawie próby wykonanej na danym podłożu.

Opakowania

Wiaderka plastikowe 25 kg

Ważne informacje dodatkowe

UWAGA! Opakowanie zawierające tynk akrylowy, oprócz opisu umieszczonego na etykiecie identyfikacyjnej, wyróżnione jest również deklem w kolorze żółtym.
Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.

Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi ok. 24 godziny. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5 °C, czas wiązania tynku może być wydłużony.

Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej masy usuwać środkiem ATLAS SZOP 2000.

Ciemne, intensywne kolory wyprawy tynkarskiej (HBW < 20) rekomendowane są do stosowania na ograniczonych powierzchniach elewacji (detale architektoniczne) z uwagi na podwyższona absorpcję promieniowania słonecznego.

Wyklucza się stosowanie produktu na powierzchniach poziomych, narażonych na trwałe bezpośrednie oddziaływanie wody i śniegu, na powierzchniach narażonych na zawilgocenie w wyniku podciągania kapilarnego wilgoci.

BHP

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwalniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez upoważnioną firmę. Postępować zgodnie z instrukcją lub Kartą Charakterystyki.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Niekompatybilne materiały: należy unikać kontaktu z aluminium, miedzią i stopami tych metali. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

Karta
charakterystyki

Deklaracja
właściwości

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj