TS 51

0
1099

Ceresit  TS 51

TS 51Ceresit TS 51 jednoskładnikowa niskoprężna piana o dużej stabilności formy do szybkiego montowania ościeżnic oraz do wypełniania ubytków, uzupełniania izolacji termicznej i akustycznej.

WŁAŚCIWOŚCI

  • stabilna wymiarowo
  • niskoprężna
  • dokładne dozowanie
  • o bardzo dobrej izolacyjności
  • wodoodporna
  • do wnętrz i na zewnątrz
  • nieszkodliwa dla ozonosfery

ZASTOSOWANIE

Ceresit TS 51  służy do osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych, okiennych, skrzynek roletowych, szafek instalacyjnych, parapetów itp. Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Nadaje się do wypełniania szczelin pomiędzy płytami izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą. Pianka ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu). Po ok. 4 godz. od zastosowania materiał daje się łatwo ciąć, szlifować, pokrywać tynkiem, szpachlować i malować. Opatentowany skład pianki zapobiega dalszym, znaczącym zmianom objętości stwardniałego materiału. W zależności od temperatury otoczenia należy używać piany letniej lub zimowej. Ze względu na palność gazu powodującego zwiększanie objętości pianki, nie należy jej stosować w pobliżu otwartego ognia czy żaru

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Piankę Ceresit TS 51 można stosować na podłoża nośne i oczyszczone z pyłu i tłuszczu. Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Bezpośrednio przed użyciem należy zwilżyć (spryskać) wodą podłoże. Powierzchnie mogą być wilgotne, natomiast nie mogą być oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu ościeżnic i wiotkich elementów, ze względu na rozprężające działanie pianki, należy pamiętać o ich rozparciu w czasie twardnienia materiału. W celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem pianką uszczelnianych elementów, zaleca się oklejanie ich brzegów taśmą samoprzylepną.

WYKONANIE

Przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem. Nakręcić na wentyl rurkę dozującą i trzymając pojemnik zaworem do dołu naciskać na jej uchwyt. W przypadku piany zimowej, pojemnik należy trzymać przez dwanaście godzin przed użyciem w temperaturze pokojowej. Stosując pianę pistoletową, należy zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet. Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony. Po nakręceniu butli można otworzyć zawór pistoletu i uwolnić piankę poprzez naciśnięcie cyngla. Oszczędnie wypełniać szczeliny, gdyż podczas twardnienia pianka zwiększa swoją objętość o 100–200%. Duże przestrzenie należy wypełniać warstwowo, przy czym po naniesieniu każdej warstwy trzeba odczekać ok. 40 min i ponownie rozpoczynać pracę od skrapiania wodą pokrywanych powierzchni. Po zakończeniu aplikacji, świeżą pianę należy spryskać wodą. W ujemnych temperaturach piana rozszerza się wolniej. W bardzo niskich temperaturach należy przeznaczyć więcej czasu na stwardnienie piany. Świeże zabrudzenia pianką należy zmywać za pomocą Ceresit Premium Cleaner lub acetonu, a stwardniałą piankę można usunąć tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materiału należy odciąć.

W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 min należy rurkę dozującą oraz wentyl dokładnie przemyć czyścikiem Ceresit Premium Cleaner lub acetonem. Napoczęte opakowanie powinno być wykorzystane w możliwie najbliższym czasie. Stwardniałą piankę zaleca się chronić przed światłem słonecznym przez pokrycie tynkiem, farbą itp. W przypadku wymiany pojemnika z pianą pistoletową na inny pojemnik należy upewnić się, że nie pozostało powietrze w pistolecie. Po usunięciu pojemnika z pistoletu należy oczyścić pistolet przy użyciu Ceresit Premium Cleaner.

UWAGA

Prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C dla piany letniej (optymalna temperatura stosowania wynosi od +15°C do +25°C), natomiast dla piany zimowej od –10°C do +25°C. Ceresit Ceresit TS 51 zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Należy stosować ochronne okulary i rękawice. W czasie pracy nie palić i nie spożywać posiłków, nie pracować w pobliżu otwartego ognia. W pomieszczeniach zamkniętych trzeba zapewnić dobrą wentylację lub stosować sprzęt do ochrony dróg oddechowych. W przypadku wystąpienia złego samopoczucia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Pojemnik zawiera sprężony, palny gaz, dlatego należy go chronić przed nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia. Pojemnik z pianką należy przewozić w bagażniku samochodu – nigdy w kabinie pasażera. Chronić przed dziećm

SKŁADOWANIE

Przechowywać oraz transportować w pozycji stojącej, w chłodnych i suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Okres przydatności do użycia: 15 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na spodzie puszki . W przypadku piany Ceresit TS 62 okres ten wynosi 18 miesięcy, natomiast dla piany Ceresit TS 61 okres ten wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Ceresit Piana TS 62 pistoletowa 750 ml.
Ceresit Piana TS 52 pistoletowa zimowa 750 ml.
Ceresit Piana TS 61 wężykowa 750 ml oraz 500 ml.
Ceresit Piana TS 51 wężykowa zimowa 750 ml.

DANE TECHNICZNE

Baza:
żywica poliuretanowa, gaz pędny – propan/izobutan
Gęstość pozorna przy swobodnym spienianiu:
–Ceresit Piana TS 61 21,7 kg/m3 –Ceresit Piana TS 62 18,4 kg/m3 –Ceresit Piana TS 51 32,9 kg/m3 –Ceresit Piana TS 52 37,0 kg/m3
Temperatura stosowania:
–Ceresit Piana TS 61 od +5°C do +30°C –Ceresit Piana TS 62 od +5°C do +30°C –Ceresit Piana TS 51 od –10°C do +25°C –Ceresit Piana TS 52 od –10°C do +25°C
Czas powierzchniowego przesychania:
ok. 20 min
Czas twardnienia: ok. 8 godz.
Czas wstępnej obróbki:
ok. 20–30 min dla 2 cm warstwy przy +23°C/ 50% RH

Nasiąkliwość po 24 h częściowego zanurzenia w wodzie:
–Ceresit Piana TS 61 ≤ 1 kg/m2
–Ceresit Piana TS 62 ≤ 1 kg/m2
–Ceresit Piana TS 51 ≤ 1 kg/m2
–Ceresit Piana TS 52 ≤ 1 kg/m2
Zmiana wymiarów liniowych w kierunku:
–długości i szerokości: C
eresit Piana TS 61 ≤ 2%
Ceresit Piana TS 62 ≤ 3%
Ceresit Piana TS 51 ≤ 2%
Ceresit Piana TS 52 ≤ 3%
–grubości (kierunek wzrostu pianki)
Ceresit Piana TS 61 ≤ 2%
Ceresit Piana TS 62 ≤ 2%
Ceresit Piana TS 51 ≤ 2%
Ceresit Piana TS 52 ≤ 3%
po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotności względnej 90%
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:
–Ceresit Piana TS 61 ≥ 50 kPa
–Ceresit Piana TS 62 ≥ 45 kPa
–Ceresit Piana TS 51 ≥ 50 kPa
–Ceresit Piana TS 52 ≥ 70 kPA
Wytrzymałość na rozciąganie:
–Ceresit Piana TS 61 ≥ 150 kPa
–Ceresit Piana TS 62 ≥ 100 kPa
–Ceresit Piana TS 51 ≥ 100 kPa
–Ceresit Piana TS 52 ≥ 150 kPA

Wydajność opakowania:
od 40 do 25 dm3 w zależności od warunków wyrastania piany

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
zgodności

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!