POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

0
1274

POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006
Środek do zabezpieczania przed graffiti

Parametry

POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006 to dyspersyjny środek tworzący bezbarwna powłokę ochronną, łatwo zmywalną przy użyciu ciepłej wody pod ciśnieniem. Powłoka po zmyciu wymaga odtworzenia w celu dalszej ochrony. Przeznaczona do zabezpieczania narażonych na wymalowania farbami w sprayu elewacji wykonanych z tynków cem-wap, cienkowarstwowych tynków dyspersyjnych, farb elewacyjnych, betonu, okładzin klinkierowych, kamiennych, itp. Nie stosować na materiały niechłonne, takie jak: płytki ceramiczne, laminaty, blachy, itp.

Cechy produktu

 • Mrozoodporna
 • Bezbarwna
 • Paroprzepuszczalna
 • Wydajna
 • Ekologiczna
 • Łatwa w stosowaniu

Skład

 • Woski dyspersyjne
 • Dodatki uszlachetniające
 • Woda

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża pod POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Powierzchnie uszkodzone naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane.
 • Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów.

Rodzaje podłoża

 • Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Stare powłoki malarskie i z tynków dyspersyjnych: Stosować bezpośrednio
 • Cegły i płytki klinkierowe: Stosować bezpośrednio
 • Betony, żelbety: w przypadku dużej chłonność zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Kamień naturalny i sztuczny: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

 • Produkt gotowy do stosowania.
 • Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.
 • Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia POWŁOKA ANTYGRAFFITI 1006

 • Preparat nanosić na podłoże przy pomocy pędzla lub wałka lub metodą natryskową.
 • Zaleca się, aby środek nanosić co najmniej dwukrotnie, metodą mokre na mokre.

Uwagi wykonawcze

 • Powłoka skutecznie zabezpiecza po 24 godzinach od nałożenia. Niekorzystne warunki zewnętrzne mogą wydłużyć czas wysychania.
 • Zabrudzoną powłokę zmywać za pomocą myjki ciśnieniowej wodą o temperaturze około 800C. Usunąć należy całą powierzchnię, która później zostanie odtworzona. Po osuszeniu podłoża wykonać nową powłokę.
 • Nie nakładać nowej warstwy powłoki na istniejącą starą.
 • Zmywana powłoka powinna zostać w miarę możliwości zebrana i zutylizowana zgodnie z przepisami.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

 • Czas wysychania ok. 24 godziny w optymalnych warunkach
 • Kolor po wyschnięciu bezbarwny
 • Ilość warstw 2 (mokre na mokre)
 • Zużycie 0,2 do 0,7 l/m²
 • Skuteczność powłoki 3 lata (po tym czasie należy powłokę wymienić)
 • pH 6-8

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj