MOZATYNK-S 051

0
1346

MOZATYNK-S 051
Akrylowy tynk mozaikowy

Parametry

MOZATYNK-S 051MOZATYNK-S 051 po wymieszaniu składników masa tynkarska na bazie żywicy akrylowej z jednofrakcyjnym kolorowym kruszywem. Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz. Po wyschnięciu tworzy powłokę elastyczną, odporną mechanicznie i trwałą kolorystycznie.

Cechy produktu

 • Wodoodporny
 • Mrozoodporny
 • Duża wytrzymałość mechaniczna
 • Łatwy w obróbce
 • Odporny na UV

Skład

 • Wodna dyspersja polimeru akrylowego
 • Barwione kruszywo kwarcowe
 • Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.
 • Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża pod MOZATYNK-S 051

 • Wszystkie podłoża przed nałożeniem tynku zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 lub TYNKOLIT-U 340.
 • Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008.
 • Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem TYNKOLITu-T 330 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301

Rodzaje podłoża

 • Tynk cementowo-wapienny
 • Tynk gipsowy
 • Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń
 • Betony, żelbety
 • Płyty gipsowo-kartonowe

Przygotowanie produktu MOZATYNK-S 051

 • Produkt gotowy do stosowania po wymieszaniu składników.
 • Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.
 • Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Sposób użycia MOZATYNK-S 051

 • Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej i dobrze rozprowadzić nałożoną porcję tak aby całkowicie pokryć podłoże. prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
 • Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.

Uwagi wykonawcze

 • Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
 • Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski.
 • Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń.

Przechowywanie

 • Maksymalnie 12 miesięcy
 • W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

 • Zużycie frakcja 1,8mm – 4,7kg/m2
 • Uziarnienie 1,8mm
 • Czas wysychania od 12 do 48 godzin

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj