KZW 700

0
2208

KZW 700

KZW 700KZW 700 Knauf to klej zbrojony z włóknem, jest starannie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów oraz specjalnie dobranych włókien zbrojących do klejenia i szpachlowania całych powierzchni płyt dociepleniowych ze styropianu oraz wełny mineralnej. Klej wzmocniony specjalnym włóknem jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne. Po dodaniu wody uzyskujemy przyczepną, elastyczną, wodo- i mrozoodporną zaprawę. Receptura przystosowana do nakładania maszynowego i ręcznego.

Właściwości KZW 700

 • elastyczny,
 • wysoka przyczepność,
 • paroprzepuszczalny,
 • wydajny,
 • mrozoodporny,
 • wodoodporny,
 • odporny na uszkodzenia mechaniczne,
 • zawiera włókna polipropylenowe.

Zastosowanie

Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Zalecana do mocowania termoizolacyjnych płyt z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien jak i prostopadłym do powierzchni mocowania (potocznie nazywana wełną lamelową) Do wykonania warstwy szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego na płytach styropianowych oraz z wełny mineralnej.

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +5 do +25 °C
Czas obróbki ok. 2 godz.
Gruntowanie po ok. 2 dniach
Grubość warstwy 4-5 mm
Klasa reakcji na ogień A1 EN 998-1
Przyczepność ≥ 0,08 N/mm2 EN 998-1
Absorpcja wody W0 EN 998-1
Współczynnik:
– przepuszczalności pary wodnej ≤ 25 EN 998-1
– przewodzenia ciepła ≤ 0,82 dla P=50% W/m*K EN998-1
– przewodzenia ciepła ≤ 0,89 dla P=90% W/m*K EN998-1
Zuzycie 4 kg / m²

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Klejenie płyt z wełny mineralnej

Knauf Klej zbrojony z włóknem ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki wykazujące słabą przyczepność do podłoża należy usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić Knauf M1 Repair Masą naprawczo-wyrównującą 3-50 mm lub pokryć Knauf Cover Lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Wykonywanie warstwy zbrojonej Powierzchnie płyt przeszlifowane odpowiednimi narzędziami, zamocowane dodatkowo łącznikami mechanicznymi należy oczyścić z luźnych pozostałości płyt.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie

Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z włóknem rozmieszać w około 6,5-7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin.

Maszynowe

Knauf KZW 700 Klej zbrojony z włóknem nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5.

Nanoszenie zaprawy

Klejenie płyt z wełny mineralnej ręcznie Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie nanieść na płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 3-5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8-12 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. Zachować mijankowy układ styków pionowych. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić po wstępnym przeszpachlowaniu na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.

Szpachlowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej

Po zakołkowaniu, nałożyć warstwę 2/3 końcowej grubości, rozprowadzając pacą zębatą. W przypadku szpachlowania płyt z wełny mineralnej wcześniej należy przeszpachlować na gładko powierzchnię płyty a następnie nałożyć warstwę i przeczesać pacą zębatą. Zatopić siatkę zbrojącą tak, aby nie była widoczna, a następnie nałożyć pozostałą 1/3 grubość warstwy rozprowadzając gładką pacą. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 3-4 mm.
Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Uniwersalgrund i pozostawić do wyschnięcia.
Wykonywanie warstwy zbrojonej Powierzchnie płyt przeszlifowane odpowiednimi narzędziami, zamocowane dodatkowo łącznikami mechanicznymi należy oczyścić z luźnych pozostałości płyt.

Zarabianie zaprawy
Ręcznie

Opakowanie 25 kg Knauf kleju zbrojonego z włóknem rozmieszać w około 6,5-7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin.

Maszynowe

Knauf KZW 700 Klej zbrojony z włóknem nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5.

Nanoszenie zaprawy

Klejenie płyt z wełny mineralnej ręcznie Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie nanieść na płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 3-5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8-12 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. Zachować mijankowy układ styków pionowych. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić po wstępnym przeszpachlowaniu na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.

Klejenie płyt z wełny mineralnej maszynowo

Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanieść Knauf KZW 700 Klej zbrojony z włóknem za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie nanieść paski kleju o szerokości ok.5 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty.

Nanoszenie zaprawy

Klejenie płyt z wełny mineralnej ręcznie Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf KZW 700 Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie nanieść na płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 3-5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8-12 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. Zachować mijankowy układ styków pionowych. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić po wstępnym przeszpachlowaniu na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.

Klejenie płyt z wełny mineralnej maszynowo

Powierzchnię płyt mocno przeszpachlować cienką warstwą Knauf KZW 700 Kleju zbrojonego z włóknem za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nanieść Knauf Klej zbrojony z włóknem za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie nanieść paski kleju o szerokości ok.5 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty.

Szpachlowanie płyt styropianowych i z wełny mineralnej

Po zakołkowaniu, nałożyć warstwę 2/3 końcowej grubości, rozprowadzając pacą zębatą. W przypadku szpachlowania płyt z wełny mineralnej wcześniej należy przeszpachlować na gładko powierzchnię płyty a następnie nałożyć warstwę i przeczesać pacą zębatą. Zatopić siatkę zbrojącą tak, aby nie była widoczna, a następnie nałożyć pozostałą 1/3 grubość warstwy rozprowadzając gładką pacą. Całkowita grubość warstwy powinna wynosić 3-4 mm

Dodatkowe informacje

 • prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C,
 • narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą,
 • nie dopuszczać do dostania się zaprawy na obrzeża płyty, co prowadzi do powstania mostków termicznych,
 • po całkowitym wyschnięciu zaprawy płytę należy przymocować kołkami (4 szt./m2 do 20 m wysokości pow. 20 m 8 szt./m2),
 • przy narożach budynku należy zwiększyć ilość kołków do 8 szt./m2 bez względu na wysokość,
 • chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych,
 • gruntowanie należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu Knauf Kleju zbrojonego włóknem.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. Knauf Klej KZW 700 zbrojony z włóknem ma właściwości drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie – poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną suchą masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Zalecenia

Pełne właściwości i gwarancję systemu Knauf Thermo uzyskuje się stosując składniki systemu i zgodnie z opisami technicznymi. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób posiada atest higieniczny oraz aprobatę techniczną.

Okres przydatności

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charatkerystyki

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj