KS 300

0
980

KS 300

KS 300KS 300 Knauf Klej do styropianu jest starannie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów. Knauf KS 300 jest specjalną zaprawą do przyklejania płyt izolacyjnych w systemach ociepleń ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt typu XPS. Produkt przeznaczony do obróbki ręcznej lub maszynowej.

Właściwości

  • mrozoodporny,
  • wodoodporny,
  • paroprzepuszczalny,
  • wydajny,
  • wysoka przyczepność.

Zastosowanie

Wysoko wartościowa, zawierająca cement zaprawa, jakościowo kontrolowana, odporna na mróz i wodę. Specjalna zaprawa do przyklejania płyt styropianowych. Płyty styropianowe muszą być przeznaczone specjalnie do systemu dociepleń i odpowiednio wysezonowane. Bardzo gładkie płyty należy wcześniej zarysować

Dane techniczne

Klasa reakcji na ogień A1 EN 998-1
Przyczepność ≥ 0,08 N/mm2 EN 998-1
Absorpcja wody W0 EN 998-1
Współczynnik:
–  przepuszczalności pary wodnej ≤ 25 EN 998-1
–  przewodzenia ciepła ≤ 0,82 dla P=50% W/m*K EN998-1
–  przewodzenia ciepła ≤ 0,89 dla P=90% W/m*K EN998-1

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Knauf KS 300 Klej do styropianu ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki wykazujące słabą przyczepność do podłoża należy usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić Knauf M1 Repair Masą naprawczo – wyrównującą 3-50 mm lub pokryć Knauf Cover Lekkim tynkiem cementowo-wapiennym. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych.

Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Uniwersalgrunt i pozostawić do wyschnięcia.

Zarabianie zaprawy

Ręcznie

Opakowanie 25 kg Knauf kleju do styropianu rozmieszać w około 6,8-7,2 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 5 minut wymieszać ponownie. Konsystencję zaprawy regulować wodą lub proszkiem. Zaprawę należy wykorzystać w ciągu 2 godzin.

Maszynowe

Knauf Klej do styropianu nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego np. PF T G 5.

Nanoszenie zaprawy

Ręcznie

Nanieść Knauf Klej do styropianu na spodnią stronę płyty po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm a na środku kilka placków o średnicy 8-10 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych.

Maszynowo

Nanieść Knauf Klej do styropianu za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G 5 na spodnią stronę płyty, po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie nanieść paski kleju o szerokości ok. 5 cm, prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty.

Dodatkowe informacje

Pełne właściwości i gwarancję systemu Knauf Thermo uzyskuje się stosując składniki systemu i zgodnie z opisami technicznymi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Wyrób posiada atest higieniczny oraz aprobatę techniczną.

Okres przydatności

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charatkerystyki

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ