K 600

0
929

K 600

K 600K 600 Knauf Klej do zatapiania siatki jest starannie dobraną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych, modyfikatorów oraz składników polepszających aplikację materiału.
Opracowane receptury są poparte wieloletnimi doświadczeniami w laboratoriach badawczych firmy Knauf.

Właściwości

 • elastyczny
 • o wysokiej przyczepności
 • paroprzepuszczalny
 • wydajny
 • mrozoodporny
 • wodoodporny
 • ekonomiczny w zużyciu
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Zastosowanie

Knauf K 600 służy do mocowania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego, grafitowego oraz płyt termoizolacyjnych typu XPS. Służy również do wykonywania warstwy zbrojącej na styropianie białym, grafitowym w systemach ociepleń wraz z siatką z włókna szklanego

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +5 do +25 °C
Czas obróbki ok. 2 godz.
Gruntowanie po ok. 2 dniach
Grubość warstwy 4-5 mm
Klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 EN 998-1
Przyczepność ≥ 0,08 N/mm2 EN 998-1
Absorpcja wody W1 EN 998-1
Współczynnik:
– przepuszczalnościpary wodnej ≤ 20 EN 998-1
– przewodzenia ciepła ≤ 0,82 dla P=50% W/m*K EN998-1
– przewodzenia ciepła ≤ 0,89 dla P=90% W/m*K EN998-1

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Tynki wykazujące słabą przyczepność do podłoża należy usunąć. Ubytki i nierówności podłoża trzeba uzupełnić Knauf M1 Repair Masą naprawczo – wyrównującą 3-50 mm lub tynkiem cementowo–wapiennym Knauf Cover.

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie np. za pomocą myjek ciśnieniowych.

Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki oraz paroprzepuszczalne powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem oraz pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy zagruntować środkiem gruntującym Knauf Uniwersalgrund i pozostawić do wyschnięcia.

Zarabianie zaprawy

Ręcznie

Nanieść Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki na spodnią stronę płyty – po obwodzie na szerokości ok. 5 cm oraz na środku kilka placków o średnicy 8-10 cm. Prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty. W przypadku równych, otynkowanych powierzchni klej można nanosić na całą powierzchnię za pomocą pacy zębatej o odpowiednich zębach kwadratowych lub półokrągłych. Mocowanie płyt powinno odbywać się systemem mijankowym, przy czym należy pamiętać, żeby zachodząca płyta na płytę miała zakład minimum 20 cm. Taki sam układ dotyczy strefy narożnej oraz otworów okien i drzwi.

Maszynowo

Nanieść Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki za pomocą agregatu tynkarskiego np. PFT G5 na spodnią stronę płyty – po obwodzie pasek o szerokości ok. 5 cm oraz ukośnie paski kleju o szerokości ok. 5 cm. Prawidłowo naniesiona zaprawa po dociśnięciu powinna pokrywać minimum 40% powierzchni płyty.

Szpachlowanie płyt styropianowych

Zanim przystąpimy do wykonywania warstwy zbrojącej należy wyrównać (przeszlifować) nierówności powstałe podczas mocowania płyt izolacyjnych. Szczególnie musimy zwrócić uwagę na miejsca styku płyty z płytą. Szczeliny miedzy płytami styropianowymi należy uzupełnić pianką poliuretanową. Aby wykonać warstwę zbrojoną należy zatopić Knauf siatkę zbrojącą w masie klejącej wykonanej z Knauf K 600 Kleju do zatapiania siatki. Klej ten należy nakładać całopowierzchniowo za pomocą pacy zębatej (wymiary zęba min 10×10 mm). Siatka ta powinna być zatopiona w 2/3 grubości warstwy kleju przy czym warstwa kleju nie powinna być mniejsza niż 3-4 mm. Siatkę należy układać na zakład, przy czym należy pamiętać, aby zakład ten nie był mniejszy niż 10cm. Należy również pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu przed zwiększonymi naprężeniami powyżej i poniżej otworów okien i drzwi. W tym celu naklejamy pod kątem 45° paski siatki z włókna szklanego o wymiarach min. 20×30 cm.

Dodatkowe informacje

 • nie stosować w temperaturze otoczenia oraz podłoża poniżej +5°C i powyżej +25°C,
 • narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą
 • nie dopuszczać do dostania się zaprawy na obrzeża płyty, co prowadzi do powstania mostków termicznych,
 • po całkowitym wyschnięciu zaprawy płytę należy przymocować kołami (4 szt./m2),
 • przy narożach budynku należy zwiększyć liczbę kołków do 6 –8 szt./m2,
 • chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oddziaływaniem opadów atmosferycznych

Uwagi

Knauf K 600 Klej do zatapiania siatki zawiera substancje drażniące, a zawartość cementu powoduje, że po wymieszaniu z wodą wyrób ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zaciągnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zawartość chromu VI w uwodnionej formie – poniżej 2 ppm w przeliczeniu na ogólną suchą masę produktu w okresie ważności wyrobu.

Okres przydatności

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

Karta
charatkerystyki

Aprobata
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ