KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

0
1281

KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPWKRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW Jednoskładnikowy preparat do wzmacniania starych, zwietrzałych i osłabionych przez czynniki atmosferyczne elementów wykonanych z nasiąkliwych materiałów budowlanych. Może być stosowany jako dodatek przyspieszający wiązanie zapraw cementowych.

Najważniejsze cechy KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

 • wzmacnia zdegradowane, osłabione mineralne podłoża budowlane
 • nie wywiera działania hydrofobizującego
 • przyspiesza wiązanie zapraw cementowych

Główne właściwości KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

 • do wzmacniania powierzchniowego i strukturalnego
 • cechuje się bardzo dobrą penetracją
 • nie wywiera działania hydrofobizującego

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI  KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

 • jednoskładnikowy preparat do wzmacniania typowych podłoży budowlanych
 • może być stosowany zarówno do wzmacniania powierzchniowego jak i strukturalnego
 • do impregnacji starych, zwietrzałych i osłabionych przez czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z nasiąkliwych materiałów budowlanych
 • cechuje się bardzo dobrą penetracją – wnika głęboko w podłoże i wypełnia pory, nie migruje do porów powierzchniowych w czasie odparowania rozpuszczalnika (wody)
 • nie wywiera działania hydrofobizującego, dzięki czemu po przeprowadzeniu zabiegu wzmacniania można kontynuować oczyszczanie podłoża i uzupełnianie ubytków zaprawami mineralnymi
 • zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża na całej powierzchni
 • może być stosowany jako dodatek przyspieszający wiązanie zapraw cementowych, stosowanych na przykład podczas tamowania przecieków wody
 • transparentny – nie powoduje zmian kolorystycznych impregnowanego podłoża
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

OBSZARY ZASTOSOWAŃ  KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

 • powierzchniowe wzmocnienie podłoża umożliwiające dalsze prace konserwatorskie
  w tym obróbkę i wykonanie uzupełnienia ubytków
 • wzmocnienie strukturalne, poprawiające własności mechaniczne podłoża i zwiększające
  jego odporność na czynniki zewnętrzne
 • do przygotowania szybkowiążących zapraw cementowych, stosowanych podczas tamowania aktywnych przecieków wody np. podczas odtwarzania izolacji
  pionowych i poziomych budynku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Sposób przygotowania podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Warstwy o słabej przyczepności oraz stare powłoki malarskie należy usunąć. W przypadku wykonywania impregnacji strukturalnej, bardzo ważne jest aby uprzednio wypełnić wszelkie rysy, kawerny i wolne przestrzenie w murze stosując zaprawę cementową np. z Tynku Renowacyjnego Podkładowego TRP. Preparatu nie stosować na podłożach zasolonych oraz na podłożach gipsowych.

SPOSÓB UŻYCIA KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

Wzmocnienie powierzchniowe (metoda bezciśnieniowa). Podłoże obfi cie zwilżyć wodą do stanu matowo wilgotnego, nie pozostawiając kałuż, najlepiej ok. 24 godziny przed planowanym zabiegiem wzmacniającym. Preparat nanosić bez rozcieńczania za pomocą pędzla lub metoda natryskową, aż do nasycenia. Czynność kilkakrotnie powtórzyć, nakładając każdą kolejną warstwę na podłoże jeszcze wilgotne po poprzedniej aplikacji.

Wzmocnienie strukturalne (metoda ciśnieniowa). W podłożu należy wywiercić otwory o średnicy od 18 do 30 mm (zależnie od grubości ściany), w rozstawie co 20-30 cm. Bezpośrednio przed aplikacją preparatu podłoże należy zwilżyć wodą. W otworach umieścić pakery i rozpocząć wtłaczanie preparatu pod ciśnieniem minimum 3 barów (mury o grubości do 50 cm) lub minimum 10 barów (mury o grubości powyżej 50 cm).
Skuteczność preparatu i uzyskany efekt wzmocnienia uzależniony jest od rodzaju materiału podłoża, a w przypadku wzmacniania strukturalnego, również od jego struktury i budowy ściany.

Przyspieszanie wiązania zapraw cementowych. Preparat przyspiesza wiązanie zapraw na bazie cementu, należy go stosować do przygotowania zapraw z cementu portlandzkiego i piasku (w stosunku 1:2) przeznaczonych do szybkiego tamowania miejsc przecieków wody. W zależności od oczekiwanego czasu wiązania preparat należy wówczas stosować w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą w stosunku 1:1. Miejsce w którym planowane jest wykonywanie tamowania powinno być odpowiednio przygotowane, pęknięcia i rysy należy mechanicznie poszerzyć i oczyścić. Przygotowaną masę natychmiast wprowadzić w miejscu tamowania. W razie potrzeby wykonać zabieg „przepalania” – miejsce tamowania zwilżać Krzemianowym preparatem wzmacniającym KPW i posypywać suchym cementem portlandzkim, do momentu gdy cement pozostanie jednolicie jasny..

UWAGI

 • Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi konserwatorskimi oraz przepisami BHP.
 • Narzędzia czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
 • Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 oC) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 oC. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikać tworzenia aerozoli z powietrzem.
 • Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

DANE TECHNICZNE KRZEMIANOWY PREPARAT WZMACNIAJĄCY KPW

ATLAS ZŁOTY WIEK KPW jest wodnym roztworem krzemianu potasu.

GĘSTOŚĆ 1,15-1,20 G/CM3
Wzmocnienie podłoża (zależnie od materiału podłoża, jego wilgotności i warunków zewnętrznych) do 60 %
(4,0-8,0 N/mm2)
pH 12
Kolor przezroczysty
Lepkość (pomiar kubkiem Forda)

 

Ф 2 – 48 sekund
Ф 4 – 11 sekund
Ф 6 – 6 sekund
Zużycie (w zależności od sposobu użycia) 0,5 – 1,0 kg/m2 (metoda bezciśnieniowa)
30 – 50 kg/m3 muru (metoda ciśnieniowa)
0,2 –0,4 kg na 1 kg cementu portlandzkiego (przyspieszanie wiązania)
Temperatura przygotowania zaprawy, otoczenia w trakcie prac oraz podczas wysychania od + 5 °C do + 25 °C
Dostępne opakowania kanister 5 kg
kanister 10 kg

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj