KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

0
1307

KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B
Elastyczny klej do płytek z nanocząsteczkami

Parametry

KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110BKLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B do płytek na bazie cementu i specjalnych krzemionek do przyklejania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym także na balkony, baseny. Profesjonalna zaprawa przeznaczona do przyklejania wszystkich rodzajów płytek i płyt kamiennych z marmuru, granitu, trawertynu, piaskowca, bazaltu, łupka, andezytu i innych oraz do przyklejania płytek: ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, gresowych, w tym wielkoformatowych. Przeznaczona na klejenia płytek na podłożach trudnych: na balkonach i tarasach, w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym. Drobne ziarno <0,3mm oraz specjalne polimery z nanocząsteczkami powodują podniesienie komfortu pracy w porównaniu tradycyjnymi wyrobami. Możliwe jest w nim dodanie wody w zależności od upodobań wykonawcy oraz miejsca stosowania (podłoga lub ściana).

Cechy produktu KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

 • Biały
 • Drobnoziarnisty
 • Tiksotropowy
 • Elastyczny
 • klasy C2TE
 • Na balkony i tarasy
 • Na ogrzewanie podłogowe
 • Mrozoodporny
 • Dobry rozpływ pod płytką od 2 mm do 15 mm

Skład

 • Biały cement portlandzki
 • Krzemionki
 • Polimery
 • Dodatki modyfikujące
 • włókna zbrojące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302

Przygotowanie podłoża pod KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

 • Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe 6 miesięcy.
 • Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującą 428. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT 410, RENOGRUNT 411, RENOGRUNT 412 lub RENOGRUNT 414. Jastrychy anhydrytowe zaleca się wyrównać WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ 201.
 • Stare, dobrze przyczepne płytki ceramiczne, lamperie olejne i podłoża z lastryko należy oczyścić i odtłuścić. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Stosować bezpośrednio
 • Tynki cementowo-wapienne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynki gipsowe: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych anhydrytowy: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Stare płytki ceramiczne, lamperie olejne, lastryko: Odtłuścić i oczyścić
 • Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające.: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
 • Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.
  W razie potrzeby skorygować ilość dodawanej wody, w zależności od miejsca stosowania (ściana, podłoga).

Sposób użycia KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

 • Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej
 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia bloczków, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
 • Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30×30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
 • Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm – przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6 mm – przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm – przy płytkach 25-30 cm. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.
 • W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą. W przypadku płytek klinkierowych, nie wcześniej niż 4 dni po wyspoinowaniu okładzinę należy powlec środkiem HYDROMUR-W 1010. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji chronić przed działaniem deszczu.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 15 miesięcy od daty produkcji.

Uwagi wykonawcze

Przed stosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki.

Parametry techniczne KLEJ ŻELOWY BIAŁY 110B

 • Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C2TE
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Czas korekty ok. 20 minut (przy temperaturze +20°C)
 • Czas otwarty ok. 20 minut (przy temperaturze +20°C)
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną okładzinę po ok. 24h
 • Grubość warstwy od 2 do 15 mm
 • Średnie zużycie na 1m2 ok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 8 litrów wody na 25 kg zaprawy

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj