KLEJ ŻELOWY 110

0
1273

KLEJ ŻELOWY 110
Elastyczny klej do płytek z nanocząsteczkami

Parametry

KLEJ ŻELOWY 110KLEJ ŻELOWY 110 do płytek na bazie cementu i specjalnych krzemionek do przyklejania płytek ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym także na balkony, baseny. Profesjonalna zaprawa przeznaczona do przyklejania płytek gresowych, także wielkoformatowych oraz innych rodzajów płytek ceramicznych, terakotowych, klinkierowych, ściennych i podłogowych, zarówno do podłoży sztywnych, jak i podatnych na odkształcenia, wewnątrz – i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych – na zewnątrz budynków. Przeznaczona na klejenia płytek na podłożach trudnych: na balkonach i tarasach, w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym. Drobne ziarno <0,3mm oraz specjalne polimery z nanocząsteczkami powodują podniesienie komfortu pracy w porównaniu tradycyjnymi wyrobami. Możliwe jest w nim dodanie wody w zależności od upodobań wykonawcy oraz miejsca stosowania (podłoga lub ściana).

Cechy produktu KLEJ ŻELOWY 110

 • Elastyczny
 • Drobnoziarnisty
 • klasy C2TE
 • Tiksotropowy
 • od 2 mm do 15 mm
 • Na balkony i tarasy
 • Na ogrzewanie podłogowe
 • Mrozoodporny
 • Dobry rozpływ pod płytką

Skład

 • Cement portlandzki
 • Krzemionki
 • Polimery
 • Dodatki modyfikujące
 • włókna zbrojące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.

Przygotowanie podłoża pod KLEJ ŻELOWY 110

 • Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe muszą mieć co najmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć co najmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe 6 miesięcy.
 • Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównującą 428. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać masą samopoziomującą RENOGRUNT 410, RENOGRUNT 411, RENOGRUNT 412 lub RENOGRUNT 414. Jastrychy anhydrytowe zaleca się wyrównać WYLEWKĄ SAMOPOZIOMUJĄCĄ 201.
 • Stare, dobrze przyczepne płytki ceramiczne, lamperie olejne i podłoża z lastryko należy oczyścić i odtłuścić. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.

Rodzaje podłoża

 • Betony, żelbety: Stosować bezpośrednio
 • Tynki cementowo-wapienne: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Tynki gipsowe: zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302
 • Jastrych cementowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Jastrych anhydrytowy: Przeszlifować, oczyścić i zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Elementy z betonu komórkowego: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301
 • Stare płytki ceramiczne, lamperie olejne, lastryko: Odtłuścić i oczyścić
 • Płynna folia, polimerowo-cementowe zaprawy uszczelniające.: Stosować bezpośrednio

Przygotowanie produktu KLEJ ŻELOWY 110

 • Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.
 • W razie potrzeby skorygować ilość dodawanej wody, w zależności od miejsca stosowania (ściana, podłoga).

Sposób użycia KLEJ ŻELOWY 110

 • Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej
 • Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia bloczków, aby nie został przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową.
 • Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki bardzo duże, większe niż 30×30 cm, powinny być układane tak, aby zaprawa przylegała do co najmniej 90% powierzchni płytki.
 • Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
 • Szerokość spoin należy dobrać w zależności od wielkości płytek. W wykładzinach wewnętrznych przyjmuje się: minimum 2 mm – przy długości boku płytki do 10 cm, 2-6 mm – przy płytkach 10-25 cm, 4-8 mm – przy płytkach 25-30 cm. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą.
 • W wykładzinach zewnętrznych, w zależności od koloru płytek i nasłonecznienia, podane wartości należy zwiększyć o 50-80%. Przed stwardnieniem zaprawy należy wydrapać ze spoin jej ewentualne pozostałości, a płytki obmyć wodą. W przypadku płytek klinkierowych, nie wcześniej niż 4 dni po wyspoinowaniu okładzinę należy powlec środkiem HYDROMUR-W 1010. Elewacje narażone na oddziaływanie opadów atmosferycznych, należy do czasu impregnacji chronić przed działaniem deszczu.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 15 miesięcy od daty produkcji.

Uwagi wykonawcze

Przed stosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki.

Parametry techniczne KLEJ ŻELOWY 110

 • Klasyfikacja wg EN 12004+A1 C2TE
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą ok. 3 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Czas korekty ok. 20 minut (przy temperaturze +20°C)
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę po ok. 24h
 • Możliwość spoinowania po 48 godzinach
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 8 litrów wody na 25 kg zaprawy
 • Grubość warstwy od 2 do 15 mm
 • Średnie zużycie na 1m2 ok.1,3 kg/m2 na 1mm grubości warstwy

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj