GRUNT AKRYLOWY

0
1174

GRUNT AKRYLOWY MAGNAT STYLE

GRUNT AKRYLOWYGrunt Akrylowy MAGNAT Style to środek gruntujący przeznaczony do wyrównywania chłonności oraz wzmacniania podłoża przed aplikacją Stiuku Weneckiego MAGNAT Style. Produkowany jest na bazie żywicy akrylowej i dodatków ułatwiających penetrację i stabilizację podłoża. Przyjazny dla człowieka i środowiska.

 • zapewnia właściwa aplikację wyrobów nawierzchniowych
 • zapewnia „oddychanie” ścian
 • ułatwia penetrację i stabilizację podłoża
 • nie pozostawia struktury na podłożu

ZASTOSOWANIE MAGNAT STYLE GRUNT AKRYLOWY

Do gruntowania podłoży z płyt gipsowo­kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo­wapiennych.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MAGNAT STYLE GRUNT AKRYLOWY

 • gęstość [g/cm3] ok. 1
 • pH 6,0÷8,5
 • czas schnięcia [h] ok. 2 w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno‐wilgotnościowych
 • wygląd zewnętrzny ciecz w kolorze mlecznym

SPOSÓB STOSOWANIA MAGNAT STYLE GRUNT AKRYLOWY

Przygotowanie podłoża

 • podłoże powinno być trwałe, mocne, gładkie, suche, wolne od kurzu, resztek klejów, olejów, tłuszczów i brudu,
 • świeże tynki mogą być malowane po 3­4 tygodniach sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” – bezpośrednio po przeszlifowaniu,
 • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku,
 • stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów i pozostawić do wyschnięcia,
 • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów,
 • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ®Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ®Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ®Start,
 • plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki ­ Plamy

Przygotowanie wyrobu

 • preparat wymieszać ręcznie, powoli
 • nie rozcieńczać wodą i nie mieszać z innymi poduktami

Nakładanie

 • nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +30ºC jedną lub dwie warstwy pędzlem lub wałkiem wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%
 • po 12 godzinach od momentu zakończenia gruntowania wykonywać dalsze prace wykończeniowe, wysychanie preparatu w przypadku w złych warunkach atmosferycznych może się wydłużyć,
 • narzędzia umyć wodą.

Uwagi

 • właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej – deklarowanej –wydajności gruntu,
 • produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C,
 • chronić przed mrozem

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

1L, 3L

WYDAJNOŚĆ

Do 12 m²/l w zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnej aplikacji.

KOLORYSTYKA

Bezbarwny

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [WE 247­500­7] i 2­metylo­2H ­izotiazol­3­onu [WE 220­239­6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj