FARBA PODKŁADOWA

0
1397

FARBA PODKŁADOWA MAGNAT STYLE

FARBA PODKŁADOWAFarba Podkładowa MAGNAT Style to akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże przed zastosowaniem wyrobów dekoracyjnych. Dzięki zastosowaniu specjalnych drobnoziarnistych wypełniaczy zapewnia właściwą przyczepność wyrobów dekoracyjnych MAGNAT Style, tj: Marmuru Klasycznego, Glinki Weneckiej, Grassi, Trawertynu, Farby Klejowej, Stiuku Wapiennego, Betonu.

 • wyrównuje chłonność podłoża
 • zwiększa przyczepność wyrobów nawierzchniowych
 • zawiera bardzo drobny piasek kwarcowy
 • zapewnia „oddychanie” ścian

ZASTOSOWANIE

Do podkładowego malowania podłoży cementowych, cementowo­wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo­kartonowych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

 • Gęstość [g/cm3]około 1,55
 • Lepkość, kubek cylindryczny Ø6, 20°C, [s] około 8
 • Czas wysychania w (20±0,5)°C i wilgotności względnej powietrza 55% ± 5 % ,
  stopień 3  [min] 60
  stopień 5  [min] 30

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

 • Podłoża powinny być suche, bez kurzu i zanieczyszczeń.
 • Świeże tynki cementowo­wapienne sezonować 3­4 tygodnie, gipsowe 2­3 tygodnie.
 • Suche spoiny płyt gipsowo­kartonowych przeszlifować papierem ściernym lub siatką i odpylić.
 • Stare, źle przylegające do podłoża powłoki z farb emulsyjnych usunąć, a jeśli mocno się trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
 • Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL­PUTZ®. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe. Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FS20 FINISZ, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL­PUTZ® FX23 FLEX, ACRYL­PUTZ® LT22 LIGHT, a w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową ACRYL­PUTZ® ST10 START.
 • Pamy po sadzy, zaciekach wodnych, nikotynie, oleju zamalować farbą Śnieżka Zacieki­plamy

Przygotowanie wyrobu

 • Możliwe jest zgęstnienie wyrobu, które ustępuje po dodaniu do 5% wody i dokładnym rozmieszaniu. Farbę dokładnie wymieszać.
 • Zaleca się nie rozcieńczać w przypadku malowania pędzlem lub wałkiem.
 • Nie dodawać do farby bieli tytanowej, wapna lub kredy.

Malowanie

 • Malować wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°. Nakładać jedną lub dwie warstwę farby po upływie 2­3h.
 • Farby nawierzchniowe nakładać po upływie 2­4h.
 • Narzędzia malarskie po zakończeniu pracy umyć w wodzie.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

48 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

1L, 5L

WYDAJNOŚĆ

do 6 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

KOLORYSTYKA

biały

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

BEZPIECZEŃSTWO: Zawiera mieszaninę 5­chloro­2­metylo­2H­izotiazol­3­onu [WE 247­500­7] i 2­metylo­2H ­izotiazol­3­onu [WE 220­239­6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE: Produkt przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

Deklaracja
zgodności

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!