GŁADŹ RENOWACYJNA 930

0
1251

GŁADŹ RENOWACYJNA 930 Wapienno-cementowa gładź wykończeniowa w systemie renowacji.

Parametry

GŁADŹ RENOWACYJNA 930GŁADŹ RENOWACYJNA 930 jest warstwą wykończeniową w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, nakładana na tynk renowacyjny 921, ewentualnie 922. Stosowana także jako warstwa wygładzająca w renowacjach zniszczonych fasad. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA

Cechy produktu GŁADŹ RENOWACYJNA 930

 • Mrozoodporna
 • Paroprzepuszczalna
 • Hydrofobowa
 • Produkt zgodny z wytycznymi WTA
 • Wysoka przyczepność
 • Łatwa w stosowaniu
 • Do obrabiania na mokro

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Wapno hydratyzowane
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Stosować w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
 • Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża pod GŁADŹ RENOWACYJNA 930

 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac renowacyjnych zaleca się przeprowadzenie dokładnej analizy stanu zasolenia i zawilgocenia podłoża.
 • Podłoża powinny być także odpowiednio wysezonowane, dotyczy to szczególnie wykonywania warstwy gładzi na tynkach renowacyjnych, w tym przypadku należy przyjąć czas schnięcia 1dzień na 1mm grubości tynku

Rodzaje podłoża

 • Podłoże bardzo chłonne: Zwilżyć wodą
 • Stare tynki: zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonność zagruntować PŁYNEM 900 (zmieszanym z wodą w proporcji) 1:2

Przygotowanie produktu GŁADŹ RENOWACYJNA 930

 1. Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw.
 2. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty.
 3. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję, powinna być półpłynna.
 4. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.
 5. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia GŁADŹ RENOWACYJNA 930

 • Po zarobieniu masę nanosić warstwą o grubości max. 3mm i wygładzić pacą ze stali nierdzewnej.
 • Ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z filcem lub z gąbką) wykonać po rozpoczęciu jego wiązania (w optymalnych warunkach po 2 godzinach).
 • W przypadku konieczności nakładania kilku warstw, kolejną nakładać metodą „mokre na mokre”.

Przechowywanie

Maksymalnie 9 miesięcy w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Uwagi wykonawcze

 • Wszystkie prace prowadzone na zewnątrz należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze.
 • W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych.
 • Tynkowane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania.
 • Produkt należy zawsze stosować w temperaturze od +5°C do +25°C.
 • W okresie twardnienia należy zachować temperaturę min +5°
 • Do dalszych prac wykończeniowych można przystąpić po odpowiednim wyschnięciu gładzi: min 7 dni, czas ten może się wydłużyć w przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach oraz wysokiej wilgotności powietrza.

Parametry techniczne GŁADŹ RENOWACYJNA 930

 • Proporcje mieszania z wodą ok 5,5l na 25kg produktu
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy 3mm
 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą 2 godziny (w temperaturze +20°C)
 • Zużycie suchej mieszanki ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy zaprawy
 • Uziarnienie ≤ 0,5mm
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj