GŁADŹ 460

0
1705

GŁADŹ 460 Gładź naprawcza 1-10mm w systemie naprawy betonów

Parametry

GŁADŹ 460GŁADŹ 460 przeznaczona jest do wykonywania ostatecznej warstwy wykończeniowej w systemie naprawy betonów. System umożliwia naprawę betonu, żelbetu uszkodzonego pod wpływem czynników mechanicznych lub korozyjnych. Nadaje się do naprawiania takich elementów jak: balkony, tarasy, wsporniki, słupy, nadproża, itp. Może być też stosowana do miejscowej naprawy i wypełnień innych powierzchni betonowych (np. raki). Może stanowić także warstwę naprawczą przy niewielkich uszkodzeniach w zakresie jej zastosowania od 1 do 10 mm (bezpośrednio na warstwie ZAPRAWY 451) lub też być podkładem pod dodatkowe dekoracyjne wykończenie powierzchni (malowanie)

Cechy produktu GŁADŹ 460

 • Wysoka przyczepność do betonu i stali
 • Niskoskurczowa
 • Szybki przyrost wytrzymałości
 • Wodoodporna
 • Mrozoodporna

Skład

 • Cement portlandzki
 • Wypełniacze mineralne
 • Polimery
 • Dodatki modyfikujące

Warunki wykonywania prac

 • Podłoża powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.
 • Naprawiane powierzchnie powinny być wolne od kurzu, sadzy, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych itp.

Przygotowanie podłoża pod GŁADŹ 460

 • Oczyszczone podłoże pokryć zaprawą 451.
 • Powierzchnia betonu powinna być szorstka o dobrej przyczepności i wykazywać wytrzymałość na odrywanie >0,8MPa. Powierzchnię betonu należy oczyścić poprzez frezowanie, śrutowanie itp. Stal zbrojeniową należy oczyścić metodą strumieniowo cierną do klasy czystości co najmniej Sa2. Otulinę betonową wokół stali zbrojeniowej należy odkuć do miejsca nie wykazującego korozji. Oczyszczonych prętów nie należy pozostawiać bez pokrycia ich zaprawą 451!
 • Powierzchnie betonu przed nałożeniem warstwy sczepnej należy lekko zwilżyć wodą (powierzchnia matowo-wilgotna).
 • Gładź 460 można nanosić na warstwę sczepną 451 lub na zaprawę naprawczą 456.

Rodzaje podłoża

Betony, żelbety: Oczyścić, pokryć zaprawą 451

Przygotowanie produktu GŁADŹ 460

 • Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw.
 • Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy należy sprawdzić jej konsystencję, powinna być półpłynna. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody. Ustaloną proporcję mieszania z wodą należy odnotować, aby kolejne partie zaprawy były przygotowywane w taki sam sposób.
 • Stwardniałej zaprawy nie mieszać z woda, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia GŁADŹ 460

 • Gładź należy nałożyć przy pomocy pacy stalowej na zaprawę sczepną 451 metodą „mokre na mokre” lub na zaprawę 456 po 1 dniu jej schnięcia (w temp od +5 do +25°C).
 • Zaprawę 460 należy równomiernie rozprowadzić na całej naprawianej powierzchni silnie dociskając ją do podłoża. Jeśli zaprawa 460 jest jednocześnie warstwą naprawczą należy zwrócić uwagę aby nie pozostawiać pustych przestrzeni, następnie zaprawę wygładzić paca stalową drewnianą zmoczoną w wodzie. Na dużych powierzchniach zaleca się zatrzeć całą powierzchnię pacą styropianową lub pacą z gąbką.
 • Inne prace wykończeniowe takie jak układanie płytek ceramicznych, malowanie itp. można wykonywać po ustabilizowaniu się parametrów technicznych (po ok. 2 tygodniach), zalecenia te nie dotyczą parkietów, które można układać po całkowitym wyschnięciu podkładu, co wiąże się ze sprawdzeniem wilgotności.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji

Uwagi wykonawcze

 • W przypadku konieczności prowadzenia prac w warunkach niesprzyjających, należy zastosować odpowiednie osłony, ograniczające wpływ czynników atmosferycznych.
 • Naprawiane pomieszczenia należy wentylować, nie wolno jednak dopuścić do występowania przeciągów czy też zbyt szybkiego wysychania zaprawy w wyniku działania promieniowania słonecznego lub ogrzewania.

Parametry techniczne GŁADŹ 460

 • Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą
 • Do 60 minut
 • Grubość warstwy 1-10mm
 • Proporcje mieszania z wodą ok. 5,5 l na 25kg suchej mieszanki
 • Zużycie suchej mieszanki ok.1,4 kg/m2 na 1mm grubości warstwy
 • Zawartość rozpuszczalnego chromu VI ≤ 0,0002%

Wskazówki ogólne

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj