FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

0
2381

FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNYFOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY półtransparentny, cienkowarstwowy tynk dekoracyjny, strukturalny do wnętrz. Tworzy ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

Średnio zużywa się 0,5 – 0,6 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 2 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

Trwałe wykończenie powłoki, odporny na zmywanie na mokro, daje efekt szlifowanego marmuru.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.
Zagruntowane – gruntem pod tynki i farby PRIMER.

​Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji produktu.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.N

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! STIUK KLASYCZNY należy nakładać w trzech warstwach za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W trakcie nakładania pierwszej warstwy należy stworzyć „rysunek”, który pojawi się jako efekt przy wybłyszczaniu finalnej warstwy. Kolejne warstwy STIUKU nakładamy po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. Po nałożeniu warstwy trzeciej, w trakcie jej przesychania należy STIUK wybłyszczyć, mocno przeciągając ostrym kantem pacy po dekorowanej powierzchni.
Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich, należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawiają się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wybłyszczania ostatecznej warstwy.

Zabezpieczanie:

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pacy na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę, a następnie wypolerować powierzchnię.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

  • Gęstość: ok. 1,6 kg/cm³
  • Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
  • Ilość warstw: 1 – 3
  • Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h
  • Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 6 h
  • Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 – 10 %
  • Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
  • Ważność: 24 miesiące​

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR STIUK KLASYCZNY

Pojemniki plastikowe 1 kg, 4 kg, 8 kg

Atest
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!