FOX-DEKORATOR RELIEF

0
1509

FOX-DEKORATOR RELIEF

FOX-DEKORATOR RELIEFFOX-DEKORATOR RELIEF  to półtransparentny, cienkowarstwow dekoracyjny tynk strukturalny do wnętrz. Tworzy gładkie lub strukturalne efekty dekoracyjne. Służy również do wykonywania reliefowych dekoracji za pomocą szablonów. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

FOX-DEKORATOR RELIEF WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,3 – 0,5 kg/m² na 1 warstwę (1 kg produktu daje ok. 1,5 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR RELIEF

Dekoracyjny; matowy; półtransparentny; elastyczny; o wysokiej przyczepności do podłoża

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR RELIEF

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.
Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.
Jeżeli podłoże jest niejednorodne – występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednolicenia należy zastosować farbę podkładową, którą można dodatkowo zabarwić.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

Tynkowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! RELIEF należy nakładać cienką warstwą na dekorowaną powierzchnię za pomocą szerokiej pacy lub szpachelki. Modelowanie powierzchni RELIEFU, należy wykonywać systematycznie, po nałożeniu na każde 1 – 3 m² powierzchni. Należy pamiętać, że uzyskany „rysunek” będzie widoczny jako „efekt” w finalnej dekoracji, bez względu na fakt, czy zostanie nałożona następna warstwa RELIEFU, czy nie. Efekt dekoracyjny uzależniony jest w głównej mierze od inwencji dekorującego oraz narzędzi użytych do modelowania masy RELIEF.

Zabezpieczanie:

Po wyschnięciu dekorowanej powierzchni, można dodatkowo pokryć ja produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, WERNIKSEM KAMELEON, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ, aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR RELIEF

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.
Ilość warstw: 1 – 3
Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h
Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 4 h Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 – 10 %
Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR RELIEF

Pojemniki plastikowe 1 kg, 4 kg, 8 kg, 16 kg

Atest
higieny

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj