FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

0
1349

FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

FOX-DEKORATOR PIASKOWIECFOX-DEKORATOR PIASKOWIEC tynk strukturalny, dekoracyjny do wnętrz. Tworzy szlachetną, strukturalną powłokę dekoracyjną, imitującą antyczne tynki śródziemnomorskie.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WYDAJNOŚĆ FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

Średnio zużywa się 1 – 1,5 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 1 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, wybranej metody aplikacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

Łatwy w aplikacji, możliwość barwienia; dzięki zawartości specjalnie dobranych wypełniaczy i włókien celulozowych – zdolność ukrywania mikropęknięć i nierówności podłoża.

NAKŁADANIE FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.
Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji produktu.

​Barwienie:

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce! Tynk należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub plastikową, modelując według uznania delikatną bądź wyrazistą strukturę. Do nakładania masy w jasnych kolorach zalecamy użycie narzędzi plastikowych. PIASKOWIEC pozwala na tworzenie efektów lub wpro-wadzenie poprawek w ciągu 5 – 10 min od nałożenia materiału na powierzchnię ściany. Czas ten jest zależny również od parametrów wpływających na schnięcie tynku, chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości warstwy, od wybranej metody aplikacyjnej.

Zabezpieczanie:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy rozcieńczyć wodą (2 części lakieru i 1 część wody), i wstępnie polakierować całą powierzchnię. Po ok. 4 h schnięcia można dodatkowo pokryć ja produktami FOX DEKORATOR: LAKIEREM DEKORACYJNYM, WERNIKSEM METALICZNYM, PATYNĄ METALICZNĄ lub PATYNĄ PERŁOWĄ aplikując jedną lub więcej warstw. W zależności od planowanego efektu, nakładamy i rozcieramy wybranym narzędziem na dekorowanej powierzchni.

DANE TECHNICZNE FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

  • Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się
  • Ilość warstw: 1
  • Czas schnięcia: suchość dotykowa po 4 – 6 h
  • Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 12 h
  • Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 5 – 10%
  • Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH
  • Ważność: 24 miesiące

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA FOX-DEKORATOR PIASKOWIEC

Pojemniki plastikowe: 4 kg, 8 kg, 16 kg

Deklaracja
właściwości

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj