DX

0
2042

Ceresit DX

DXCeresit DX to samopoziomująca, samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 0,5–10 mm.

WŁAŚCIWOŚCI

  • ruch pieszy już po około 2 godzinach
  • może być wylewana maszynowo
  • odporna na obciążenia skupione
  • do stosowania pod parkiet
  • łatwa w stosowaniu
  • nadająca się na konstrukcje z ogrzewaniem podłogowym

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit DX służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych oraz podkładów cementowych i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych, wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCW oraz pod panele podłogowe i pod parkiety. Może być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie: w magazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp. Przy grubościach warstw ponad 10 mm stosować Ceresit DH+ lub Ceresit CN 72. Do posadzek silnie obciążonych stosować zaprawę samopoziomującą Ceresit CN 76. W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, można zastosować masy posadzkowe Ceresit CN 76, CN 82, CN 83, CN 87.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

DX może być wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%),
— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
— podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć np. za pomocą frezarek lub śrutownic. Zabrudzenia woskiem, tłuszczami, olejami usunąć odpowiednim preparatem. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą naprawczą Ceresit RS 88. Czynność tę można również wykonać wykorzystując żywicę Ceresit CF 39. Gruntowanie podłoża należy wykonać za pomocą środka:
— podłoża betonowe i anhydrytowe – Ceresit CT 17 lub Ceresit CN 94;
— szlichty cementowe – Ceresit CT 17;
— podłoża nietypowe np. nienasiąkliwe, gładkie posadzki takie jak posadzki kamienne, płytki ceramiczne, warstwy z żywic epoksydowych/poliestrowych, lastriko – Ceresit CF 39, Ceresit CT 19 lub Ceresit CN 94 (w zależności od rodzaju podłoża i wielkości obciążeń). Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ zaprawy Ceresit DX, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

WYKONANIE

Do dokładnie odmierzonej ilości 6,0–6,3 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie, krótko zamieszać zaprawę. Gotową porcję Ceresit DX w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Zaprawę Ceresit DX można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania zaprawy. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agregat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

UWAGA

Mieszanie materiału z większą ilością wody spowoduje spadek wytrzymałości i rozwarstwienie Ceresit DX. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Ceresit DX zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu

ZALECENIA

Wylaną zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem powodowanym przeciągami czy silnym nasłonecznieniem pomieszczenia. Jeżeli w podłożu występują dylatacje lub szczeliny przeciwskurczowe, to należy je również powtórzyć w warstwie Ceresit DX. W posadzce należy wykonać szczeliny przeciwskurczowe. Maksymalna wielkość pola dylatacyjnego nie może przekraczać 36 m2. Przy przyjmowaniu długości i szerokości pól należy zachować proporcje zbliżone do kwadratu. Stosunek długości do szerokości pola nie powinien przekraczać 1,5. Dylatacje przeciwskurczowe należy wykonać również w progach pomieszczeń. Wokół lub wzdłuż ścian, słupów i innych pionowych elementów należy wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmy dylatacyjne. Po około 2 godzinach od wylania po posadzce można już chodzić. Płytki ceramiczne można mocować zaprawami Ceresit CM po min. 24 godz., a inne wykładziny układać po wyschnięciu zaprawy – nie wcześniej jednak niż po 24 godz. Przed przystąpieniem do układania szczelnych wykładzin np. PCW oraz posadzek drewnianych i paneli należy wykonać badania wilgotności strukturalnej posadzki i podłoża metodą CM. Wilgotność w powyższym przypadku nie może przekraczać 2%. Przy wylewaniu zaprawy na pękniętych, odkształcających się podłożach nie można wykluczyć powstania rys w posadzce i na powierzchni sztywnych wykładzin.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worki: 25 kg

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 6,0–6,3 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zużycia: ok. 20 min
Ruch pieszy: po około 2 godz.
Wytrzymałość na zginanie: F6 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na ściskanie: C30 wg PN-EN 13813
Skurcz: –0,06% wg PN-EN 13813
Reakcja na ogień: A2fl–s1 wg PN-EN 13813
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania
Orientacyjne zużycie: ok. 1,5 kg/m2/mm

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj