CD 26

0
2135

Ceresit CD 26

CD 26Ceresit CD 26 cementowa zaprawa do napraw betonu, gruboziarnista, do nakładania grubych warstw od 30 do 100 mm

WŁAŚCIWOŚCI

  • niewielki skurcz
  • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • wodoodporna i mrozoodporna
  • odporna na środki chemiczne stosowane
  • do posypywania dróg
  • szybko twardnieje
  • zbrojona włóknami
  • hydrofobowa
  • modyfikowana polimerami
  • do nakładania ręcznego i mechanicznego

ZASTOSOWANIE

Ceresit CD 26 to gruboziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi od 30 do 100 mm. Przy nakładaniu zaprawy na powierzchnie pionowe i na sufity, jednorazowa grubość nanoszonej warstwy może wynosić do 35 mm. CD 26 może być stosowana zarówno na powierzchniach pionowych jak i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa może być aplikowana ręcznie i mechanicznie. Zaprawa może być stosowana na beton klasy powyżej C12/15. Ceresit CD 26 stanowi część systemu naprawy betonu Ceresit PCC. System Ceresit PCC służy do uzupełniania ubytków i reprofilacji balkonów oraz do wykonywania kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Umożliwia wykonywanie napraw konstrukcji w sytuacjach, gdy doszło do ich znacznej destrukcji pod wpływem uszkodzeń mechanicznych lub oddziaływania czynników korozyjnych. Nadaje się do naprawy elementów takich jak: balkony, wsporniki, słupy i dźwigary konstrukcyjne, stropy, itp. Może być też stosowany do naprawy obiektów budowlanych takich jak: zbiorniki betonowe i żelbetowe (w tym oczyszczalnie ścieków), konstrukcje szkieletowe i wielkopłytowe, konstrukcje monolityczne (w tym baseny), konstrukcje żelbetowe, kominy, chłodnie, itp. Produkty systemu Ceresit PCC są odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz bezpośrednie oddziaływanie środków do posypywania dróg, w tym soli. Charakteryzują się wodoodpornością i dyfuzyjnością, posiadają duży opór karbonatyzacyjny, dzięki czemu przyczyniają się do wydłużenia czasu pracy konstrukcji. Nie stosować do naprawy betonu lekkiego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CD 26 ma przyczepność do nośnych, czystych podłoży betonowych bez pęknięć i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno posiadać wystarczającą wytrzymałość na ściskanie (beton klasy powyżej C12/15) oraz wytrzymałość na odrywanie minimum 1,0 MPa.

Beton. Skorodowany i skarbonatyzowany beton oraz wszystkie luźne elementy należy dokładnie usunąć. Zabrudzenia, warstwę mleczka, środki antyadhezyjne, stare powłoki należy usunąć mechanicznie. Powierzchnia betonu musi być szorstka i porowata, zapewniająca dobrą przyczepność. Podłoże trzeba przygotować mechanicznie np. poprzez hydropiaskowanie, śrutowanie, skuwanie, itp.

Zbrojenie. Ze skorodowanych prętów zbrojeniowych usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy poprzez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2,5 tak, aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem. Przed nakładaniem zaprawy CD 26 odsłonięte pręty zbrojeniowe należy pokryć dwukrotnie warstwą antykorozyjną CD 30. Podłoża betonowe należy nasycić wodą nie tworząc kałuż, a następnie na matowo-wilgotne podłoże i zabezpieczoną wcześniej stal zbrojeniową należy nałożyć warstwę kontaktową z zaprawy CD 30. Zaprawę naprawczą nakładać na lekko przeschniętą, matowo-wilgotną warstwę kontaktową, nie później jednak niż po 30–60 minutach. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej.

WYKONANIE

Przygotowanie zaprawy. Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej wody i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu uzyskania właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Odczekać 3 minuty i ponownie przemieszać zaprawę.

Aplikacja zaprawy. Przed upływem czasu zużycia, gotową zaprawę nałożyć na świeżą warstwę kontaktową przy pomocy kielni, pacy, natrysku lub wylać w szalunku i odpowiednio uformować. Przy większych powierzchniach należy stosować łaty wibracyjne. Powierzchnię zaprawy zaraz po nałożeniu można wygładzić stalową pacą lub po około 10-20 min zatrzeć pacą plastikową lub gąbką. CD 26 można też nakładać metodą torkretowania. Zaprawę można nanosić jednorazowo na powierzchnie pionowe warstwą do 35 mm grubości. W przypadku nakładania zaprawy w kilku warstwach lub nakładania zaprawy CD 25 na CD 26 odstęp czasu pomiędzy kolejnymi warstwami nie może przekroczyć 3 godzin. W przeciwnym wypadku należy odczekać 24 godz., podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę kontaktową i dopiero nakładać zaprawę naprawczą. CD 26 może stanowić ostateczną warstwę lub po 2 dniach może być przykryta szpachlówką Ceresit CD 24.

Dodatkowe zabezpieczenie betonu. Dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym beton przed korozją, szkodliwym działaniem wody, mrozu, środków odladzających i zanieczyszczeń atmosferycznych jest pokrycie zaprawy CD 26 farbą akrylową CT 44 lub elastyczną powłoką izolacyjną CR 166. Powłoki te można aplikować po 3 dniach od nałożenia zaprawy CD 26.

UWAGA

Prace wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C oraz przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Zaprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem spowodowanym silnym nasłonecznieniem, przeciągami, itp. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić zaprawę przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Świeże zabrudzenia zaprawą myć wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Zaprawy nie mieszać z innymi dodatkami i nie pokrywać materiałami zawierającymi gips. CD 26 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. Chronić skórę i oczy. Zabrudzenia dokładnie zmywać wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: cement z wypełniaczami mineralnymi i wysokogatunkową, sproszkowaną żywicą
Uziarnienie: 0–5 mm
Proporcje mieszania: ok. 3–3,2 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
Czas wstępnego dojrzewania: ok. 3 min
Czas zużycia: ok. 30 min
Nakładanie kolejnej warstwy:
–max. do 3 godzin dla kolejnych warstw zaprawy CD 26
–po około 2 dniach dla szpachlówki
–po około 3 dniach dla warstw ochronnych
Klasa: R3
Zawartość jonów chlorkowych: ≤ 0,05%
Absorpcja kapilarna: ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5
Ograniczony skurcz/pęcznienie: ≥ 1,5 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 25 MPa
Przyczepność do betonu po 28 dniach: ≥ 1,5 MPa
Odporność na temperaturę po związaniu: od –50 °C do +70°C
Odporność na deszcz: po około 24 godz.
Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki (MSDS)
Moduł sprężystości przy ściskaniu: ≥ 15 GPa
Parametry do nakładania natryskowego:
–posuw: 10 l/min
–średnica dyszy: 10
Orientacyjne zużycie: ok. 2 kg/m2/1 mm grubości

Certyfikat
ZKP

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj