CT 80

0
2123

CT 80 UNIVERSAL

CT80 UNIVERSALCeresit CT 80 UNIVERSAL to zaprawa klejąco-szpachlowa do mocowania płyt styropianowych, XPS, wełny mineralnej oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą lekką-mokrą.

WŁAŚCIWOŚCI

  • uniwersalna
  • uelastyczniona
  • paroprzepuszczalna
  • wytrzymała
  • o dobrej przyczepności
  • odporna na warunki atmosferyczne
  • możliwość aplikacji maszynowej

ZASTOSOWANIE

Zaprawa Ceresit CT 80 służy do ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych, XPS i wełny mineralnej. Jest składnikiem złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) budynków Ceresit Ceretherm. Zaprawa Ceresit CT 80 stosowana jest zarówno do mocowania płyt styropianowych, XPS i płyt z wełny mineralnej, jak również do wykonywania ochronnej warstwy zbrojonej przy ocieplaniu budynków nowo wznoszonych, jak i poddawanych termorenowacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Mocowanie płyt

Zaprawa Ceresit CT 80 ma bardzo dobrą przyczepność do nośnych, zwartych i suchych podłoży takich jak: powierzchnie murów, tynków, mozaik i betonów, wolnych od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać.

Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów należy oczyścić, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99 zgodnie z jego instrukcją techniczną.

Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środka do usuwania zanieczyszczeń CT 98 i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych, należy obficie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. Przyczepność Ceresit CT 80 do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 4–7 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Po związaniu zaprawy Ceresit CT 80 (po ok. 3 dniach) płyty izolacyjne należy szlifować i dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ścierny

WYKONANIE

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odczekać około 5 min i ponownie zamieszać.

1. Mocowanie płyt styropianowych i XPS

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych.

2. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką na płytach styropianowych i XPS

Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębata 10 lub 12 mm na powierzchni płyt styropianowych. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, SPG Baumaschinen PG 20, wielkość dyszy þ 6 mm. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać mechanicznie.

3. Mocowanie płyt z wełny mineralnej

Przed nałożeniem zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” zaprawą CT 80. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem o szerokości 3–4 cm i kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie trzeba przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa po dociśnięciu płyty pokrywa min. 40% jej powierzchni. W przypadku stosowania wełny lamellowej zaprawę należy nakładać za pomocą pacy zębatej (zęby 10–12 mm). Płyty należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy CT 80 (po ok. 3 dniach) należy je dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi, tj. kołkami rozporowymi z trzpieniem metalowym.

4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

Przed nałożeniem właściwej warstwy zaprawy klejącej dokonać tzw. „gruntowania” płyt zaprawą CT 80 poprzez naniesienie cienkiej warstwy grubości ok. 1 mm na powierzchni wełny. Po wyschnięciu warstwy, tj. ok. 24 godzinach należy przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej siatką. Gotową zaprawę rozprowadzać pacą zębata 10 lub 12 mm na powierzchni płyt z wełny mineralnej. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie

UWAGA

W czasie wykonywania warstwy zbrojonej nie należy pracować na ścianach silnie nasłonecznionych, a wykonaną warstwę chronić przed opadami deszczu. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Ceresit CT 80 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.

ZALECENIA

Należy stosować płyty ze styropianu białego lub grafitowego, wełny mineralnej lub XPS, które spełniają wymagania złożonego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (ETICS) wg PN-EN 13163, PN-EN 13162, PN-EN 13164. Szczegóły dotyczące prac ociepleniowych opisane są w Instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,0–5,5 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: ok. 90 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność:
– do betonu > 0,25 MPa
– do styropianu > 0,08 MPa
– do XPS > 0,08 MPa
– do wełny minerlnej > 0,08 MPa wg ETAG 004
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu:
≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Wytrzymałość na ściskanie:kategoria CS IV (≥ 12 N/mm2) wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007
Wytrzymałość na zginanie:≥ 4,0 N/mm2 wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007

Reakcja na ogień:
– klasa B–s1, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Universal EPS
– klasa B–s2, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Universal XPS
Ceresit Ceretherm Impactum
– klasa A2–s1, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Universal MW
wg PN-EN 13501-1
Orientacyjne zużycie:
– Płyty styropianowe, XPS: mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2 warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2 warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m2
– Płyty z wełny mineralnej: mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2 warstwa gruntująca: ok. 1,0 kg/m2 warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2 warstwa szpachlowa: ok. 1,0 kg/m2

[/vc_column_text]

Klasyfikacja
ogniowa Atest higieny

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości Europejska Aprobata Techniczna

[/vc_column][/vc_row]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj