CT 77

0
1542

CT 77 PREMIUM

CT 77 PREMIUMCeresit CT 77  to tynk mozaikowy silikonowo-akrylowy, uziarnienie 1,0–1,6 mm, dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

zawiera Silicone Plus
bogata paleta kolorystyczna
wysokie walory dekoracyjne
odporny na warunki atmosferyczne
odporny na szorowanie
mało nasiąkliwy (z efektem perlenia)
odporny na zabrudzenia i łatwy do utrzymania w czystości
formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni produkowany w kilkudziesięciu kompozycjach kolorystycznych gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 77 służy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice silikonowo-akrylowe, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,0–1,6 mm. Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy. CT 77, dzięki dodatkowi silikonu, szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych narażonych na wycieranie i zabrudzenia ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnątrz budynków, CT 77 zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie CT 77 jako warstwy elewacyjnej w systemie ociepleń budynków Ceresit Ceretherm powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych. Tynk Ceresit CT77 posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jego odporność na ich oddziaływanie, a dzięki dodatkowi Silicone Plus, powierzchnia tynku jest dodatkowo zabezpieczona przed wpływem niekorzystnych warunków eksploatacyjnych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 77 może być stosowany na równe, nośne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit ZU, CT 85, CT 100 (wiek powyżej 3 dni) lub zaprawy CT 87 (wiek powyżej 2 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
— płyty wiórowe (grubość > 19 mm), gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe: tylko wewnątrz budynków, mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie po minimum 2 godzinach preparatem gruntującym CT 16,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 16,
CERESIT CT_77_KT_03.17
CT 77 Tynk mozaikowy silikonowo-akrylowy,uziarnienie 1,0–1,6 mm Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków PREMIUM
— podłoża gazobetonowe – zagruntowane dwukrotnie preparatem gruntującym CT 16.

Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można w tym celu zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Należy sprawdzić wytrzymałość podłoża. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych, jak również tapety oraz resztki klejów trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym CT 16. Zaleca się stosowanie CT 16 w kolorze zbliżonym do koloru masy. CT 77 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 16. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie wyprawy, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE

Bezpośrednio przed użyciem przemieszać zawartość pojemnika wiertarką wolnoobrotowa z mieszadłem koszyczkowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Zbyt długie i intensywne mieszanie może spowodować odbarwienie kruszywa i napowietrzenie masy. Jeśli potrzeba, można dodać niewielką ilość czystej wody (maksymalnie 1%) i ponownie wymieszać. Zbyt duży dodatek wody uniemożliwia stosowanie materiału. Masę tynkarską równomiernie nanosić na podłoże za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy, na grubość ok. półtora średnicy ziarna. Tym samym narzędziem trzeba wygładzić wyprawę zanim jej powierzchnia zacznie przesychać. Nie należy przy tym zbyt silnie dociskać pacy do podłoża. Nie skrapiać tynku wodą! Nie zacierać! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, wygładzić, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź nałożonego wcześniej tynku można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie wyprawy. Do czasu całkowitego stwardnienia należy chronić wyprawę tynkarską przed opadami deszczu. Należy wtedy stosować osłony na rusztowaniach oraz cokołach budynków. Świeżo po nałożeniu tynk CT 77 ma mleczną barwę, która zanika w trakcie wysychania. Przy długotrwałym kontakcie z wodą (np. w czasie intensywnych opadów), „mlecznienie” może czasowo powrócić, do momentu ponownego wyschnięcia powierzchni. Należy unikać stosowania tynku CT 77 w miejscach narażonych na długotrwałe zawilgocenie. Nie mieszać produktu z innymi żywicami, tynkami, barwnikami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu masy należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

ZALECENIA

Nie należy nakładać masy na ściany silnie nasłonecznione, a wykonaną wyprawę chronić przed zbyt szybkim przesychaniem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku – należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Bezwzględnie chronić przed składowaniem w wysokich temperaturach i bezpośrednim nasłonecznieniem. Składowanie i transport materiału w wysokich temperaturach może zapoczątkować proces wiązania.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z kolorowymi wypełniaczami mineralnymi
Gęstość: żwirki kwarcowe ok. 1,65 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 30 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Odporność na deszcz: po ok. 3 dniach
Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009
Przepuszczalność pary wodnej:–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009
Współczynnik przewodzenia ciepła:Ʌ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009
Odporność na uderzenie: kategoria I wg ETAG 004

Reakcja na ogień:
– klasa B–s1, d0 w systemach:
Ceresit Ceretherm Popular
Ceresit Ceretherm Premium
Ceresit Ceretherm Visage
– klasa B–s2, d0 w systemie:
Ceresit Ceretherm Impactum
wg PN-EN 13501-1
Orientacyjne zużycie: żwirki kwarcowe 1,0–1,6 mm ok. 4,0 kg/m2

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj