CT 72

0
1796

CT 72

ct 72Ceresit CT 72 to tynk silikatowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm, 2,0 mm i 2,5 mm, dekoracyjny, cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)
wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksploatacyjne
odporny na czynniki atmosferyczne
formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni
możliwość aplikacji maszynowej
dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature®

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 72 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na systemach ociepleń, podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zaleca się stosowanie tynku CT 72 jako wyprawy elewacyjnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. Tynk CT 72 zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk Ceresit CT 72 posiada formułę BioProtect – zabezpieczenie przed porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami zwiększające jego odporność na ich oddziaływanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 72 może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i wolne od tłuszczów, bitumów, pyłów i innych substancji zmniejszających przyczepność:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek pow. 28 dni), beton (wiek pow. 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 15,
— warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 80, CT 85, CT 190, ZU (wiek pow. 3 dni) – zagruntowane preparatem gruntującym CT 15 oraz Ceresit CT 87 (wiek pow. 2 dni),
— podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1% – zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 15,
— płyty wiórowe, gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt – zagruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 15,
— powłoki malarskie (tylko wewnątrz budynków) – mocne, o dobrej przyczepności, zagruntowane preparatem gruntującym CT 15.

Nierówne i uszkodzone podłoża należy wcześniej wyrównać i naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoży betonowych można zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach – preparatem gruntującym CT 15. Zaleca się stosowanie CT 15 w kolorze zbliżonym do koloru tynku. CT 72 można nakładać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego CT 15. Napór wilgoci od strony podłoża może spowodować uszkodzenie tynku, dlatego należy upewnić się czy w pomieszczeniach (miejscach) narażonych na trwałe zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniające.

WYKONANIE

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Jeśli potrzeba dodać nie więcej niż 1% czystej wody i wymieszać ponownie. Nie używać rdzewiejących pojemników i narzędzi. CT 72 równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, kolistymi ruchami płasko trzymanej packi plastikowej, należy nadać mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Nie skrapiać tynku wodą! Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję materiału. W przypadku konieczności przerwania pracy, należy wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy kontynuować pracę od wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowację tynku można przeprowadzić poprzez malowanie farbą silikatową Ceresit CT 54, farbą silikonową Ceresit CT 48,Ceresit CT 49 lub elastomerową CT 55. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ maszyny np: Wagner PC 15, PC 830, SPG Baumaschinen PG 20.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +8°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i spoiwami. Pomieszczenia po zastosowaniu tynku należy wietrzyć do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do użytku. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia, wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie oraz odcieniach tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze szarży produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach rusztowań a kolejne powierzchnie robocze łączyć metodą „mokre w mokre”. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie najkrótszym czasie.

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu w chłodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem! Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA

Wiadro 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami
Gęstość: ok. 1,7 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +8°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004

Odporność na deszcz: od 24 do 48 godz. w zależności od temperatury Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010
Przepuszczalność pary wodnej:
–Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V1 wg PN-EN 15824:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła:
Ʌ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odporność na uderzenie:
kategoria I lub II (w zależności od układu ociepleniowego) wg ETAG 004

Reakcja na ogień:
– klasa A2–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Universal MW
– klasa B–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Universal EPS
– klasa B–s2, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm Impactum Ceresit Ceretherm Universal XPS wg PN-EN 13501-1
Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Odporność na przerastanie przez grzyby pleśniowe: całkowita odporność
Orientacyjne zużycie: CT 72 1,5 mm od 2,1 do 2,5 kg/m2 CT 72 2,0 mm od 3,1 do 3,4 kg/m2

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj