CT 35

0
1536

CT 35
Tynk mineralny, faktura „kornikowa”, ziarno 2,5 mm i 3,5 mm

CT 35Ceresit CT 35 to dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

WŁAŚCIWOŚCI

wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)
wysoce trwały i odporny na warunki atmosferyczne
naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni hydrofobowy
produkowany w wersji białej

ZASTOSOWANIE

Tynk Ceresit CT 35 służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp.
Tynk CT35 zalecany jest do stosowania jako wyprawa elewacyjna w złożonych systemach Ceresit Cerethrem Wool przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CT 35 może być nakładany na równe, nośne, suche i czyste podłoża (wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):

  •  beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%), zagruntowane preparatem gruntującym Ceresit CT 16,
  • warstwy zbrojone siatką z włókna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU, CT 80 lub CT 190 (wiek powyżej 3 dni), zagruntowane preparatem gruntującym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyżej 2 dni),
  • podłoża gipsowe (tylko wewnątrz budynków) o wilgotności poniżej 1%, zagruntowane najpierw preparatem Ceresit CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
  • płyty gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe (tylko wewnątrz budynków), mocowane według zaleceń producentów płyt, za- gruntowane najpierw preparatem CT 17, a następnie preparatem gruntującym CT 16,
  • mocne powłoki malarskie o dobrej przyczepności do podłoża (tylko wewnątrz budynków), zagruntowane preparatem CT 16.
  • Podłoża nasiąkliwe należy najpierw zagruntować preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalować preparatem gruntu- jącym CT 16.

WYKONANIE

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapiać tynku wodą!
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakową konsystencję (jednakowa ilość wody podczas mieszania kolejnych opakowań produktu).

UWAGA

CT 35 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.
Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu. Właściwości użytkowe podane są w treści odpowiadającej wyrobowi Deklaracji Właściwości Użytkowych.

ZALECENIA

Nie należy nakładać tynku na ściany silnie nasłonecznione. W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzględnie zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach. Do czasu całkowitego wyschnięcia (przez minimum 24 godz.), wykonaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach

Reakcja na ogień:

  • klasa A1 dla tynku CT 35
  • klasa A2–s1, d0 w systemie: Ceresit Ceretherm Wool Classic Ceresit Ceretherm Wool Premium Ceresit Ceretherm Universal MW
  • klasa B–s1, d0 w systemach: Ceresit Ceretherm Popular Ceresit Ceretherm Classic Ceresit Ceretherm Premium Ceresit Ceretherm Universal EPS Ceresit Ceretherm Universal XPS

Ocena promieniotwórczości naturalnej: spełnia wymagania określone w Instrukcji ITB nr 234/2003, p.6.2.1– zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007r. §3, p.1
Odporność na przerastanie: całkowita odporność
Orientacyjne zużycie:
ziarno 2,5 mm od 2,5 do 3,0 kg/m2
ziarno 3,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m2 zależne od równości podłoża

SKŁADOWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

DANE TECHNICZNE

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gęstość nasypowa: CT 35 ziarno 2,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 CT 35 ziarno 3,5 mm ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,0–5,6 l wody na 25 kg Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zużycia: do 60 min Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
Przyczepność: 0,25 N/mm2 –FP:B wg PN-EN 998-1:2010
Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004
Absorpcja wody: kategoria W2 wg PN-EN 998-1:2010
Przepuszczalność pary wodnej: Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004
Współczynnik przepuszczania μ: ≤ 29 wg PN-EN 998-1:2010
Wyrób posiada następujące dokumenty odniesienia:
– BBA Certyficate No. 14/5142,
– Irish Agrement Board Certyficate No. 09/0340,
– Europejską Aprobatę Techniczną ETA

Karta
charakterystyki

Karta
techniczna

Deklaracja
właściwości

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj